FAKULTET ZA MEDICINU, FARMACIJU I ZDRAVSTVO

STUDIJSKI PROGRAM – STOMATOLOGIJA

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Anatomija

Doc.dr Kristijan Dinjar

Predavanja su odslušana

 

 

 

Fizika sa biofizikom

Doc. dr Dario Galić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Opšta hemija

Prof. dr Ranka Kubiček

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić,lektor

Predavanja su odslušana

 

 

 

Medicinska terminologija

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Predavanja su odslušana

 

 

 

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

12.03.2024.

19.03.2024.

26.03.2024.

02.04.2024.

09.04.2024.

16.04.2024.

23.04.2024.

30.04.2024.

07.05.2024.

14.05.2024.

21.05.2024.

28.05.2024.

Utorak

12:00-14:00h

 

Dentalna anatomija

Prof. dr Nenad Tanasković

19.03.2023.

31.05.2024.

Uroak
Petak

10:00-12:00h

10:30-12:20h

 

Biohemija

Prof. dr Darko

Manjenčić

09.03.2024.

16.03.2024.

23.03.2024.

05.04.2024.

13.04.2024.

20.04.2024.

04.05.2024.

18.05.2024.

25.05.2024.

Subota

Subota

Subota

Petak

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10:00-12:00h

10:00-14:00h

08:30-12:30h

14:00-17:00h

09:30-12:30h

09:30-13:30h

10:00-14:00h

08:30-11:30h

10:00-13:00h

 

Histologija i embriologija

Prof. dr Slobodan Marinković

06.03.2024.

20.03.2024.

27.03.2024.

03.04.2024.

17.04.2024.

24.04.2024.

Srijeda

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

14:00-17:00h

14:00-17:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Doc. dr Dario Galić 

07.03.2024.

21.03.2024.

28.03.2024.

04.04.2024.

Četvrtak

10:00-13:00h

 

Sociologija*

Akademik prof. dr Zoran Milošević

15.03.2024.

22.03.2024.

29.03.2024.

05.04.2024.

12.04.2024.

19.04.2024.

10.05.2024.

17.05.2024.

Petak

09:00-11:00h

 

Medicinska etika*

Prof. dr Sanda Pribić

Predavanja su odslušana

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof. dr Nikola Ilanković

Predavanja su odslušana

 

 

 

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

Predavanja su odslušana

 

 

 

Cervikofacijalna patologija

Prof. dr Branimir Marjanović

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su odslušana

 

 

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Doc. dr Indira D. Hukić

11.03.2024.

18.03.2024.

25.03.2024.

08.04.2024.

15.04.2024.

22.04.2024.

29.04.2024.

13.05.2024.

20.05.2024.

27.05.2024.

Ponedeljak

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

16:00-18:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

Uvod u dentalnu medicinu

Prof. dr Dobrila Regoje

22.03.2024.

03.04.2024.

05.04.2024.

Petak

Srijeda

Petak

15:00-19:00h

 

Oralna medicina i oralna patologija

Prof. dr Nenad Tanasković

19.03.2023.

31.05.2024.

Uroak
Petak

12:00-14:00h

12:30-14:30h

 

Stomatološka propedeutika

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof. dr Azijada Beganlić

16.03.2024.

23.03.2024.

30.03.2024.

06.04.2024.

13.04.2024.

20.04.2024.

27.04.2024.

18.05.2024.

20.05.2024.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Ponedeljak

13:15-15:30h

13:15-14:45h

13:15-15:30h

13:15-14:45h

13:15-14:45h

13:15-14:45h

13:15-14:45h

13:15-14:45h

11:45-13:15h

 

Zdravstveno pravo *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Doc. dr Denis Husić

09.03.2024.

23.03.2024.

06.04.2024.

20.04.2024.

11.05.2024.

25.05.2024.

Subota

11:00-13:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Dermatovenerologija

Prof. dr Mithat Tabaković

Predavanja su odslušana

 

 

 

Neurologija i psihijatrija sa medicinskom psihologijom

Prof. dr Nikola Ilanković

Predavanja su odslušana

 

 

 

Dentalna radiologija

Prof. dr Branimir Marjanović

Predavanja su odslušana

 

 

 

Imunologija

Prof. dr Munevera Osmić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Epidemiologija i infektivne bolesti

Doc. dr Igor Dragičević

Predavanja su odslušana

 

 

 

 

Stomatološka anesteziologija

Doc. Dr Edin Kaletović

Predavanja su odslušana

 

 

 

VI SEMESTAR

Psihostomatologija

Doc. dr Edin Kaletović

16.03.2024.

13.04.2024.

18.05.2024.

Subota

14:00-17:00h

09:00h

10:00-15:00h

 

Otorinolaringologija

Doc. dr Suad Keranović

09.03.2024.

16.03.2024.

30.03.2024.

13.04.2024.

27.04.2024.

04.05.2024.

25.05.2024.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

13:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

13:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

11:00-13:00h

 

 

Gnatologija

Doc. dr Edin Hrštić

09.03.2024.

22.03.2024.

28.03.2024.

20.04.2024.

18.05.2024.

Subota

Petak

Četvrtak

Subota

Subota

10:30-11:15h

16:00-16:45h

15:45-16:30h

10:15-12:30h

09:00-10:30h

 

Ginekologija i porodništvo

Doc. dr Begzudin Ahmetović

25.03.2024.

08.04.2024.

22.04.2024.

13.05.2024.

Ponedeljak

14:00-17:00h

 

Interna medicina

Prof. dr Mithat Tabaković

05.03.2024.

19.03.2024.

02.04.2024.

16.04.2024.

30.04.2024.

14.05.2024.

21.05.2024.

Utorak

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-15:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Mentalno zdravlje *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof. dr Sanda Pribić

22.03.2024.

28.03.2024.

05.04.2024.

11.04.2024.

25.04.2024.

17.05.2024.

Petak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Petak

08:00-12:00h

13:00-16:00h

08:00-12:00h

08:00-12:00h

09:00-10:30h

08:00-12:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Oralna hirurgija I

Prof. dr Dobrila Regoje

Predavanja su odslušana

 

 

 

Pretklinika i laboratorijska protetika

Doc. dr Edin Kaletović

Predavanja su odslušana

 

 

 

Maksilofacijalna hirurgija

Prof. dr Nenad Tanasković

Predavanja su odslušana

 

 

 

VIII SEMESTAR

Oralna hirurgija II

Prof. dr Dobrila Regoje

27.03.2024.

30.03.2024.

Srijeda

Subota

15:00-19:00h

10:00-14:00h

 

Pacijenti rizika u stomatologiji

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

07.03.2024.

14.03.2024.

21.03.2024.

28.03.2024.

04.04.2024.

11.04.2024.

18.04.2024.

25.04.2024.

09.05.2024.

16.05.2024.

23.05.2024.

30.05.2024.

Četvrtak

10:00-12:00h

 

Oralna implantologija

Prof. dr Nenad Tanasković

19.03.2023.

31.05.2024.

Uroak
Petak

14:00-16:00h

14:30-16:30h

 

Restauracijska stomatologija

Prof. dr Dobrila Regoje

06.04.2024.

09.04.2024.

12.04.2024.

Subota

Utorak

Petak

10:00-14:00h

09:00-13:00h

09:00-13:00h

 

Stomatološki materijali

Prof. dr Miljan Bajić

29.05.2024.

Srijeda

12:30h

 

IZBORNI PREDMETI

Gerontostomatologija *

Doc. dr Edin Hrštić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Prevencija i

 kontrola infekcija *

Doc. dr Igor Dragičević

15.03.2024.

29.03.2024.

05.04.2024.

19.04.2024.

17.05.2024.

24.05.2024.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

18:15-19:00h

18:15-19:00h

18:15-19:00h

18:15-19:00h

18:15-19:00h

18:15-19:00h

 

Osnovi biomedicine *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Predavanja su odslušana

 

 

 

 

IX i X SEMESTAR

 

IX SEMESTAR

Poslovno upravljanje u dentalnoj medicini *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Endodoncija

Prof. dr Dobrila Regoje

Predavanja su odslušana

 

 

 

Parodontologija

Prof. dr Miljan Bajić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Dječija i preventivna stomatologija

Prof.dr Dobrila Regoje

Predavanja su odslušana

 

 

 

X SEMESTAR

Sudska medicina

Akademik prof. Dr rudika Gmajnić

11.05.2024.

18.05.2024.

25.05.2024.

Subota

09:00h

 

 

Ortodoncija

Doc. dr Edin Hrštić

09.03.2024.

22.03.2024.

23.03.2024.

28.03.2024.

08.04.2024.

19.04.2024.

20.04.2024.

04.05.2024.

10.05.2024.

18.05.2024.

Subota

Petak

Subota

Četvrtak

Ponedeljak

Petak

Subota

Subota

Petak

Subota

09:45-10:30h

15:15-16:00h

11:30-12:15h

14:15-15:00h

15:15-16:45h

16:00-16:45h

09:30-10:15h

09:30-10:15h

16:00-17:30h

12:00-12:45h

 

 

Mobilna protetika

Doc. dr Edin Hrštić

09.03.2024.

22.03.2024.

08.04.2024.

19.04.2024.

04.05.2024.

10.05.2024.

18.05.2024.

Subota

Petak

Ponedeljak

Petak

Subota

Petak

Subota

09:00-09:45h

14:30-15:15h

14:30-15:15h

14:30-16:00h

10:15-11:45h

17:30-18:15h

12:45-14:15h

 

IZBORNI PREDMETI

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavanja su odslušana

 

 

 

Okluzije *

Doc. dr Edin Hrštić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Prometni traumatizam *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

07.03.2024.

14.03.2024.

21.03.2024.

28.03.2024.

04.04.2024.

11.04.2024.

18.04.2024.

25.04.2024.

09.05.2024.

16.05.2024.

23.05.2024.

30.05.2024.

Četvrtak

13:15-15:00h

 

 

XI i XII SEMESTAR

 

XI SEMESTAR

Estetska stomatologija

Prof. dr Dobrila Regoje

Predavanja su odslušana

 

 

 

Fiksna protetika

Doc. dr Edin Hrštić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Forenzička stomatologija

Doc. dr Edin Kaletović

Predavanja su odslušana

 

 

 

Urgentna stanja u stomatologiji

Prof. dr Rudika Gmajnić

Predavanja su odslušana

 

 

 

XII SEMESTAR

Primarna stomatološka zdravstvena zaštitaKlinički staž

 

 

 

 

 

Urgentna medicinaKlinički staž

 

 

 

 

 

Urgentna stomatologijaKlinički staž

 

 

 

 

 

Dječija stomatologija (pedodoncija) – Klinički staž

 

 

 

 

 

Oralna hirurgijaKlinički staž

 

 

 

 

 

Liječenje bolesti usta i parodoncijaKlinički staž

 

 

 

 

 

Stomatološka protetikaKlinički staž

 

 

 

 

 

Liječenje bolesti zubaKlinički staž

 

 

 

 

 

OrtodoncijaKlinički staž

 

 

 

 

 

Osnovi ustavnog sistema BiH FBiH, kao i organizacija zdravstvene zaštite u FBiH