FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – STOMATOLOGIJA

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Fizika sa biofizikom

Doc. dr Dario Galić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Opšta hemija

Prof. dr Ranka Kubiček

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić,lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Medicinska terminologija

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

02.03.2020.

16.03.2020.

30.03.2020.

06.04.2020.

27.04.2020.

04.05.2020.

18.05.2020.

25.05.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00-14.00h

12.00-15.00h

12.00-14.00h

12.00-15.00h

12.00-14.00h

12.00-15.00h

12.00-14.00h

12.00-15.00h

 

Dentalna anatomija

Prof. dr Nenad Tanasković

 

 

 

 

Biohemija

Doc. dr Jasmina Gradaščević Gubaljević

07.03.2020.

21.03.2020.

11.04.2020.

18.04.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00-13.45h

10.00-13.45h

10.00-13.45h

10.00-13.45h

 

Histologija i embriologija

Prof. dr Branimir Marjanović

17.03.2020.

28.04.2020.

19.05.2020.

Utorak

Utorak

Utorak

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Prof. dr Dragan N. Stančić

14.03.2020.

04.04.2020.

25.04.2020.

09.05.2020.

23.05.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

 

Sociologija*

Akademik prof. dr Zoran Milošević

10.03.2020.

24.03.2020.

07.04.2020.

21.04.2020.

12.05.2020.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

 

Medicinska etika*

Prof. dr Sanda Pribić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof. dr Nikola Ilanković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Cervikofacijalna patologija

Prof. dr Branimir Marjanović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Prof. dr Jasminka Sadadinović

17.03.2020.

24.03.2020.

31.03.2020.

14.04.2020.

21.04.2020.

28.04.2020.

05.05.2020.

12.05.2020.

19.05.2020.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

10.00-12.00h

13.00-15.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

13.00-15.00h

10.00-12.00h

11.00-14.00h

13.00-15.00h

11.00-14.00h

 

Uvod u dentalnu medicinu

Doc. dr Dobrila Regoje

24.03.2020.

31.03.2020.

07.04.2020.

Utorak

Utorak

Utorak

16.30-18.00h

16.30-18.00h

16.30-18.00h

 

Oralna medicina i oralna patologija

Prof. dr Nenad Tanasković

 

 

 

 

Interna medicina

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

12.03.2020.

19.03.2020.

26.03.2020.

02.04.2020.

09.04.2020.

16.04.2020.

23.04.2020.

30.04.2020.

07.05.2020.

14.05.2020.

21.05.2020.

28.05.2020.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof. dr Azijada Beganlić

21.03.2020.

28.03.2020.

04.04.2020.

09.05.2020.

16.05.2020.

23.05.2020.

30.05.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

11.00-12.30h

14.00-15.30h

11.00-12.30h

13.00-14.30h

12.45-15.00h

14.00-15.30h

12.45-14.15h

 

Zdravstveno pravo *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Dermatovenerologija

Prof. dr Mithat Tabaković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Neurologija i psihijatrija sa medicinskom psihologijom

Prof. dr Nikola Ilanković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Dentalna radiologija

Prof. dr Branimir Marjanović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Imunologija

Doc. dr Munevera Osmić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Epidemiologija i infektivne bolesti

Prof.dr Č. Č.

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Stručna praksa I

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

 

VI SEMESTAR

Psihostomatologija

Doc. dr Dobrila Regoje

 

 

 

 

Otorinolaringologija

Doc. dr Suad Keranović

 

 

 

 

Gnatologija

Doc. dr Omer Pinjić

 

 

 

 

Ginekologija i porodništvo

Doc. dr Zoran Petrović

 

 

 

 

Stručna praksa II

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Mentalno zdravlje *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof. dr Sanda Pribić

12.03.2020.

26.03.2020.

09.04.2020.

23.04.2020.

07.05.2020.

21.05.2020.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13.00-17.00h

13.00-17.00h

13.00-17.00h

13.00-17.00h

13.00-17.00h

13.00-17.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Oralna hirurgija I

Doc. dr Dobrila Regoje

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Pretklinika i laboratorijska protetika

Doc. dr Omer Pinjić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Maksilofacijalna hirurgija

Prof. dr Nenad Tanasković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Oralna hirurgija II

Doc. dr Dobrila Regoje

24.03.2020.

31.03.2020.

07.04.2020.

Utorak

Utorak

Utorak

13.30-15.00h

13.30-15.00h

13.30-15.00h

 

Pacijenti rizika u stomatologiji

Prof. dr Adi Rifatbegović

 

 

 

 

Oralna implantologija

Prof. dr Nenad Tanasković

 

 

 

 

Endodoncija

Doc. dr Dobrila Regoje

24.03.2020.

31.03.2020.

07.04.2020.

Utorak

Utorak

Utorak

15.00-16.30h

15.00-16.30h

15.00-16.30h

 

Stomatološki materijali

Doc. dr Miljan Bajić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Gerontostomatologija *

Doc. dr Omer Pinjić

13.03.2020.

27.03.2020.

08.04.2020.

09.04.2020.

24.04.2020.

14.05.2020.

Petak

Petak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Četvrtak

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

 

Prevencija I kontrola infekcija *

Prof. dr Igor Dragičević

 

 

 

 

Osnovi biomedicine *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

IX i X SEMESTAR

 

IX SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Prof. dr Dragan N. Stančić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Restauracijska stomatologija

Doc. dr Dobrila Regoje

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Restauracijska stomatologija

Vježbe

Doc. dr Edin Kaletović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Parodontologija

Prof. dr Miljan Bajić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Parodontologija

Vježbe

Tijana Kašanski

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Dječija i preventivna stomatologija

Doc. dr Omer Pinjić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Dječija i preventivna stomatologija

Vježbe

Dr. stomatologije Mirela Redžić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

X SEMESTAR

Sudska medicina

Prof. dr Branislav Daković

07.03.2020.

Subota

09.00-11.00h

 

Praktične vježbe

JU Dom zdravlja Brčko

10.03.2020.

11.03.2020.

12.03.2020.

16.03.2020.

17.03.2020.

18.03.2020.

23.03.2020.

24.03.2020.

25.03.2020.

06.04.2020.

07.04.2020.

08.04.2020.

14.04.2020.

15.04.2020.

21.04.2020.

22.04.2020.

27.04.2020.

28.04.2020.

29.04.2020.

04.05.2020.

05.05.2020.

06.05.2020.

11.05.2020.

12.05.2020.

13.05.2020.

18.05.2020.

19.05.2020.

20.05.2020.

25.05.2020.

26.05.2020.

27.05.2020.

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Ponedeljak

Utorak

Srijeda

Ponedeljak

Utorak

Srijeda

Ponedeljak

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

Ponedeljak

Utorak

Srijeda

Ponedeljak

Utorak

Srijeda

Ponedeljak

Utorak

Srijeda

Ponedeljak

Utorak

Srijeda

Ponedeljak

Utorak

Srijeda

07.00-15.00h

07.00-15.00h

07.00-15.00h

07.00-15.00h

07.00-15.00h

07.00-15.00h

07.00-15.00h

07.00-15.00h

07.00-15.00h

07.00-15.00h

07.00-15.00h

07.00-15.00h

07.00-15.00h

07.00-15.00h

07.00-15.00h

07.00-15.00h

07.00-15.00h

07.00-15.00h

07.00-15.00h

07.00-15.00h

07.00-15.00h

07.00-15.00h

07.00-15.00h

07.00-15.00h

07.00-15.00h

07.00-15.00h

07.00-15.00h

07.00-15.00h

07.00-15.00h

07.00-15.00h

07.00-15.00h

 

Ortodoncija

Doc. dr Omer Pinjić

13.03.2020.

27.03.2020.

08.04.2020.

09.04.2020.

24.04.2020.

14.05.2020.

Petak

Petak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Četvrtak

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-16.00h

12.00-16.00h

 

Mobilna protetika

Doc. dr Omer Pinjić

13.03.2020.

27.03.2020.

08.04.2020.

09.04.2020.

24.04.2020.

Petak

Petak

Srijeda

Četvrtak

Petak

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

16.00-19.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Poslovno upravljanje u dentalnoj medicini *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

19.03.2020.

26.03.2020.

02.04.2020.

16.04.2020.

23.04.2020.

30.04.2020.

07.05.2020.

14.05.2020.

21.05.2020.

28.05.2020.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

 

Okluzije *

Doc. dr Omer Pinjić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Prometni traumatizam *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

19.03.2020.

26.03.2020.

02.04.2020.

16.04.2020.

23.04.2020.

30.04.2020.

07.05.2020.

14.05.2020.

21.05.2020.

28.05.2020.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

 

 

XI i XII SEMESTAR

 

XI SEMESTAR

Estetska stomatologija

Doc. dr Dobrila Regoje

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Fiksna protetika

Doc. dr Omer Pinjić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Forenzička stomatologija

Doc.dr Branislav Daković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Klinička praksa

 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

XII SEMESTAR

Klinički stažoralna hirurgija

 

 

 

 

 

Klinički stažrestauracijska hirurgija

 

 

 

 

 

Klinički stažprotetika

 

 

 

 

 

Klinički stažendodoncija

 

 

 

 

 

Klinički stažortodoncija