FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

SOCIJALNI RAD

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Uvod u teorije socijalnog rada

Akademik prof. dr Zoran Milošević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Uvod u pravo

Doc. dr Albina Fazlović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof. dr Zoran Milošević

10.03.2020.

24.03.2020.

07.04.2020.

21.04.2020.

12.05.2020.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

 

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

05.03.2020.

12.03.2020.

19.03.2020.

26.03.2020.

02.04.2020.

09.04.2020.

16.04.2020.

23.04.2020.

30.04.2020.

07.05.2020.

14.05.2020.

21.05.2020.

28.05.2020.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

Psihologija ličnosti

Prof. dr Nermin Mulaosmanović

16.03.2020.

30.03.2020.

06.04.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

16.00-17.30h

16.00-17.30h

16.00-17.30h

 

IZBORNI PREDMETI

Komunikacijske vještine*

Prof. dr Brano Miljuš

14.03.2020.

Subota

10.00-12.00h

 

B/H/S jezici*

Doc. dr Jelena Vojinović Kostić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Politička sociologija*

Akademik prof. dr Zoran Milošević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Opšta psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Ustavno pravo

Doc. dr Albina Fazlović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

IV SEMESTAR

Onkologija i palijativna zdravstvena njega

Prof. dr Branislav Daković

07.03.2020.

Subota

13.00-15.00h

 

Socijalni rad sa invalidnim osobama

Akademik prof. dr Zoran Milošević

10.03.2020.

24.03.2020.

07.04.2020.

21.04.2020.

12.05.2020.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Konsultacije

13.00h

 

Ljudska prava

Prof. dr Kemal Brkić

23.03.2020.

27.04.2020.

11.05.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveno pravo *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Psihijatrijska njega *

Prof. dr Nikola Ilanković

07.03.2020.

14.03.2020.

16.05.2020.

23.05.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

13.00-14.00h

11.00-13.00h

13.00-14.00h

11.00-13.00h

 

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Medicinska etika

Prof. dr Sanda Pribić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Psihologija porodice

Prof. dr Nermin Mulaosmanović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

Mentalno zdravlje

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VI SEMESTAR

Razvojna psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

06.03.2020.

20.03.2020.

03.04.2020.

24.04.2020.

08.05.2020.

22.05.2020.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

10.00-11.00h

10.00-11.00h

10.00-11.00h

10.00-11.00h

10.00-11.00h

10.00-11.00h

 

Opšta pedagogija

Prof. dr Husejn Musić

21.03.2020.

28.03.2020.

18.04.2020.

16.05.2020.

30.05.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

 

Psihoterapija i savjetovanje

Prof. dr Nermin Mulaosmanović

16.03.2020.

30.03.2020.

06.04.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

17.30-19.00h

17.30-19.00h

17.30-19.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Sociologija porodice *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Radno pravo *

Prof. dr Faruk Sinanović

17.03.2020.

24.03.2020.

31.03.2020.

07.04.2020.

14.04.2020.

21.04.2020.

05.05.2020.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

15.00-18.00h

15.00-18.00h

15.00-18.00h

15.00-18.00h

15.00-18.00h

15.00-18.00h

15.00-17.00h

 

Porodična pedagogija *

Prof. dr Esed Karić

14.03.2020.

21.03.2020.

04.04.2020.

25.04.2020.

09.05.2020.

23.05.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Osnovi ekonomije

Prof. dr Nevenka Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Socijalni rad u prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Socijalni rad sa grupom

Akademik prof. dr Zoran Milošević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Porodično pravo

Doc. dr Blanka Oršolić

26.03.2020.

09.04.2020.

30.04.2020.

07.05.2020.

21.05.2020.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

17.00-18.30h

17.00-18.30h

17.00-18.30h

17.00-18.30h

17.00-18.30h

 

Socijalni rad sa djecom i porodicom

Akademik prof. dr Zoran Milošević

10.03.2020.

24.03.2020.

07.04.2020.

21.04.2020.

12.05.2020.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Konsultacije

14.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment ljudskih resursa*

Prof.dr Boško Nadoveza

21.03.2020.

04.04.2020.

18.04.2020.

23.05.2020.

30.05.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

13.30-15.00h

13.30-15.00h

13.30-15.00h

13.30-16.00h

13.30-16.00h

 

Upravno pravo *

Doc. dr Albina Fazlović

03.03.2020.

10.03.2020.

17.03.2020.

24.03.2020.

31.03.2020.

07.04.2020.

14.04.2020.

21.04.2020.

28.04.2020.

05.05.2020.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

 

Pravo EU *

Prof. dr Nenad Avramović

Predavanja su održana u zimskom semestru