FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – SESTRINSTVO

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

I I II SEMESTAR

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Anatomija

Prof. dr Slobodan Marinković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Fizika sa biofizikom

Doc. dr Dario Galić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Epidemiologija i infektivne bolesti

Prof.dr Č. Č.

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

Biologija sa humanom genetikom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

02.03.2020.

16.03.2020.

30.03.2020.

06.04.2020.

27.04.2020.

04.05.2020.

18.05.2020.

25.05.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00-14.00h

12.00-15.00h

12.00-14.00h

12.00-15.00h

12.00-14.00h

12.00-15.00h

12.00-14.00h

12.00-15.00h

 

Biohemija

Doc. dr Jasmina Gradaščević Gubaljević

07.03.2020.

21.03.2020.

11.04.2020.

18.04.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00-13.45h

10.00-13.45h

10.00-13.45h

10.00-13.45h

 

Uvod u zdravstvenu njegu

Doc. dr Azijada Beganlić

21.03.2020.

28.03.2020.

04.04.2020.

09.05.2020.

16.05.2020.

23.05.2020.

30.05.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

14.00-15.30h

13.45-16.00h

12.30-14.00h

10.30-13.00h

10.30-12.45h

15.00-16.30h

10.30-12.45h

 

Farmakologija sa toksiologijom

Prof. dr Jasminka Sadadinović

17.03.2020.

24.03.2020.

31.03.2020.

14.04.2020.

21.04.2020.

28.04.2020.

05.05.2020.

12.05.2020.

19.05.2020.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

10.00-12.00h

13.00-15.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

13.00-15.00h

10.00-12.00h

11.00-14.00h

13.00-15.00h

11.00-14.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Prof. dr Dragan N. Stančić

14.03.2020.

04.04.2020.

25.04.2020.

09.05.2020.

23.05.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

 

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

10.03.2020.

24.03.2020.

07.04.2020.

21.04.2020.

12.05.2020.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

 

Medicinska etika*

Prof. dr Sanda Pribić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

IV SEMESTAR

Interna medicina

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

12.03.2020.

19.03.2020.

26.03.2020.

02.04.2020.

09.04.2020.

16.04.2020.

23.04.2020.

30.04.2020.

07.05.2020.

14.05.2020.

21.05.2020.

28.05.2020.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

Patologija

Doc.dr Suad Keranović

14.03.2020.

28.03.2020.

11.04.2020.

25.04.2020.

09.05.2020.

23.05.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

11.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-13.00h

11.00-15.00h

10.00-13.00h

11.00-14.00h

 

Njega internističkih bolesnika

Prof. dr Igor Dragičević

 

 

 

 

Zdravstvena njega u pedijatriji i ginekologiji

Prof. dr Azijada Beganlić

21.03.2020.

04.04.2020.

16.05.2020.

23.05.2020.

30.05.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

12.30-13.45h

14.00-16.00h

15.00-16.00h

12.00-14.00h

14.15-16.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Ekologija i higijena radne sredine *

Prof. dr Azijada Beganlić

21.03.2020.

28.03.2020.

04.04.2020.

09.05.2020.

16.05.2020.

23.05.2020.

30.05.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

11.00-12.30h

14.00-15.30h

11.00-12.30h

13.00-14.30h

12.45-15.00h

14.00-15.30h

12.45-14.15h

 

Zdravstveno pravo *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Fizikalna terapija i rehabilitacija

Prof. dr Vera Ilanković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Homeopatija

Doc. dr Munevera Bećarević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Infektologija i pridružena njega

Doc. dr Zoran Petrović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Stručna praksa I

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

 

VI SEMESTAR

Onkologija i palijativna zdravstvena njega

Prof. dr Branislav Daković

07.03.2020.

Subota

13.00-15.00h

 

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika

Doc. dr Munevera Osmić

07.03.2020.

21.03.2020.

04.04.2020.

25.04.2020.

09.05.2020.

23.05.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

12.00-13.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

 

Stručna praksa II

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Mentalno zdravlje *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof. dr Sanda Pribić

12.03.2020.

26.03.2020.

09.04.2020.

23.04.2020.

07.05.2020.

21.05.2020.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13.00-17.00h

13.00-17.00h

13.00-17.00h

13.00-17.00h

13.00-17.00h

13.00-17.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Osnove hirurškog instrumentiranja

Prof. dr Branimir Marjanović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Dermatovenerologija i pridružena njega

Prof. dr Mithat Tabaković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Neurologija i pridružena njega

Prof. dr Branimir Marjanović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Njega starijih osoba

Prof. dr Branimir Marjanović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Intenzivna njega

Prof. dr Mithat Tabaković

17.03.2020.

24.03.2020.

07.04.2020.

21.04.2020.

28.04.2020.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

16.30-17.30h

16.30-17.30h

16.30-17.30h

16.30-17.30h

16.30-17.30h

 

Psihijatrija i pridružena njega

Prof. dr Nikola Ilanković

07.03.2020.

14.03.2020.

16.05.2020.

23.05.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

13.00-14.00h

11.00-13.00h

13.00-14.00h

11.00-13.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

05.03.2020.

12.03.2020.

19.03.2020.

26.03.2020.

02.04.2020.

09.04.2020.

16.04.2020.

23.04.2020.

30.04.2020.

07.05.2020.

14.05.2020.

21.05.2020.

28.05.2020.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

Osnovi biomedicine *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Epidemiološke metode u medicine *

Doc. dr Munevera Osmić

07.03.2020.

21.03.2020.

04.04.2020.

25.04.2020.

09.05.2020.

23.05.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

14.00-16.00h

14.00-18.00h

14.00-17.00h

14.00-17.00h

14.00-18.00h

14.00-16.00h