FAKULTET ZA MEDICINU, FARMACIJU I ZDRAVSTVO

STUDIJSKI PROGRAM – SANITARNI INŽENJERING

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

 

I I II SEMESTAR

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Anatomija

Doc. dr Kristijan Dinjar

Predavanja su odslušana

 

 

 

Fizika sa biofizikom

Doc. dr Dario Galić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su odslušana

 

 

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom gentikom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

12.03.2024.

19.03.2024.

26.03.2024.

02.04.2024.

09.04.2024.

16.04.2024.

23.04.2024.

30.04.2024.

07.05.2024.

14.05.2024.

21.05.2024.

28.05.2024.

Utorak

12:00-14:00h

 

Biohemija

Doc. dr Darko

Manjenčić

09.03.2024.

16.03.2024.

23.03.2024.

05.04.2024.

13.04.2024.

20.04.2024.

04.05.2024.

18.05.2024.

25.05.2024.

Subota

Subota

Subota

Petak

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10:00-12:00h

10:00-14:00h

08:30-12:30h

14:00-17:00h

09:30-12:30h

09:30-13:30h

10:00-14:00h

08:30-11:30h

10:00-13:00h

 

Organska hemija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

12.03.2024.

26.03.2024.

16.04.2024.

23.04.2024.

07.05.2024.

21.05.2024.

27.05.2024.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Ponedeljak

10:00-11:00h

10:00-11:00h

10:00-12:00h

10:00-11:00h

10:00-11:00h

11:00-13:00h

12:00-14:00h

 

Ekologija i zaštita životne sredine

Doc.dr Miro Maksimović

05.03.2024.

15.03.2024.

22.03.2024.

05.04.2024.

26.04.2024.

17.05.2024.

24.05.2024.

Utorak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Četvrtak

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-15:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

07.03.2024.

14.03.2024.

21.03.2024.

28.03.2024.

04.04.2024.

11.04.2024.

18.04.2024.

25.04.2024.

10.05.2024.

16.05.2024.

23.05.2024.

30.05.2024.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13:15-15:00h

 

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.03.2024.

22.03.2024.

29.03.2024.

05.04.2024.

12.04.2024.

19.04.2024.

10.05.2024.

17.05.2024.

Petak

09:00-11:00h

 

Medicinska etika*

Prof. dr Sanda Pribić

Predavanja su odslušana

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

Predavanja su odslušana

 

 

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

Predavanja su odslušana

 

 

 

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su odslušana

 

 

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Doc. dr Indira D. Hukić

11.03.2024.

18.03.2024.

25.03.2024.

08.04.2024.

15.04.2024.

22.04.2024.

29.04.2024.

13.05.2024.

20.05.2024.

27.05.2024.

Ponedeljak

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

16:00-18:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

Patologija

Doc. dr Suad Keranović

09.03.2024.

16.03.2024.

30.03.2024.

13.04.2024.

27.04.2024.

04.05.2024.

25.05.2024.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10:00-13:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

14:00-17:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

13:00-15:00h

 

Prehrambeni aditivi i kontaminenti

Prof. dr Munevera Bećarević

23.03.2024.

30.03.2024.

13.04.2024.

20.04.2024.

04.05.2024.

Subota

16:30-17:15h

16:30-17:15h

17:15-18:00h

17:15-18:30h

16:30-17:15h

 

Upravljanje i zaštita voda

Doc. dr Miro

Maksimović

05.03.2024.

22.03.2024.

05.04.2024.

24.05.2024.

Utorak

Petak

Petak

Četvrtak

10:00-12:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Ekologija i higijena radne sredine *

Prof. dr Azijada Beganlić

16.03.2024.

23.03.2024.

30.03.2024.

06.04.2024.

13.04.2024.

20.04.2024.

27.04.2024.

18.05.2024.

20.05.2024.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Ponedeljak

13:15-15:30h

13:15-14:45h

13:15-15:30h

13:15-14:45h

13:15-14:45h

13:15-14:45h

13:15-14:45h

13:15-14:45h

11:45-13:15h

 

Statističke metode*

Doc. dr Dario Galić

07.03.2024.

21.03.2024.

28.03.2024.

04.04.2024.

Četvrtak

10:00-13:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Homeopatija

Prof. dr Munevera Bećarević

Predavanja su odslušana

 

 

 

Analiza vode

Prof. dr Darko

Manjenčić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Analiza namirnica

Doc. dr Igor Dragičević

Predavanja su odslušana

 

 

 

Stručna praksa I

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

VI SEMESTAR

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika

Prof. dr Munevera Osmić

16.03.2024.

30.03.2024.

13.04.2024.

27.04.2024.

18.05.2024.

Subota

11:00-13:00h

 

Upravljanje otpadom

Prof.dr Mustafa Burgić

12.03.2024.

26.03.2024.

30.04.2024.

14.05.2024.

Utorak

10:00-11:00h

 

Ekološko-sanitarno zakonodavstvo i nadzor

Prof. dr Munevera Bećarević

23.03.2024.

30.03.2024.

13.04.2024.

20.04.2024.

04.05.2024.

Subota

15:45-16:30h

15:45-16:30h

15:45-17:15h

15:45-16:30h

13:30-14:15h

 

Stručna praksa II

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Mentalno zdravlje *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof. dr Sanda Pribić

22.03.2024.

28.03.2024.

05.04.2024.

11.04.2024.

25.04.2024.

17.05.2024.

Petak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Petak

08:00-12:00h

13:00-16:00h

08:00-12:00h

08:00-12:00h

09:00-10:30h

08:00-12:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Uzorkovanje u sanitarnom higijenskom nadzoru

Doc. dr Igor Dragičević

Predavanja su odslušana

 

 

 

Analiza, kontrola i zaštita vazduha

Prof.dr Mustafa Burgić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

Doc. dr Igor Dragičević

Predavanja su odslušana

 

 

 

Sanitarni problemi okoliša

Prof. dr Munevera Bećarević

Predavanja su odslušana

 

 

 

VIII SEMESTAR

Kvalitet i bezbjednost hrane

Prof. dr Mustafa Burgić

12.03.2024.

26.03.2024.

30.04.2024.

14.05.2024.

Utorak

11:00-12:00h

 

Sanitarni inženjering vode za kupanje i rekreaciju

Prof. dr Mustafa Burgić

12.03.2024.

26.03.2024.

30.04.2024.

14.05.2024.

Utorak

12:00-13:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveno pravo *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Doc. dr Denis Husić

09.03.2024.

23.03.2024.

06.04.2024.

20.04.2024.

11.05.2024.

25.05.2024.

Subota

11:00-13:00h

 

Osnovi biomedicine *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Epidemiološke metode u medicini *

Prof. dr Munevera Osmić

16.03.2024.

30.03.2024.

13.04.2024.

27.04.2024.

18.05.2024.

Subota

13:00-15:00h