fFAKULTET ZA MEDICINU, FARMACIJU I ZDRAVSTVO

STUDIJSKI PROGRAM – RADIOLOGIJA

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

*NAPOMENE – Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

I i II SEMESTAR

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Anatomija

Doc. dr Kristijan Dinjar

Predavanja su odslušana

 

 

 

Fizika sa biofizikom

Doc. dr Dario Galić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Zaštita od zračenja

Doc. dr Zoran Petrović

Predavanja su odslušana

 

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su odslušana

 

 

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom gentikom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

12.03.2024.

19.03.2024.

26.03.2024.

02.04.2024.

09.04.2024.

16.04.2024.

23.04.2024.

30.04.2024.

07.05.2024.

14.05.2024.

21.05.2024.

28.05.2024.

Utorak

12:00-14:00h

 

Radiološka propedeutika

Prof. dr Haris Huseinagić

12.03.2024.

26.03.2024.

09.04.2024.

23.04.2024.

07.05.2024.

21.05.2024.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

10:00-11:30h

14:00-15:30h

09:00-10:30h

 

Priprema pacijenata za radiološke postupke

Doc. dr Dragan Novosel  

07.03.2024.

18.03.2024.

28.03.2024.

08.04.2024.

19.04.2024.

22.04.2024.

Četvrtak

Ponedeljak

Četvrtak

Ponedeljak

Petak

Ponedeljak

17:15-18:45h

17:15-18:45h

17:15-18:45h

14.00-17:00h

16:15-17:45h

17:00-18:30h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof. dr Halid Žigić

07.03.2024.

14.03.2024.

21.03.2024.

28.03.2024.

04.04.2024.

11.04.2024.

18.04.2024.

25.04.2024.

10.05.2024.

16.05.2024.

23.05.2024.

30.05.2024.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13:15-15:00h

 

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.03.2024.

22.03.2024.

29.03.2024.

05.04.2024.

12.04.2024.

19.04.2024.

10.05.2024.

17.05.2024.

Petak

09:00-11:00h

 

Medicinska etika*

Prof. dr Sanda Pribić

Predavanja su odslušana

 

 

 

 

III i IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

Predavanja su odslušana

 

 

 

Radiologija i nuklearna medicina

Prof. dr Haris Huseinagić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su odslušana

 

 

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Doc. dr Indira D. Hukić

11.03.2024.

18.03.2024.

25.03.2024.

08.04.2024.

15.04.2024.

22.04.2024.

29.04.2024.

13.05.2024.

20.05.2024.

27.05.2024.

Ponedeljak

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

16:00-18:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

Radiografske tehnike I

Prof.dr Haris Huseinagić

26.03.2024.

09.04.2024.

23.04.2024.

07.05.2024.

21.05.2024.

Utorak

15:30-17:00h

15:30-17:00h

11:30-13:00h

15:30-17:00h

10:30-12:00h

 

Doziometrija u radioterapiji

Akademik prof. dr Mile Petrović

16.03.2024.

13.04.2024.

26.04.2024.

15.05.2024.

16.05.2024.

Subota

Subota

Petak

Srijeda

Četvrtak

15:15-16:45h

15:15-16:45h

14:00-15:30h

13:30-15:00h

13:30-15:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Ekologija i higijena radne sredine *

Prof. dr Azijada Beganlić

16.03.2024.

23.03.2024.

30.03.2024.

06.04.2024.

13.04.2024.

20.04.2024.

27.04.2024.

18.05.2024.

20.05.2024.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Ponedeljak

13:15-15:30h

13:15-14:45h

13:15-15:30h

13:15-14:45h

13:15-14:45h

13:15-14:45h

13:15-14:45h

13:15-14:45h

11:45-13:15h

 

Statističke metode *

Prof. dr Dario Galić

07.03.2024.

21.03.2024.

28.03.2024.

04.04.2024.

Četvrtak

10:00-13:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Konvencionalne radiološke metode

Prof. dr Haris Huseinagić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Homeopatija

Prof. dr Munevera Bećarević

Predavanja su odslušana

 

 

 

Radiološka onkologija

Prof. dr Haris Huseinagić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Stručna praksa I

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

VI SEMESTAR

Intervencijska radiologija

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

15.03.2024.

22.03.2024.

29.03.2024.

05.04.2024.

12.04.2024.

19.04.2024.

26.04.2024.

03.05.2024.

10.05.2024.

17.05.2024.

24.05.2024.

31.05.2024.

Petak

14:00-16:00h

 

Radiografske tehnike II

Akademik prof. dr Mile Petrović

16.03.2024.

13.04.2024.

26.04.2024.

15.05.2024.

16.05.2024.

Subota

Subota

Petak

Srijeda

Četvrtak

13:45-15:15h

13:45-15:15h

12:30-14:00h

12:00-13:30h

12:00-13:30h

 

Radioterapija

Prof. dr Haris Huseinagić

02.04.2024.

16.04.2024.

14.05.2024.

21.05.2024.

Utorak

14:00h

14:00h

14:00h

12:00-13:30h

 

Stručna praksa II

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Mentalno zdravlje *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof. dr Sanda Pribić

22.03.2024.

28.03.2024.

05.04.2024.

11.04.2024.

25.04.2024.

17.05.2024.

Petak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Petak

08:00-12:00h

13:00-16:00h

08:00-12:00h

08:00-12:00h

09:00-10:30h

08:00-12:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Zbrinjavanje otpada u radiologiji

Doc. dr Darko Manjenčić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Digitalna radiologija

Prof. dr Haris Huseinagić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Radiološke intervencije u hitnim stanjima

Prof. dr Branimir Marjanović

Predavanja su odslušana

 

 

 

VIII SEMESTAR

Modifikacija radioloških metoda

Prof. dr Haris Huseinagić

19.03.2024.

16.04.2024.

14.05.2024.

21.05.2024.

Utorak

15:30h

15:30h

15:30h

13:30-14:15h

 

Kompjuterizovane radiološke metode

Prof. dr Haris Huseinagić

02.04.2024.

30.04.2024.

07.05.2024.

21.05.2024.

Utorak

17:00h

15:30h

15:30h

14:15-15:45h

 

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveno pravo*

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Doc. dr Denis Husić

09.03.2024.

23.03.2024.

06.04.2024.

20.04.2024.

11.05.2024.

25.05.2024.

Subota

11:00-13:00h

 

Osnovi biomedicine *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Epidemiološke metode u medicini *

Prof. dr Munevera Osmić

16.03.2024.

30.03.2024.

13.04.2024.

27.04.2024.

18.05.2024.

Subota

13:00-15:00h