STUDIJSKI PROGRAM POLJOPRIVREDA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Opšta hemija

Prof. dr Ranka Kubiček

Predavanja su odslušana

 

 

 

Osnovi ekonomije

Prof. dr Nevenka Nićin

Predavanja su odslušana

 

 

 

Osnovi ekonomije

Vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su odslušana

 

 

 

II SEMESTAR

Klimatologija sa meteorologijom

Doc. dr Miro Maksimović

05.03.2024.

05.04.2024.

17.04.2024.

Utorak
Petak
Petak

14:00-16:00h

14:00-16:00h

10:00-12:00h

 

Zoologija

Doc. dr Vera Milošević

28.03.2024.

18.04.2024.

16.05.2024.

Četvrtak

11:30-13:00h

 

Sociologija

Akademik prof. dr Zoran Milošević

15.03.2024.

22.03.2024.

29.03.2024.

05.04.2024.

12.04.2024.

19.04.2024.

10.05.2024.

17.05.2024.

Petak

09:00-11:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Motori i traktori*

Prof. dr Zijad Jagodić

09.03.2024.

23.03.2024.

20.04.2024.

18.05.2024.

Subota

13:00-13:45h

13:00-13:45h

11:30-13:00h

11:30-13:00h

 

Osnovi informatike*

Prof. dr Halid Žigić

07.03.2024.

14.03.2024.

21.03.2024.

28.03.2024.

04.04.2024.

11.04.2024.

18.04.2024.

25.04.2024.

10.05.2024.

16.05.2024.

23.05.2024.

30.05.2024.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13:15-15:00h

 

Statističke metode*

Prof. dr  Dario Galić

07.03.2024.

21.03.2024.

28.03.2024.

04.04.2024.

Četvrtak

10:00-13:00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Mljekarstvo

Prof. dr Milun Petrović

Predavanja su odslušana

 

 

 

Anatomija i fiziologija životinja

Prof. dr Milun Petrović

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su odslušana

 

 

 

IV SEMESTAR

Botanika

Doc. dr Vera Milošević

28.03.2024.

18.04.2024.

16.05.2024.

Četvrtak

10:00h

10:30h

10:00h

 

Biohemija

Doc. dr Darko

Manjenčić

09.03.2024.

16.03.2024.

23.03.2024.

05.04.2024.

13.04.2024.

20.04.2024.

04.05.2024.

18.05.2024.

25.05.2024.

Subota

Subota

Subota

Petak

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10:00-12:00h

10:00-14:00h

08:30-12:30h

14:00-17:00h

09:30-12:30h

09:30-13:30h

10:00-14:00h

08:30-11:30h

10:00-13:00h

 

Pedologija

Doc. dr Petar Stevanović

09.03.2024.

23.03.2024.

20.04.2024.

11.05.2024.

Subota

14:00-15:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Pčelarstvo *

Prof.dr Petar Stevanović

Predavanja su odslušana

 

 

 

Lovstvo *

Prof.dr Petar Stevanović

Predavanja su odslušana

 

 

 

Agrošumarstvo *

Doc. dr Petar Stevanović

09.03.2024.

23.03.2024.

20.04.2024.

11.05.2024.

Subota

12:00-13:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Fiziologija biljaka

Doc. dr Vera Milošević

Predavanja su odslušana

 

 

 

Oplemenjivanje i reprodukcija životinja

Prof.dr Milun Petrović

Predavanja su odslušana

 

 

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

Predavanja su odslušana

 

 

 

VI SEMESTAR

Genetika

Prof. dr Jasminka H.Halilović

12.03.2024.

19.03.2024.

28.05.2024.

Utorak

14:00-16:00h

 

Poljoprivredna mehanizacija

Doc. dr Zijad Jagodić

09.03.2024.

23.03.2024.

20.04.2024.

18.05.2024.

Subota

11:30-13:00h

11:30-13:00h

10:45-11:30h

10:45-11:30h

 

Agrohemija

Prof. dr Ranka Kubiček

12.03.2024.

26.03.2024.

16.04.2024.

23.04.2024.

07.05.2024.

21.05.2024.

Utorak

11:00-12:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Ishrana životinja *

Prof.dr Milun Petrović

07.03.2024.

04.04.2024.

Četvrtak

11:00-14:00h

 

Uređenje zemljišne teritorije *

 Doc. dr Milorad Živković

10.05.2024.

11.05.2024.

Petak

Subota

12:00-14:00h

11:00-14:00h

 

Ribarstvo *

Doc. dr Petar Stevanović

09.03.2024.

23.03.2024.

20.04.2024.

11.05.2024.

Subota

13:00-14:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Higijena i prevencija bolesti životinja

Prof.dr Milun Petrović

Predavanja su odslušana

 

 

 

Navodnjavanje

Doc. dr Petar Stevanović

Predavanja su odslušana

 

 

 

Stočarstvo

Prof. dr Milun Petrović

Predavanja su odslušana

 

 

 

VIII SEMESTAR

Povrtarstvo

Doc. dr Petar Stevanović

09.03.2024.

23.03.2024.

20.04.2024.

11.05.2024.

Subota

09:00-10:00h

 

Voćarstvo i vinogradarstvo

Doc. dr Petar Stevanović

09.03.2024.

23.03.2024.

20.04.2024.

11.05.2024.

Subota

10:00-11:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Agrobiznis menadžment*

Prof. dr Anka Bulatović

Predavanja su odslušana

 

 

 

Proizvodnja vina i alkoholnih pića *

Doc. dr Darko

Manjenčić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Agrarna politika *

Doc. dr Petar Stevanović

09.03.2024.

23.03.2024.

20.04.2024.

11.05.2024.

Subota

11:00-12:00h