STUDIJSKI PROGRAM POLJOPRIVREDA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Opšta hemija

Prof. dr Ranka Kubiček

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Osnovi ekonomije

Prof. dr Nevenka Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

II SEMESTAR

Klimatologija sa meteorologijom

Doc. dr Miro Maksimović

14.03.2020.

25.04.2020.

23.05.2020.

Subota

Subota

Subota

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

 

Zoologija

Doc. dr Vera Milošević

 

 

 

 

Sociologija

Akademik prof. dr Zoran Milošević

10.03.2020.

24.03.2020.

07.04.2020.

21.04.2020.

12.05.2020.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Motori i traktori*

Prof. dr Zijad Jagodić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Osnovi informatike*

Prof. dr Halid Žigić

05.03.2020.

12.03.2020.

19.03.2020.

26.03.2020.

02.04.2020.

09.04.2020.

16.04.2020.

23.04.2020.

30.04.2020.

07.05.2020.

14.05.2020.

21.05.2020.

28.05.2020.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

Statističke metode*

Prof. dr Dragan N. Stančić

14.03.2020.

04.04.2020.

25.04.2020.

09.05.2020.

23.05.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Mljekarstvo

Prof. dr Milun Petrović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Anatomija i fiziologija životinja

Prof. dr Slobodan Jevtić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

IV SEMESTAR

Botanika

Doc. dr Vera Milošević

 

 

 

 

Biohemija

Doc. dr Jasmina Gradaščević Gubaljević

07.03.2020.

21.03.2020.

11.04.2020.

18.04.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00-13.45h

10.00-13.45h

10.00-13.45h

10.00-13.45h

 

Pedologija

Prof. dr Tešo Ristić

13.03.2020.

28.03.2020.

03.04.2020.

18.04.2020.

16.05.2020.

30.05.2020.

Petak

Subota

Petak

Subota

Subota

Subota

09.00-10.00h

09.00-10.00h

09.00-10.00h

09.00-10.00h

09.00-10.00h

09.00-10.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Pčelarstvo *

Doc.dr Jasmina Mijajlović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Lovstvo *

Doc. dr Jasmina Mijajlović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Agrošumarstvo *

Doc. dr Jasmina Mijajlović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Fiziologija biljaka

Doc. dr Vera Milošević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Oplemenjivanje i reprodukcija životinja

Doc. dr Jasmina Mijajlović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VI SEMESTAR

Genetika

Prof. dr Jasminka H.Halilović

02.03.2020.

27.04.2020.

18.05.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

 

Poljoprivredna mehanizacija

Prof. dr Zijad Jagodić

14.03.2020.

09.05.2020.

Subota

Subota

10.00-14.00h

10.00-12.00h

 

Agrohemija

Prof. dr Ranka Kubiček

17.03.2020.

31.03.2020.

21.04.2020.

28.04.2020.

12.05.2020.

19.05.2020.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

12.00-13.00h

12.00-13.00h

12.00-13.00h

12.00-13.00h

12.00-13.00h

12.00-13.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Ishrana životinja *

Doc.dr Jasmina Mijajlović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Uređenje zemljišne teritorije *

Prof.dr Ivan Hegediš

10.03.2020.

20.03.2020.

03.04.2020.

16.04.2020.

15.05.2020.

29.05.2020.

Utorak

Petak

Petak

Četvrtak

Petak

Petak

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

 

Ribarstvo *

Doc. dr Jasmina Mijajlović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Higijena i prevencija bolesti životinja

Prof. dr Slobodan Jevtić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Navodnjavanje

Prof. dr Tešo Ristić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Stočarstvo

Prof. dr Milun Petrović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Povrtarstvo

Doc. dr Jasmina Mijajlović

14.03.2020.

28.03.2020.

11.04.2020.

25.04.2020.

16.05.2020.

30.05.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

 

Voćarstvo i vinogradarstvo

Doc. dr Jasmina Mijajlović

14.03.2020.

28.03.2020.

11.04.2020.

25.04.2020.

16.05.2020.

30.05.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

12.00-13.00h

12.00-13.00h

12.00-13.00h

12.00-13.00h

12.00-13.00h

12.00-13.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Agrobiznis menadžment*

Doc. dr Slobodan Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Proizvodnja vina i alkoholnih pića *

Doc. dr Jasmina Mijajlović

14.03.2020.

28.03.2020.

11.04.2020.

25.04.2020.

16.05.2020.

30.05.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

 

Agrarna politika *

Doc. dr Jasmina Mijajlović

14.03.2020.

28.03.2020.

11.04.2020.

25.04.2020.

16.05.2020.

30.05.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h