fSTUDIJSKI PROGRAM MATEMATIKA I FIZIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

I i II SEMESTAR

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika I

 

Prof. dr Radoslav Galić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Matematika I

vježbe

Mr Mirsad Trumić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Opšta psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Opšta psihologija vježbe

Milka Bilić, demonstrator

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su odslušana

 

 

 

II SEMESTAR

Opšta fizika I

Prof. dr Hrustem Smailhodžić

13.04.2024.

20.04.2024.

27.04.2024.

11.05.2024.

18.05.2024.

Subota

13:00-15:00h

 

Opšta pedagogija

Prof. dr Esed Karić

07.03.2024.

21.03.2024.

04.04.2024.

25.04.2024.

09.05.2024.

16.05.2024.

Četvrtak

10:00-11:30h

10:00-13:15h

14:30-16:00h

13:00-14:30h

10:00-11:30h

10:00-11:30h

 

Linearna algebra I

Prof. dr Radoslav Galić

15.03.2024.

22.03.2024.

29.03.2024.

05.04.2024.

12.04.2024.

19.04.2024.

26.04.2024.

10.05.2024.

Petak

10:00-12:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Aplikativni softver *

Prof. Halid Žigić

15.03.2024.

22.03.2024.

29.03.2024.

05.04.2024.

12.04.2024.

26.04.2024.

03.05.2024.

09.05.2024.

17.05.2024.

24.05.2024.

31.05.2024.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Četvrtak

Petak

Petak

Petak

13:15-14:45h

13:15-14:45h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

 

Analitička geometrija *

Prof. dr Sead Rešić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Računari u nastavi fizike*

Doc. dr Goran Popović

Predavanja su odslušana

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Didaktika

Prof. dr Esed Karić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Opšta fizika II

Doc.dr Alija Muhibić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su odslušana

 

 

 

IV SEMESTAR

Matematika II

Prof. dr Sead Rešić

05.03.2024.

12.03.2024.

26.03.2024.

02.04.2024.

09.04.2024.

23.04.2024.

30.04.2024.

07.05.2024.

14.05.2024.

28.05.2024.

Utorak

10:00-11:30h

 

Matematika II vježbe

Mr Mirsad Trumić

08.05.2024.

15.05.2024.

22.05.2024.

29.05.2024.

Srijeda

12:30-14:45h

12:30-14:45h

12:30-14:00h

12:30-14:00h

 

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

07.03.2024.

14.03.2024.

21.03.2024.

28.03.2024.

04.04.2024.

11.04.2024.

18.04.2024.

25.04.2024.

10.05.2024.

16.05.2024.

23.05.2024.

30.05.2024.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13:15-15:00h

 

Vjerovatnoća i statistika

Prof. dr Sead Rešić

05.03.2024.

26.03.2024.

23.04.2024.

28.05.2024.

Utorak

11:30-13:00h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

11:30-13:00h

 

IZBORNI PREDMETI

 

Istorija matematike i fizike *

Prof. dr Sead Rešić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Diskretna matematika *

Prof. dr Sead Rešić

05.03.2024.

09.04.2024.

07.05.2024.

28.05.2024.

Utorak

14:00-15:30h

 

Računari u nastavi matematike *

Doc. dr Goran Popović

Predavanja su odslušana

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Opšta fizika III

Doc. dr Alija Muhibić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Matematika III

Prof. dr Radoslav Galić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Matematika III vježbe

Mr Mirsad Trumić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Metodika nastave matematike

Prof. dr Sead Rešić

Predavanja su odslušana

 

 

 

VI SEMESTAR

Geometrija

Prof. dr Sead Rešić

12.03.2024.

02.04.2024.

30.04.2024.

14.05.2024.

Utorak

14:00-15:30h

 

Metodika nastave fizike

Prof. dr Hrustem Smailhodžić

13.04.2024.

20.04.2024.

27.04.2024.

11.05.2024.

18.05.2024.

Subota

15:00-16:00h

 

Atomska fizika

Doc. dr Alija Muhibić

23.03.2024.

20.04.2024.

Subota

10:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Fizika okoline *

Prof. dr Hrustem Smailhodžić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Pedagoška informatika *

Prof. dr Esed Karić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Nove IKT tehnologije *

Prof. dr Zvezdan Stojanović

Predavanja su odslušana

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Fizička elektronika

Prof. dr Hrustem Smailhodžić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Odabrana poglavlja iz elementarne matematike

Prof. dr Sead Rešić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Linearna algebra II

Prof. dr Radoslav Galić

Predavanja su odslušana

 

 

 

VIII SEMESTAR

Statistička fizika

Prof. dr Jugoslav Stahov

13.03.2024.

15.05.2024.

17.04.2024.

22.05.2024.

Srijeda

14:00-16:00h

 

Kompleksna analiza

Prof. dr Radoslav Galić

14.03.2024.

21.03.2024.

28.03.2024.

04.04.2024.

11.04.2024.

18.04.2024.

25.04.2024.

11.05.2024.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Subota

10:00-12:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Internet *

Prof. dr Zvezdan Stojanović

Predavanja su odslušana

 

 

 

Algebarske strukture *

Prof. dr Radoslav Galić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Metrologija *

Doc. dr Dario Galić

Predavanja su odslušana