STUDIJSKI PROGRAM ISTORIJA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

I i II SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Uvod u istorijske nauke

Prof. dr Azem Kožar

Predavanja su odslušana

 

 

 

Grčki i rimski svijet

Prof. dr Ivan Balta

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su odslušana

 

 

 

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof. dr Zoran Milošević

15.03.2024.

22.03.2024.

29.03.2024.

05.04.2024.

12.04.2024.

19.04.2024.

10.05.2024.

17.05.2024.

Petak

09:00-11:00h

 

Antička i srednjevijekovna arheologija

Prof. dr Azem Kožar

14.03.2024.

11.04.2024.

Četvrtak

12:00-13:30h

 

Opšta pedagogija

Prof. dr Esed Karić

07.03.2024.

21.03.2024.

04.04.2024.

25.04.2024.

09.05.2024.

16.05.2024.

Četvrtak

10:00-11:30h

10:00-13:15h

14:30-16:00h

13:00-14:30h

10:00-11:30h

10:00-11:30h

 

IZBORNI PREDMETI

Pomoćne istorijske nauke *

Prof. dr Ivan Balta

12.03.2024.

26.03.2024.

09.04.2024.

23.04.2024.

10.05.2024.

21.05.2024.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Petak

Utorak

10:00-11:00h

 

Komunikacijske vještine *

Prof. dr Kemal Brkić

05.03.2024.

18.03.2024.

08.04.2024.

22.04.2024.

13.05.2024.

27.05.2024.

Utorak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

12:00-13:00h

 

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

07.03.2024.

14.03.2024.

21.03.2024.

28.03.2024.

04.04.2024.

11.04.2024.

18.04.2024.

25.04.2024.

10.05.2024.

16.05.2024.

23.05.2024.

30.05.2024.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13:15-15:00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Istorija starog istoka i stare Grčke

Prof. dr Ivan Balta

Predavanja su odslušana

 

 

 

Opšta psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Opšta psihologija vježbe

Milka Bilić, demonstrator

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su odslušana

 

 

 

IV SEMESTAR

Opšta istorija poznog srednjeg vijeka

Prof. dr Ivan Balta

12.03.2024.

26.03.2024.

09.04.2024.

10.05.2024.

Utorak

Utorak

Utorak

Petak

14:00-15:00h

14:00-15:00h

12:00-13:00h

14:00-15:00h

 

BiH u srednjem vijeku

Prof. dr Azem Kožar

14.03.2024.

11.04.2024.

Četvrtak

13:45-15:15h

 

Opšta istorija srednjeg vijeka

Prof. dr Azem Kožar

14.03.2024.

11.04.2024.

25.04.2024.

Četvrtak

15:30-16:15h

15:30-16:15h

11:00-12:30h

 

IZBORNI PREDMETI

Istorija političkih teorija *

Prof. dr Mišo Kulić

 

 

 

 

Slovenske zemlje u srednjem vijeku *

Prof. dr Ivan Balta

Predavanja su odslušana

 

 

 

Pregovaranje *

Prof.dr Miroslav Baljak

09.03.2024.

23.03.2024.

30.03.2024.

20.04.2024.

04.05.2024.

18.05.2024.

Subota

14:30-15:15h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Rana moderna istorija

Prof. dr Azem Kožar

Predavanja su odslušana

 

 

 

BiH za vrijeme Osmanske vlasti *

 Prof. dr Azem Kožar

Predavanja su odslušana

 

 

 

BiH pod Austro-Ugarskom

Prof. dr Azem Kožar

Predavanja su odslušana

 

 

 

VI SEMESTAR

Istorija Naroda JI Evrope (1790-1918)

Prof. dr Azem Kožar

30.03.2024.

25.04.2024.

Četvrtak

12:00-13:30h

13:15-14:00h

 

Svjetska istorija 19. Vijeka

Prof. dr Ivan Balta

26.03.2024.

09.04.2024.

23.04.2024.

21.05.2024.

Utorak

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

12:00-13:00h

 

Metodika nastave istorije

Prof. dr Azem Kožar

30.03.2024.

25.04.2024.

18.05.2024.

Četvrtak

Četvrtak

Subota

13:45-15:15h

12:30-13:15h

12:00-12:45h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije *

Prof.dr Nevenka Nićin

Predavanja su odslušana

 

 

 

Osnovi ekonomije

Vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

Predavanja su odslušana

 

 

 

Istorija Srednje Evrope u novom vijeku

Prof. dr Ivan Balta

Predavanja su odslušana

 

 

 

Istorija naroda JI Evrope poslije 1918.*

 Prof. dr Ivan Balta

12.03.2024.

09.04.2024.

10.05.2024.

21.05.2024.

Utorak

Utorak

Petak

Utorak

13:00-14:00h

11:00-12:00h

13:00-14:00h

11:00-12:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Didaktika

Prof. dr Esed Karić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Istorija Jugoslavije od 1918-1945

Prof. dr Azem Kožar

Predavanja su odslušana

 

 

 

Istorija Jugoslavije poslije 1945.

 Prof. dr Ivan Balta

Predavanja su odslušana

 

 

 

VIII SEMESTAR

Svjetska istorija od 1918 - 1945

Prof. dr Azem Kožar

26.03.2024.

Utorak

11:00-15:00h

 

Svjetska istorija poslije 1945

Prof. dr Azem Kožar

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Arhivistika *

Prof. dr Azem Kožar

30.03.2024.

18.05.2024.

Subota

15:30-16:15h

13:00-16:00h

 

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strategijski menadžment *

Prof. dr Darko Pašalić

Predavanja su odslušana