STUDIJSKI PROGRAM INŽENJERSKA INFORMATIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo da polaže samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Matematika

...

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Arhitektura računarskih sistema i mreža

Doc.dr Momčilo Kokić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

III SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

01.03.2018.

15.03.2018.

22.03.2018.

29.03.2018.

05.04.2018.

12.04.2018.

19.04.2018.

26.04.2018.

03.05.2018.

10.05.2018.

17.05.2018.

24.05.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

 

Osnovi programiranja

Prof.dr Velimir Dedić

15.03.2018.

13.04.2018.

19.04.2018.

03.05.2018.

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Četvrtak

14:00-17:00h

14:00-16:00h

14:00-17:00h

14:00-16:00h

 

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof.dr Halid Žigić

02.03.2018.

09.03.2018.

16.03.2018.

23.03.2018.

30.03.2018.

06.04.2018.

13.04.2018.

20.04.2018.

27.04.2018.

04.05.2018.

11.05.2018.

18.05.2018.

25.05.2018.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

Izborni predmeti

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

09.03.2018.

16.03.2018.

23.03.2018.

30.03.2018.

06.04.2018.

13.04.2018.

20.04.2018.

27.04.2018.

04.05.2018.

11.05.2018.

18.05.2018.

25.05.2018.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

 

Električna kola *

Prof.dr Halid Žigić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Statističke metode *

Prof.dr Dragan N. Stančić

03.03.2018.

24.03.2018.

14.04.2018.

05.05.2018.

26.05.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Algoritmi i strukture podataka

Prof.dr Velimir Dedić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Programski jezici

Prof.dr Gordana Đorđević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

IV SEMESTAR

Baze podataka

Prof.dr Gordana Đorđević

22.03.2018.

29.03.2018.

12.04.2018.

19.04.2018.

17.05.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

Elektronika

Doc.dr Momčilo Kokić

05.03.2018.

19.03.2018.

16.04.2018.

30.04.2018.

14.05.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

Telekomunikacije

Prof.dr Halid Žigić

02.03.2018.

09.03.2018.

16.03.2018.

23.03.2018.

30.03.2018.

06.04.2018.

13.04.2018.

20.04.2018.

27.04.2018.

04.05.2018.

11.05.2018.

18.05.2018.

25.05.2018.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

 

Izborni predmeti

Softverski inženjering *

Doc. dr Goran Popović

10.03.2018.

31.03.2018.

14.04.2018.

Subota

Subota

Subota

09:00-12:00h

09:00-13:00h

09:00-12:00h

 

Projektovanje informacionih sistema *

Prof.dr Velimir Dedić

15.03.2018.

13.04.2018.

19.04.2018.

03.05.2018.

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Četvrtak

10:00-12:00h

10:00-12:00h

09:00-12:00h

09:00-12:00h

 

Menadžment informacionih sistema *

Doc.dr Slobodan Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Operativni sistemi

Doc. dr Goran Popović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Uvod u web

Prof.dr Zvezdan Stojanović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Računarske mreže

Prof.dr Velimir Dedić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VI SEMESTAR

Viši programski jezici

Prof.dr Gordana Đorđević

22.03.2018.

29.03.2018.

12.04.2018.

19.04.2018.

17.05.2018.

26.05.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Subota

12:00-17:00h

12:00-17:00h

12:00-17:00h

12:00-17:00h

12:00-17:00h

10:00-15:00h

 

Objektno orjentisano programiranje

Prof.dr Gordana Đorđević

22.03.2018.

29.03.2018.

12.04.2018.

19.04.2018.

17.05.2018.

26.05.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Subota

12:00-17:00h

12:00-17:00h

12:00-17:00h

12:00-17:00h

12:00-17:00h

10:00-15:00h

 

Internet tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

10.03.2018.

24.03.2018.

07.04.2018.

21.04.2018.

05.05.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

12:00-17:00h

12:00-17:00h

12:00-17:00h

15:00-18:00h

14:00-16:00h

 

Izborni predmeti

Elektronsko poslovanje *

Prof.dr Zvezdan Stojanović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Mikroračunarski sisitemi *

Doc.dr Momčilo Kokić

05.03.2018.

19.03.2018.

14.05.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

 

WEB dizajn *

Prof.dr Halid Žigić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Internet

Prof.dr Zvezdan Stojanović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Računarski alati

Prof. dr Gordana Đorđević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Multimedijalni sistemi

Prof.dr Halid Žigić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Kompjuterska grafika i dizajn

Akademik

Prof.dr Mile Petrović

16.03.2018.

26.04.2018.

11.05.2018.

12.05.2018.

Petak

Četvrtak

Petak

Subota

12:00-17:00h

11:00-14:00h

11:00-14:00h

13:00-18:00h

 

Informacione tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

03.03.2018.

17.03.2018.

14.04.2018.

21.04.2018.

05.05.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10:00-15:00h

10:00-15:00h

10:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-14:00h

 

Izborni predmeti

Zaštita podataka i računarskih sistema *

Prof.dr Velimir Dedić

15.03.2018.

13.04.2018.

19.04.2018.

03.05.2018.

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Četvrtak

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

 

Kancelarijsko poslovanje *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Aplikativni softver *

Prof. dr Halid Žigić

01.03.2018.

15.03.2018.

22.03.2018.

29.03.2018.

05.04.2018.

12.04.2018.

19.04.2018.

26.04.2018.

03.05.2018.

10.05.2018.

17.05.2018.

24.05.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14:00-16:00h

14:00-15:00h

14:00-16:00h

14:00-15:00h

14:00-16:00h

14:00-15:00h

14:00-16:00h

14:00-15:00h

14:00-16:00h

14:00-15:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti