STUDIJSKI PROGRAM INŽENJERSKA INFORMATIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo da polaže samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Matematika

...

09.10.2018.

23.10.2018.

06.11.2018.

20.11.2018.

04.12.2018.

11.12.2018.

18.12.2018.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

15.15-16.45h

15.15-17.30h

15.15-16.45h

15.15-17.30h

15.15-16.45h

15.15-16.45h

15.15-16.45h

 

Matematika

vježbe

Mirsad Trumić

Predavač

24.10.2018.

07.11.2018.

21.11.2018.

05.12.2018.

12.12.2018.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

13.30-15.00h

13.30-15.00h

13.30-15.00h

13.30-15.00h

13.30-15.00h

 

Arhitektura računarskih sistema i mreža

Prof.dr Velimir Dedić

12.10.2018.

26.10.2018.

02.11.2018.

16.11.2018.

07.12.2018.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

16.30-17.30h

16.30-17.30h

16.30-17.30h

16.30-17.30h

16.30-17.30h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

08.10.2018.

09.10.2018.

05.11.2018.

06.11.2018.

26.11.2018.

27.11.2018.

17.12.2018.

18.12.2018.

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

12.00-14.00h

11.00-13.00h

12.00-15.00h

10.00-12.00h

12.00-15.00h

10.00-12.00h

12.00-15.00h

09.00-12.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

09.10.2018.

16.10.2018.

23.10.2018.

30.10.2018.

06.11.2018.

13.11.2018.

20.11.2018.

27.11.2018.

04.12.2018.

11.12.2018.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

13.00-14.00h

11.45-13.15h

11.45-13.15h

11.45-13.15h

11.45-13.15h

11.45-13.15h

11.45-13.15h

11.45-13.15h

11.45-13.15h

11.45-13.15h

 

III SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi programiranja

Prof.dr Velimir Dedić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof.dr Halid Žigić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Sociologija *

Akademik Prof. dr Zoran Milošević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Električna kola *

Prof.dr Halid Žigić

12.10.2018.

19.10.2018.

26.10.2018.

02.11.2018.

09.11.2018.

16.11.2018.

23.11.2018.

30.11.2018.

07.12.2018.

14.12.2018.

21.12.2018.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

Statističke metode *

Prof.dr Dragan N. Stančić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Algoritmi i strukture podataka

Prof.dr Velimir Dedić

12.10.2018.

26.10.2018.

02.11.2018.

16.11.2018.

07.12.2018.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

 

Programski jezici

Prof. dr Gordana Đorđević

27.10.2018.

10.11.2018.

22.11.2018.

08.12.2018.

22.12.2018.

Subota

Subota

Četvrtak

Subota

Subota

12.00-15.00h

13.00-16.00h

13.00-16.00h

13.00-16.00h

13.00-16.00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

08.10.2018.

09.10.2018.

05.11.2018.

06.11.2018.

26.11.2018.

27.11.2018.

17.12.2018.

18.12.2018.

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

14.00-16.00h

13.00-15.00h

15.00-18.00h

12.00-15.00h

15.00-18.00h

12.00-15.00h

15.00-17.00h

12.00-14.00h

 

Strani jezik II Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

09.10.2018.

16.10.2018.

23.10.2018.

30.10.2018.

06.11.2018.

13.11.2018.

20.11.2018.

27.11.2018.

04.12.2018.

11.12.2018.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

12.00-13.00h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

 

IV SEMESTAR

Baze podataka

Prof.dr Gordana Đorđević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Elektronika

Prof. dr Halid Žigić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Telekomunikacije

Prof. dr Halid Žigić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Softverski inženjering *

Doc. dr Goran Popović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Projektovanje informacionih sistema *

Prof.dr Velimir Dedić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Menadžment informacionih sistema *

Doc.dr Slobodan Nićin

12.10.2018.

09.11.2018.

23.11.2018.

14.12.2018.

Petak

Petak

Petak

Petak

14.00-16.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Operativni sistemi

Doc. dr Goran Popović

13.10.2018.

27.10.2018.

24.11.2018.

08.12.2018.

22.12.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

09.00-10.00h

09.00-10.00h

09.00-11.00h

09.00-10.00h

09.00-10.00h

 

Uvod u web

Prof. dr Zvezdan Stojanović

13.10.2018.

10.11.2018.

Subota

Subota

10.00-13.00h

13.00-16.00h

 

Računarske mreže

Prof. dr Velimir Dedić

12.10.2018.

26.10.2018.

02.11.2018.

16.11.2018.

07.12.2018.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

14.00-16.30h

14.00-16.30h

14.00-16.30h

14.00-16.30h

14.00-16.30h

 

VI SEMESTAR

Viši programski jezici

Prof.dr Gordana Đorđević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Objektno orjentisano programiranje

Prof.dr Gordana Đorđević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Internet tehnologije

Prof. dr Zvezdan Stojanović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Elektronsko poslovanje *

Prof.dr Zvezdan Stojanović

13.10.2018.

10.11.2018.

01.12.2018.

Subota

Subota

Subota

13.00-16.00h

10.00-13.00h

10.00-14.00h

 

Mikroračunarski sisitemi *

Prof.dr Halid Žigić

11.10.2018.

18.10.2018.

25.10.2018.

01.11.2018.

08.11.2018.

15.11.2018.

22.11.2018.

29.11.2018.

06.12.2018.

13.12.2018.

20.12.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

 

Web dizajn *

Prof.dr Halid Žigić

12.10.2018.

19.10.2018.

26.10.2018.

02.11.2018.

09.11.2018.

16.11.2018.

23.11.2018.

30.11.2018.

07.12.2018.

14.12.2018.

21.12.2018.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

17.00-18.00h

17.00-18.00h

17.00-18.00h

17.00-18.00h

17.00-18.00h

17.00-18.00h

17.00-18.00h

17.00-18.00h

17.00-18.00h

17.00-18.00h

17.00-18.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Internet

Prof.dr Zvezdan Stojanović

27.10.2018.

24.11.2018.

15.12.2018.

29.12.2018.

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00-15.00h

10.00-15.00h

10.00-15.00h

10.00-15.00h

 

Računarski alati

Prof. dr Gordana Đorđević

27.10.2018.

10.11.2018.

22.11.2018.

08.12.2018.

22.12.2018.

Subota

Subota

Četvrtak

Subota

Subota

15.00-18.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

 

Multimedijalni sistemi

Prof.dr Halid Žigić

12.10.2018.

19.10.2018.

26.10.2018.

02.11.2018.

09.11.2018.

16.11.2018.

23.11.2018.

30.11.2018.

07.12.2018.

14.12.2018.

21.12.2018.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

 

VIII SEMESTAR

Kompjuterska grafika i dizajn

Akademik

Prof.dr Mile Petrović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Informacione tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Zaštita podataka i računarskih sistema*

Prof.dr Velimir Dedić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Kancelarijsko poslovanje *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

31.10.2018.

07.11.2018.

28.11.2018.

05.12.2018.

12.12.2018.

19.12.2018.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

Aplikativni softver *

Prof. dr Halid Žigić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti