STUDIJSKI PROGRAM INFORMATIKA I TEHNIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

I I II SEMESTAR

 

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika I

 

Prof. dr Radoslav Galić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Matematika

vježbe

Mr Mirsad Trumić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Arhitektura računarskih sistema i mreža

Prof.dr Velimir Dedić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su odslušana

 

 

 

II SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

07.03.2024.

14.03.2024.

21.03.2024.

28.03.2024.

04.04.2024.

11.04.2024.

18.04.2024.

25.04.2024.

10.05.2024.

16.05.2024.

23.05.2024.

30.05.2024.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13:15-15:00h

 

Osnovi programiranja

Prof. dr Velimir Dedić

15.03.2024.

26.04.2024.

17.05.2024.

24.05.2024.

Petak

Petak

Petak

Petak

11:00-13:00h

 

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof. dr Halid Žigić

15.03.2024.

22.03.2024.

29.03.2024.

05.04.2024.

12.04.2024.

19.04.2024.

25.04.2024.

10.05.2024.

16.05.2024.

23.05.2024.

30.05.2024.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

15:00-16:30h

15:00-16:30h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.03.2024.

22.03.2024.

29.03.2024.

05.04.2024.

12.04.2024.

19.04.2024.

10.05.2024.

17.05.2024.

Petak

09:00-11:00h

 

Tehnička mehanika*

Doc. dr Srđan Marinković

26.04.2024.

27.04.2024.

10.05.2024.

11.05.2024.

24.05.2024.

25.05.2024.

Petak

Subota

Petak

Subota

Petak

Subota

15:00-19:00h

09:00-13:00h

15:00-19:00h

10:00-14:00h

15:00-18:00h

10:00-13:00h

 

Statističke metode*

Doc. dr Dario Galić

07.03.2024.

21.03.2024.

28.03.2024.

04.04.2024.

Četvrtak

10:00-13:00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Algoritmi i strukture podataka

Prof. dr Velimir Dedić

 

 

 

 

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

Prof. dr Slobodan Manojlović

 

 

 

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

 

 

 

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Opšta pedagogija

Prof. dr Esed Karić

07.03.2024.

21.03.2024.

04.04.2024.

25.04.2024.

09.05.2024.

16.05.2024.

Četvrtak

10:00-11:30h

10:00-13:15h

14:30-16:00h

13:00-14:30h

10:00-11:30h

10:00-11:30h

 

Primjenjena digitalna elektronika

Prof. dr Dejan Miljanović

30.03.2024.

20.04.2024.

11.05.2024.

Subota

09:00-12:00h

11:00-14:00h

12:00-14:00h

 

Osnovi arhitekture i građevinarstva

 Doc. dr Dragica ArsićArnautović

22.03.2024.

05.04.2024.

20.04.2024.

10.05.2024.

18.05.2024.

31.05.2024.

Petak

Petak

Subota

Petak

Subota

Petak

17:15-18:00h

17:15-18:00h

14:15-15:00h

14:15-15:00h

14:15-15:00h

14:15-15:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Baze podataka*

Prof. dr Edis Mekić

09.03.2024.

26.04.2024.

25.05.2024.

Subota

Petak

Subota

08:30-12:30h

08:30-12:30h

09:30h

 

Saobraćaj i životna sredina*

Doc. dr Zlatko Kovačević

Predavanja su odslušana

 

 

 

Upravljački informacioni sistemi *

Prof. dr Velimir Dedić

Predavanja su odslušana

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Didaktika

Prof. dr Esed Karić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Tehnička fizika

Predavanja su odslušana

 

 

 

Računarske mreže

Prof. dr Velimir Dedić

Predavanja su odslušana

 

 

 

VI SEMESTAR

Pedagoška psihologija

Prof.dr Refik Ćatić

22.03.2024.

05.04.2024.

12.04.2024.

26.04.2024.

10.05.2024.

24.05.2024.

Petak

10:00-12:00h

 

Pedagoška psihologija

Vježbe

Milka Bilić, dipl. psiholog

Demonstrator

16.05.2024.

20.05.2024.

23.05.2024.

Četvrtak

Ponedeljak

Četvrtak

16:30-18:45h

14:00-16:15h

14:00-17:00h

 

Osnovi mehatronike

Doc. dr Nurdin Ćehajić

16.03.2024.

30.03.2024.

13.04.2024.

27.04.2024.

Subota

13:00-13:45h

 

Metodika nastave informatike i tehnike

Prof. dr Esed Karić

14.03.2024.

28.03.2024.

11.04.2024.

16.05.2024.

Četvrtak

11:45-12:30h

11:45-12:30h

14:45-16:15h

11:30-13:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Elektronsko poslovanje *

Prof.dr Zvezdan Stojanović

09.03.2024.

23.03.2024.

20.04.2024.

11.05.2024.

Subota

10:00-13:00h

13:00-16:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

 

Mobilne i bežične komunikacije *

Prof.dr Zvezdan Stojanović

16.03.2024.

06.04.2024.

27.04.2024.

25.05.2024.

Subota

Subota

Subota

Subota

10:00-13:00h

10:00-12:00h

10:00-13:00h

10:00-12:00h

 

Programiranje i dizajn web aplikacija *

Prof.dr Zvezdan Stojanović

23.03.2024.

06.04.2024.

27.04.2024.

25.05.2024.

Subota

Subota

Subota

Subota

10:00-13:00h

12:00-15:00h

13:00-16:00h

12:00-15:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Internet tehnologije

Prof. dr Zvezdan Stojanović

Predavanja su odslušana

 

 

 

Robotika

Prof. dr Velimir Dedić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Multimedijalni sistemi

Prof.dr Halid Žigić

Predavanja su odslušana

 

 

 

VIII SEMESTAR

Kompjuterska grafika i dizajn

Akademik

Prof.dr Mile Petrović

16.03.2024.

13.04.2024.

26.04.2024.

15.06.2024.

Subota

Subota

Petak

Četvrtak

10:45-12:15h

10:45-12:15h

09:15-11:00h

10:30-12:00h

 

Informacione tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

09.03.2024.

16.03.2024.

20.04.2024.

11.05.2024.

Subota

13:00-16:00h

13:00-16:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Zaštita podataka i računarskih sistema *

Prof.dr Velimir Dedić

15.03.2024.

26.04.2024.

17.05.2024.

24.05.2024.

Petak

Petak

Petak

Petak

15:00-17:00h

15:00-16:00h

13:00-14:00h

15:00-17:00h

 

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavanja su odslušana

 

 

 

Aplikativni softver *

Prof. dr Halid Žigić

15.03.2024.

22.03.2024.

29.03.2024.

05.04.2024.

12.04.2024.

26.04.2024.

03.05.2024.

09.05.2024.

17.05.2024.

24.05.2024.

31.05.2024.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Četvrtak

Petak

Petak

Petak

13:15-14:45h

13:15-14:45h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h