STUDIJSKI PROGRAM INFORMATIKA I TEHNIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

I I II SEMESTAR

 

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika

 

...

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Matematika

vježbe

*

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Arhitektura računarskih sistema i mreža

Prof.dr Velimir Dedić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

II SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

05.03.2020.

12.03.2020.

19.03.2020.

26.03.2020.

02.04.2020.

09.04.2020.

16.04.2020.

23.04.2020.

30.04.2020.

07.05.2020.

14.05.2020.

21.05.2020.

28.05.2020.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

Osnovi programiranja

Prof. dr Velimir Dedić

13.03.2020.

27.03.2020.

03.04.2020.

22.05.2020.

29.05.2020.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

11.00-14.00h

11.00-14.00h

11.00-14.00h

11.00-14.00h

11.00-14.00h

 

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof. dr Halid Žigić

13.03.2020.

21.03.2020.

27.03.2020.

03.04.2020.

24.04.2020.

08.05.2020.

15.05.2020.

22.05.2020.

29.05.2020.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

10.00-11.00h

10.00-12.00h

10.00-11.00h

10.00-11.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-11.00h

10.00-11.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

10.03.2020.

24.03.2020.

07.04.2020.

21.04.2020.

12.05.2020.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

 

Tehnička mehanika*

Doc.dr Budimir Tojagić

07.03.2020.

21.03.2020.

28.03.2020.

11.04.2020.

16.05.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

 

Statističke metode*

Prof. dr Dragan N. Stančić

14.03.2020.

04.04.2020.

25.04.2020.

09.05.2020.

23.05.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Algoritmi i strukture podataka

Prof. dr Velimir Dedić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

Prof. dr Slobodan Manojlović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

IV SEMESTAR

Opšta pedagogija

Prof. dr Husejn Musić

21.03.2020.

28.03.2020.

18.04.2020.

16.05.2020.

30.05.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

 

Primjenjena digitalna elektronika

Prof. dr Halid Žigić

13.03.2020.

21.03.2020.

27.03.2020.

03.04.2020.

24.04.2020.

08.05.2020.

15.05.2020.

22.05.2020.

29.05.2020.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

12.00-13.00h

12.00-13.00h

12.00-13.00h

12.00-13.00h

12.00-13.00h

12.00-13.00h

12.00-13.00h

12.00-13.00h

12.00-13.00h

 

Osnovi arhitekture i građevinarstva

Prof.dr Ivan Hegediš

10.03.2020.

20.03.2020.

03.04.2020.

16.04.2020.

15.05.2020.

29.05.2020.

Utorak

Petak

Petak

Četvrtak

Petak

Petak

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Baze podataka*

Prof. dr Gordana Đorđević

19.03.2020.

26.03.2020.

07.04.2020.

27.04.2020.

18.05.2020.

25.05.2020.

Četvrtak

Četvrtak

Utorak

Ponedeljak

Četvrtak

Četvrtak

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-14.00h

10.00-13.00h

10.00-14.00h

10.00-13.00h

 

Saobraćaj i životna sredina*

Doc. dr Zlatko Kovačević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Upravljački informacioni sistemi *

Prof. dr Velimir Dedić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Didaktika

Prof. dr Husejn Musić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Tehnička fizika

Doc.dr Budimir Tojagić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Računarske mreže

Prof. dr Velimir Dedić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VI SEMESTAR

Pedagoška psihologija

Prof.dr Refik Ćatić

06.03.2020.

20.03.2020.

03.04.2020.

24.04.2020.

08.05.2020.

22.05.2020.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

09.00-10.00h

09.00-10.00h

09.00-10.00h

09.00-10.00h

09.00-10.00h

09.00-10.00h

 

Osnovi mehatronike

 

 

 

 

 

Metodika nastave informatike i tehnike

Prof. dr Esed Karić

14.03.2020.

21.03.2020.

04.04.2020.

25.04.2020.

09.05.2020.

23.05.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Elektronsko poslovanje *

Prof.dr Zvezdan Stojanović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Mobilne i bežične komunikacije *

Prof.dr Zvezdan Stojanović

21.03.2020.

11.04.2020.

09.05.2020.

30.05.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

12.00-14.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-14.00h

 

Programiranje i dizajn web aplikacija *

Prof.dr Zvezdan Stojanović

21.03.2020.

11.04.2020.

25.04.2020.

30.05.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

14.00-16.00h

15.00-18.00h

15.00-18.00h

14.00-16.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Internet tehnologije

Prof. dr Zvezdan Stojanović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Robotika

Prof. dr Velimir Dedić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Multimedijalni sistemi

Prof.dr Halid Žigić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Kompjuterska grafika i dizajn

Akademik

Prof.dr Mile Petrović

07.03.2020.

03.04.2020.

Subota

Petak

09.00-12.00h

11.00-14.00h

 

Informacione tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

21.03.2020.

25.04.2020.

09.05.2020.

30.05.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

16.00-18.00h

12.00-15.00h

15.00-18.00h

16.00-18.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Zaštita podataka i računarskih sistema *

Prof. dr Velimir Dedić

13.03.2020.

27.03.2020.

03.04.2020.

22.05.2020.

29.05.2020.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

 

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Aplikativni softver *

Prof. dr Halid Žigić

05.03.2020.

12.03.2020.

19.03.2020.

26.03.2020.

02.04.2020.

09.04.2020.

16.04.2020.

23.04.2020.

30.04.2020.

07.05.2020.

14.05.2020.

21.05.2020.

28.05.2020.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h