STUDIJSKI PROGRAM GEOGRAFIJA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

 

I  i II SEMESTAR

 

I SEMESTAR

Uvod u geografiju

Prof. dr Tešo Ristić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Geomorfologija

Doc. dr Jusuf Omerović

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su odslušana

 

 

 

II SEMESTAR

Opšta pedagogija

Prof. dr Esed Karić

07.03.2024.

21.03.2024.

04.04.2024.

25.04.2024.

09.05.2024.

16.05.2024.

Četvrtak

10:00-11:30h

10:00-13:15h

14:30-16:00h

13:00-14:30h

10:00-11:30h

10:00-11:30h

 

Klimatologija sa meteorologijom

Doc. dr Miro Maksimović

05.03.2024.

05.04.2024.

17.04.2024.

Utorak
Petak
Petak

14:00-16:00h

14:00-16:00h

10:00-12:00h

 

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

07.03.2024.

14.03.2024.

21.03.2024.

28.03.2024.

04.04.2024.

11.04.2024.

18.04.2024.

25.04.2024.

10.05.2024.

16.05.2024.

23.05.2024.

30.05.2024.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13:15-15:00h

 

Izborni predmeti

Sociologija*

Akademik prof. dr Zoran Milošević

15.03.2024.

22.03.2024.

29.03.2024.

05.04.2024.

12.04.2024.

19.04.2024.

10.05.2024.

17.05.2024.

Petak

09:00-11:00h

 

Geologija*

Prof. dr Tešo Ristić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Grafičke metode*

Nemanja Smičklas, predavač

Predavanja su odslušana

 

 

 

III  i IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Pedogeografija sa biogeografijom

Prof. dr Tešo Ristić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Kartografija

Prof. dr Tešo Ristić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su odslušana

 

 

 

IV SEMESTAR

Pedagoška psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

22.03.2024.

05.04.2024.

12.04.2024.

26.04.2024.

10.05.2024.

24.05.2024.

Petak

10:00-12:00h

 

Pedagoška psihologija

vježbe

Milka Bilić, dipl. psiholog

Demonstrator

16.05.2024.

20.05.2024.

23.05.2024.

Četvrtak

Ponedeljak

Četvrtak

16:30-18:45h

14:00-16:15h

14:00-17:00h

 

Hidrografija

Doc. dr Jusuf Omerović

13.04.2024.

27.04.2024.

11.05.2024.

Subota

Subota

Subota

11:30-13:00h

 

Okeanografija

Doc. dr Jusuf Omerović

13.04.2024.

27.04.2024.

11.05.2024.

Subota

Subota

Subota

10:00-11:30h

 

Izborni predmeti

Demografija*

Prof. dr Stevo Pašalić

15.03.2024.

29.03.2024.

12.04.2024.

26.04.2024.

10.05.2024.

24.05.2024.

Petak

13:00h

 

Ekologija*

Doc. dr Miro Maksimović

15.03.2024.

26.04.2024.

24.05.2024.

Petak

Petak

Četvrtak

10:00-12:00h

10:00-12:00h

14:00-16:00h

 

Osnovi ekonomije*

Prof.dr Nevenka Nićin

Predavanja su odslušana

 

 

 

Osnovi ekonomije

Vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

Predavanja su odslušana

 

 

 

 

V  i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Geoekologija

Prof. dr Stevo Pašalić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Didaktika

Prof. dr Esed Karić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Regionalna geografija I

Prof. dr Tešo Ristić

Predavanja su odslušana

 

 

 

VI SEMESTAR

Metodika nastave geografije

Prof. dr Tešo Ristić

09.03.2024.

16.03.2024.

06.04.2024.

13.04.2024.

11.05.2024.

25.05.2024.

Subota

11:15-12:00h

 

Regionalna geografija II

Prof. dr Tešo Ristić

09.03.2024.

16.03.2024.

06.04.2024.

13.04.2024.

11.05.2024.

25.05.2024.

Subota

12:00-12:45h

 

Geografija Bosne I Hercegovine

Prof. dr Tešo Ristić

09.03.2024.

16.03.2024.

06.04.2024.

13.04.2024.

11.05.2024.

25.05.2024.

Subota

13:30-15:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Topografija *

Prof. dr Tešo Ristić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Socijalna geografija *

Prof. dr Tešo Ristić

09.03.2024.

16.03.2024.

06.04.2024.

13.04.2024.

11.05.2024.

25.05.2024.

Subota

12:45-13:30h

 

Statističke metode *

Doc. dr Dario Galić

07.03.2024.

21.03.2024.

28.03.2024.

04.04.2024.

Četvrtak

10:00-13:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Geografija Jugoistočne Evrope

Prof. dr Tešo Ristić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Geografija naselja

Prof. dr Tešo Ristić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Regionalno i prostorno planiranje

Prof. dr Tešo Ristić

Predavanja su odslušana

 

 

 

VIII SEMESTAR

Turistička geografija

Prof. dr Tešo Ristić

09.03.2024.

16.03.2024.

06.04.2024.

13.04.2024.

11.05.2024.

25.05.2024.

Subota

15:00-15:45h

 

Saobraćajna geografija

Prof. dr Tešo Ristić

09.03.2024.

16.03.2024.

06.04.2024.

13.04.2024.

11.05.2024.

25.05.2024.

Subota

15:45-16:30h

 

IZBORNI PREDMETI

Regionalna geomorfologija *

Prof. dr Tešo Ristić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Agrarna geografija *

Prof. dr Stevo Pašalić

15.03.2024.

29.03.2024.

12.04.2024.

26.04.2024.

10.05.2024.

24.05.2024.

Petak

14:00h

 

Prirodni resursi i njihova zaštita *

Prof. dr Stevo Pašalić

15.03.2024.

29.03.2024.

12.04.2024.

26.04.2024.

10.05.2024.

24.05.2024.

Petak

15:00h