STUDIJSKI PROGRAM GEODEZIJA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika I

Prof. dr Radoslav Galić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Matematika I vježbe

Mr Mirsad Trumić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Geodezija

Prof. dr Gligorije Perović

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su odslušana

 

 

 

II SEMESTAR

Matematika II

Prof. dr Sead Rešić

05.03.2024.

12.03.2024.

26.03.2024.

02.04.2024.

09.04.2024.

23.04.2024.

30.04.2024.

07.05.2024.

14.05.2024.

28.05.2024.

Utorak

10:00-11:30h

 

Matematika II vježbe

Mr Mirsad Trumić

08.05.2024.

15.05.2024.

22.05.2024.

29.05.2024.

Srijeda

12:30-14:45h

12:30-14:45h

12:30-14:00h

12:30-14:00h

 

Tehnika geodetskih mjerenja

Doc. dr Mirko Borisov

16.03.2024.

11.04.2024.

14.05.2024.

Subota

Četvrtak

Utorak

12:00-16:00h

12:00-16:00h

09:00-13:00h

 

Teorija grešaka geodetskih mjerenja

Prof. dr Gligorije Perović

15.03.2024.

22.03.2024.

05.04.2024.

19.04.2024.

10.05.2024.

17.05.2024.

Petak

15:00-18:00h

15:00-18:00h

15:00-17:00h

13:00-15:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof. dr Halid Žigić

07.03.2024.

14.03.2024.

21.03.2024.

28.03.2024.

04.04.2024.

11.04.2024.

18.04.2024.

25.04.2024.

10.05.2024.

16.05.2024.

23.05.2024.

30.05.2024.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13:15-15:00h

 

Tehnička mehanika*

Doc. dr Srđan Marinković

26.04.2024.

27.04.2024.

10.05.2024.

11.05.2024.

24.05.2024.

25.05.2024.

Petak

Subota

Petak

Subota

Petak

Subota

15:00-19:00h

09:00-13:00h

15:00-19:00h

10:00-14:00h

15:00-18:00h

10:00-13:00h

 

Građevinski materijali*

Prof. dr Lenart Đerđ

13.03.2024.

28.03.2024.

12.04.2024.

24.04.2024.

08.05.2024.

22.05.2024.

Srijeda

Četvrtak

Petak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

10:00-10:45h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Matematika III

Prof. dr Radoslav Galić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Matematika III vježbe

Mr Mirsad Trumić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

Prof. dr Slobodan Manojlović

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su odslušana

 

 

 

IV SEMESTAR

Geodetski premjer

Prof. dr Gligorije Perović

16.03.2024.

23.03.2024.

06.04.2024.

20.04.2024.

11.05.2024.

17.05.2024.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Petak

08:00-11:00h

10:00-13:00h

08:00-10:00h

08:00-10:00h

08:00-10:00h

17:00-19:00h

 

Teorijska geodezija

Doc. dr Mirko Borisov

18.03.2024.

12.04.2024.

13.05.2024.

Ponedeljak

Petak

Ponedeljak

12:00-16:00h

09:00-13:00h

12:00-16:00h

 

Fotogrametrija i daljinska detekcija I

Akademik prof. dr Mile Petrović

16.03.2024.

13.04.2024.

26.04.2024.

15.05.2024.

16.05.2024.

Subota

Subota

Petak

Srijeda

Četvrtak

12:15-13:45h

12:15-13:45h

11:00-12:30h

09:00-10:30h

09:00-10:30h

 

IZBORNI PREDMETI

Sociologija *

Akademik prof. dr Zoran Milošević

15.03.2024.

22.03.2024.

29.03.2024.

05.04.2024.

12.04.2024.

19.04.2024.

10.05.2024.

17.05.2024.

Petak

09:00-11:00h

 

Geoekologija *

Prof. dr Stevo Pašalić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Račun izravnanja-osnovni kurs *

Prof. dr Gligorije Perović

23.03.2024.

19.04.2024.

10.05.2024.

17.05.2024.

Subota

Petak

Petak

Petak

08:00-10:00h

15:00-17:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Satelitska geodezija

Prof. dr Gligorije Perović

Predavanja su odslušana

 

 

 

Fotogrametrija i daljinska detekcija II

Akademik prof. dr Mile Petrović

Predavanja su odslušana

 

 

 

Geodetska metrologija

Prof. dr Gligorije Perović

Predavanja su odslušana

 

 

 

VI SEMESTAR

Katastar nepokretnosti

Doc. dr Mirko Borisov

29.03.2024.

27.05.2024.

Petak

Ponedeljak

12:00-16:00h

 

Uređenje zemljišne teritorije

Doc. dr Milorad Živković

10.05.2024.

11.05.2024.

Petak

Subota

12:00-14:00h

11:00-14:00h

 

 

Fizička geodezija

Doc. dr Mirko Borisov

19.03.2024.

15.04.2024.

Utorak

Ponedeljak

09:00-13:00h

12:00-16:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije *

Prof. dr Nevenka Nićin

Predavanja su odslušana

 

 

 

Osnovi ekonomije

Vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

Predavanja su odslušana

 

 

 

Osnovi ekološkog inženjerstva *

Doc. dr Darko

Manjenčić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Građansko pravo *

Prof. dr Brana Komljenović

Predavanja su odslušana

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Računarska obrada slike

Akademik prof. dr Mile Petrović

Predavanja su odslušana

 

 

 

Kartografija

Prof. dr Tešo Ristić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Lasersko skeniranje terena i objekata

Prof. dr Gligorije Perović

Predavanja su odslušana

 

 

 

VIII SEMESTAR

Inženjerska geodezija

Doc. dr Mirko Borisov

30.03.2024.

16.04.2024.

25.04.2024.

28.05.2024.

Subota

Utorak

Četvrtak

Utorak

09:00-13:00h

09:00-13:00h

10:00-14:00h

09:00-13:00h

 

Stručna praksa

Prof. dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

IZBORNI PREDMETI

Pravo i pravni propisi u geodetskoj struci*

Prof. dr Brana Komljenović

Predavanja su odslušana

 

 

 

Napredne tehnike geodetskog projektovanja *

Prof. dr Gligorije Perović

15.03.2024.

22.03.2024.

05.04.2024.

Petak

Petak

Petak

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

 

Procjena vrijednosti građevinskih objekata *

Prof. dr Lenart Đerđ

13.04.2024.

25.04.2024.

09.05.2024.

23.05.2024.

Četvrtak

09:00-09:45h