STUDIJSKI PROGRAM GEODEZIJA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika I

 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Matematika I vježbe

 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Geodezija

Prof. dr Gligorije Perović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

II SEMESTAR

Matematika II

 

03.03.2020.

10.03.2020.

24.03.2020.

31.03.2020.

14.04.2020.

21.04.2020.

05.05.2020.

12.05.2020.

26.05.2020.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

16.00-17.30h

16.00-17.30h

16.00-17.30h

16.00-17.30h

16.00-17.30h

16.00-17.30h

16.00-17.30h

16.00-18.15h

16.00-18.15h

 

Matematika II vježbe

 

 

 

 

 

Tehnika geodetskih mjerenja

Prof. dr Ilija Grgić

07.03.2020.

04.04.2020.

25.04.2020.

09.05.2020.

23.05.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

11.45-13.30h

09.00-11.30h

12.45-15.30h

09.00-11.30h

12.45-15.30h

 

Teorija grešaka geodetskih mjerenja

Prof. dr Gligorije Perović

06.03.2020.

13.03.2020.

20.03.2020.

03.04.2020.

17.04.2020.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof. dr Halid Žigić

05.03.2020.

12.03.2020.

19.03.2020.

26.03.2020.

02.04.2020.

09.04.2020.

16.04.2020.

23.04.2020.

30.04.2020.

07.05.2020.

14.05.2020.

21.05.2020.

28.05.2020.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

Tehnička mehanika*

Doc.dr Budimir Tojagić

07.03.2020.

21.03.2020.

28.03.2020.

11.04.2020.

16.05.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

 

Građevinski materijali*

Prof. dr Lenart Đerđ

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Matematika III

Prof. dr Radoslav Galić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Matematika III vježbe

 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

Prof. dr Slobodan Manojlović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

IV SEMESTAR

Geodetski premjer

Prof. dr Gligorije Perović

06.03.2020.

20.03.2020.

17.04.2020.

Petak

Petak

Petak

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

 

Teorijska geodezija

Prof. dr Dragan Stević

18.04.2020.

16.05.2020.

Subota

Subota

09.00-12.00h

09.00-12.00h

 

Fotogrametrija i daljinska detekcija I

Akademik prof. dr Mile Petrović

07.03.2020.

03.04.2020.

Subota

Petak

12.00-15.00h

14.00-18.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Sociologija *

Akademik prof. dr Zoran Milošević

10.03.2020.

24.03.2020.

07.04.2020.

21.04.2020.

12.05.2020.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

 

Geoekologija *

Prof. dr Almir Šabović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Račun izravnanja-osnovni kurs *

Prof. dr Gligorije Perović

06.03.2020.

20.03.2020.

17.04.2020.

Petak

Petak

Petak

17.00-19.00h

17.00-19.00h

17.00-19.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Satelitska geodezija

Prof. dr Ilija Grgić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Fotogrametrija i daljinska detekcija II

Akademik prof. dr Mile Petrović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Geodetska metrologija

Prof. dr Gligorije Perović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VI SEMESTAR

Katastar nepokretnosti

Prof. dr Ilija Grgić

07.03.2020.

04.04.2020.

25.04.2020.

09.05.2020.

23.05.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

09.00-11.30h

11.30-12.30h

15.30-16.15h

11.30-12.30h

15.30-16.15h

 

Uređenje zemljišne teritorije

Prof. dr Ivan Hegediš

10.03.2020.

20.03.2020.

03.04.2020.

16.04.2020.

15.05.2020.

29.05.2020.

Utorak

Petak

Petak

Četvrtak

Petak

Petak

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

 

Fizička geodezija

Prof. dr Dragan Stević

18.04.2020.

16.05.2020.

Subota

Subota

12.00-16.00h

12.00-16.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije *

Prof. dr Nevenka Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Osnovi ekološkog inženjerstva *

Doc. dr Almir Šabović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Građansko pravo *

Prof. dr Brana Komljenović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Računarska obrada slike

Akademik prof. dr Mile Petrović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Kartografija

Prof. dr Tešo Ristić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Lasersko skeniranje terena i objekata

Prof. dr Gligorije Perović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Inženjerska geodezija

Prof. dr Ilija Grgić

07.03.2020.

04.04.2020.

25.04.2020.

09.05.2020.

23.05.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

14.30-18.00h

12.30-16.00h

09.00-12.30h

12.30-16.00h

09.00-12.30h

 

Stručna praksa

Prof. dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Pravo i pravni propisi u geodetskoj struci*

Doc. dr Brana Komljenović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Napredne tehnike geodetskog projektovanja *

Prof. dr Gligorije Perović

07.03.2020.

14.03.2020.

21.03.2020.

04.04.2020.

18.04.2020.

08.05.2020.

09.05.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Petak

Subota

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

13.00-19.00h

08.00-12.00h

 

Procjena vrijednosti građevinskih objekata *

Doc. dr Budimir Tojagić

03.04.2020.

11.04.2020.

16.05.2020.

Petak

Subota

Subota

09.00-11.00h

11.00-13.00h

11.00-13.00h