FAKULTET ZA MEDICINU, FARMACIJU I ZDRAVSTVO

STUDIJSKI PROGRAM – FIZIOTERAPIJA I RADNA TERAPIJA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

Anatomija

Doc. dr Kristijan Dinjar

Predavanja su odslušana

 

 

 

Fizika sa biofizikom

Doc. dr Dario Galić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Fizikalna terapija i rehabilitacija

Prof. dr Vera Ilanković

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su odslušana

 

 

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom gentikom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

12.03.2024.

19.03.2024.

26.03.2024.

02.04.2024.

09.04.2024.

16.04.2024.

23.04.2024.

30.04.2024.

07.05.2024.

14.05.2024.

21.05.2024.

28.05.2024.

Utorak

12:00-14:00h

 

Okupaciona terapija

Prof. dr Nikola Ilanković

06.04.2024.

13.04.2024.

20.04.2024.

11.05.2024.

18.05.2024.

25.05.2024.

Subota

10:00-13:00h

 

Biomehanika

Prof. dr Branimir Mikić

04.03.2024.

08.04.2024.

29.04.2024.

22.04.2024.

Ponedeljak

12:15-13:45h

 

Kineziologija

Prof. dr Branimir Mikić

04.03.2024.

18.03.2024.

08.04.2024.

15.04.2024.

29.04.2024.

22.04.2024.

20.05.2024.

Ponedeljak

10:30-12:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

07.03.2024.

14.03.2024.

21.03.2024.

28.03.2024.

04.04.2024.

11.04.2024.

18.04.2024.

25.04.2024.

10.05.2024.

16.05.2024.

23.05.2024.

30.05.2024.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13:15-15:00h

 

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.03.2024.

22.03.2024.

29.03.2024.

05.04.2024.

12.04.2024.

19.04.2024.

10.05.2024.

17.05.2024.

Petak

09:00-11:00h

 

Medicinska etika*

Prof. dr Sanda Pribić

Predavanja su odslušana

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

Predavanja su odslušana

 

 

 

Kinezimetrija

Prof. dr Izudin Tanović

Predavanja su odslušana

 

 

 

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su odslušana

 

 

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Doc. dr Indira D. Hukić

11.03.2024.

18.03.2024.

25.03.2024.

08.04.2024.

15.04.2024.

22.04.2024.

29.04.2024.

13.05.2024.

20.05.2024.

27.05.2024.

Ponedeljak

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

16:00-18:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

Patologija

Doc. dr Suad Keranović

09.03.2024.

16.03.2024.

30.03.2024.

13.04.2024.

27.04.2024.

04.05.2024.

25.05.2024.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10:00-13:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

14:00-17:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

13:00-15:00h

 

Protetika i ortotika

Prof. dr Vera Ilanković

06.04.2024.

13.04.2024.

20.04.2024.

11.05.2024.

18.05.2024.

25.05.2024.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

11:15-13:15h

11:15-13:15h

11:15-13:15h

11:15-13:15h

11:15-13:15h

11:15-13:15h

 

Fizioterapija u reumatologiji

Prof. dr Vera Ilanković

06.04.2024.

13.04.2024.

20.04.2024.

11.05.2024.

18.05.2024.

25.05.2024.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

09:00-11:15h

09:00-11:15h

09:00-11:15h

09:00-11:15h

09:00-11:15h

09:00-11:15h

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Ekologija i higijena radne sredine *

Prof. dr Azijada Beganlić

16.03.2024.

23.03.2024.

30.03.2024.

06.04.2024.

13.04.2024.

20.04.2024.

27.04.2024.

18.05.2024.

20.05.2024.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Ponedeljak

13:15-15:30h

13:15-14:45h

13:15-15:30h

13:15-14:45h

13:15-14:45h

13:15-14:45h

13:15-14:45h

13:15-14:45h

11:45-13:15h

 

Statističke metode*

Doc. dr Dario Galić

07.03.2024.

21.03.2024.

28.03.2024.

04.04.2024.

Četvrtak

10:00-13:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Balneologija

Prof.dr Sanda Pribić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Fizioterapija u pedijatriji

Prof. dr Vera Ilanković

Predavanja su odslušana

 

 

 

Fizioterapija u neurologiji

Prof. dr Vera Ilanković

Predavanja su odslušana

 

 

 

Manuelna masaža

Prof. dr Vera Ilanković

Predavanja su odslušana

 

 

 

Stručna praksa I

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

VI SEMESTAR

Fizioterapija u gerijatriji

Prof. dr Vera Ilanković

06.04.2024.

13.04.2024.

20.04.2024.

11.05.2024.

18.05.2024.

25.05.2024.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

 

Fizioterapija u ginekologiji

Prof. dr Vera Ilanković

06.04.2024.

13.04.2024.

20.04.2024.

11.05.2024.

18.05.2024.

25.05.2024.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

 

Ergonomija i medicina rada

Doc.dr Zoran Petrović

04.03.2024.

06.03.2024.

11.03.2024.

25.03.2024.

27.03.2024.

15.04.2024.

17.04.2024.

Ponedeljak

Srijeda

Ponedeljak

Ponedeljak

Srijeda

Ponedeljak

Srijeda

13:00-14:45h

 

Fizioterapija u ortopediji i traumatologiji

Prof. dr Nedima Kapidžić Bašić

23.03.2024.

06.04.2024.

20.04.2024.

Subota

09:30-13:00h

09:30-13:00h

10:00-13:00h

 

Stručna praksa II

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Mentalno zdravlje *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof. dr Sanda Pribić

22.03.2024.

28.03.2024.

05.04.2024.

11.04.2024.

25.04.2024.

17.05.2024.

Petak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Petak

08:00-12:00h

13:00-16:00h

08:00-12:00h

08:00-12:00h

09:00-10:30h

08:00-12:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Fizioterapija u kardiologiji i pulmologiji

Prof. dr Vera Ilanković

Predavanja su odslušana

 

 

 

Fizioterapija u palijativnoj medicini i onkologiji

Prof. dr Vera Ilanković

Predavanja su odslušana

 

 

 

Neurologija i pridružena njega

Prof. dr Branimir Marjanović

Predavanja su odslušana

 

 

 

Stručna praksa III

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

VIII SEMESTAR

Elektroterapija

Prof.dr Vera Ilanković

06.04.2024.

13.04.2024.

20.04.2024.

11.05.2024.

18.05.2024.

25.05.2024.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

15:00-17:15h

15:00-17:15h

15:00-17:15h

15:00-17:15h

15:00-17:15h

15:00-17:15h

 

Sportski turizam i wellness

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Prof. dr Veselin Bunčić

21.03.2024.

25.04.2024.

10.05.2024.

Četvrtak

Četvrtak

Petak

11:00h

11:45-13:15h

11:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveno pravo*

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Doc. dr Denis Husić

09.03.2024.

23.03.2024.

06.04.2024.

20.04.2024.

11.05.2024.

25.05.2024.

Subota

11:00-13:00h

 

Osnovi biomedicine *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Epidemiološke metode u medicini *

Prof. dr Munevera Osmić

16.03.2024.

30.03.2024.

13.04.2024.

27.04.2024.

18.05.2024.

Subota

13:00-15:00h