FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – FIZIOTERAPIJA I RADNA TERAPIJA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Anatomija

Prof. dr Slobodan Marinković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Fizika sa biofizikom

Doc. dr Dario Galić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Fizikalna terapija i rehabilitacija

Prof. dr Vera Ilanković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom gentikom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

02.03.2020.

16.03.2020.

30.03.2020.

06.04.2020.

27.04.2020.

04.05.2020.

18.05.2020.

25.05.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00-14.00h

12.00-15.00h

12.00-14.00h

12.00-15.00h

12.00-14.00h

12.00-15.00h

12.00-14.00h

12.00-15.00h

 

Okupaciona terapija

Prof. dr Nikola Ilanković

07.03.2020.

21.03.2020.

25.04.2020.

09.05.2020.

16.05.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

 

Biomehanika

Prof. dr Branimir Mikić

04.03.2020.

11.03.2020.

18.03.2020.

25.03.2020.

01.04.2020.

08.04.2020.

22.04.2020.

29.04.2020.

13.05.2020.

20.05.2020.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

 

Kineziologija

Prof. dr Branimir Mikić

04.03.2020.

11.03.2020.

18.03.2020.

25.03.2020.

01.04.2020.

08.04.2020.

22.04.2020.

29.04.2020.

13.05.2020.

20.05.2020.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

11.00-13.00h

11.00-13.00h

11.00-13.00h

11.00-13.00h

11.00-13.00h

11.00-13.00h

11.00-13.00h

11.00-13.00h

11.00-13.00h

11.00-13.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Prof. dr Dragan N. Stančić

14.03.2020.

04.04.2020.

25.04.2020.

09.05.2020.

23.05.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

 

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

10.03.2020.

24.03.2020.

07.04.2020.

21.04.2020.

12.05.2020.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

 

Medicinska etika*

Prof. dr Sanda Pribić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Kinezimetrija

Prof. dr Izudin Tanović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Prof. dr Jasminka Sadadinović

17.03.2020.

24.03.2020.

31.03.2020.

14.04.2020.

21.04.2020.

28.04.2020.

05.05.2020.

12.05.2020.

19.05.2020.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

10.00-12.00h

13.00-15.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

13.00-15.00h

10.00-12.00h

11.00-14.00h

13.00-15.00h

11.00-14.00h

 

Patologija

Prof. dr Suad Keranović

14.03.2020.

28.03.2020.

11.04.2020.

25.04.2020.

09.05.2020.

23.05.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

11.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-13.00h

11.00-15.00h

10.00-13.00h

11.00-14.00h

 

Protetika i ortotika

Prof. dr Vera Ilanković

07.03.2020.

14.03.2020.

21.03.2020.

25.04.2020.

09.05.2020.

16.05.2020.

23.05.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

09.00-11.00h

09.00-11.00h

09.00-11.00h

09.00-11.00h

09.00-11.00h

09.00-11.00h

09.00-11.00h

 

Fizioterapija u reumatologiji

Prof. dr Vera Ilanković

07.03.2020.

14.03.2020.

21.03.2020.

25.04.2020.

09.05.2020.

16.05.2020.

23.05.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

09.00-11.00h

09.00-11.00h

09.00-11.00h

09.00-11.00h

09.00-11.00h

09.00-11.00h

09.00-11.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Ekologija i higijena radne sredine *

Prof. dr Azijada Beganlić

21.03.2020.

28.03.2020.

04.04.2020.

09.05.2020.

16.05.2020.

23.05.2020.

30.05.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

11.00-12.30h

14.00-15.30h

11.00-12.30h

13.00-14.30h

12.45-15.00h

14.00-15.30h

12.45-14.15h

 

Zdravstveno pravo *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Balneologija

Prof.dr Sanda Pribić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Fizioterapija u pedijatriji

Prof. dr Vera Ilanković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Fizioterapija u neurologiji

Prof. dr Vera Ilanković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Manuelna masaža

Prof. dr Vera Ilanković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Stručna praksa I

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

 

VI SEMESTAR

Fizioterapija u gerijatriji

Prof. dr Vera Ilanković

07.03.2020.

14.03.2020.

21.03.2020.

25.04.2020.

09.05.2020.

16.05.2020.

23.05.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

11.00-16.00h

11.00-16.00h

11.00-16.00h

11.00-16.00h

11.00-16.00h

11.00-16.00h

11.00-16.00h

 

Fizioterapija u ginekologiji

Prof. dr Vera Ilanković

07.03.2020.

14.03.2020.

21.03.2020.

25.04.2020.

09.05.2020.

16.05.2020.

23.05.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

11.00-16.00h

11.00-16.00h

11.00-16.00h

11.00-16.00h

11.00-16.00h

11.00-16.00h

11.00-16.00h

 

Ergonomija i medicina rada

Doc.dr Zoran Petrović

10.03.2020.

11.03.2020.

16.03.2020.

17.03.2020.

18.03.2020.

23.03.2020.

24.03.2020.

Utorak

Srijeda

Ponedeljak

Utorak

Srijeda

Ponedeljak

Utorak

13.00-16.00h

13.00-16.00h

13.00-16.00h

13.00-16.00h

13.00-16.00h

13.00-15.00h

13.00-16.00h

 

Fizioterapija u ortopediji i traumatologiji

Prof. dr Nedima Kapidžić Bašić

10.03.2020.

28.03.2020.

04.04.2020.

18.04.2020.

19.05.2020.

Utorak

Subota

Subota

Subota

Subota

12.00-16.00h

12.00-16.00h

12.00-16.00h

12.00-16.00h

12.00-16.00h

 

Stručna praksa II

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Mentalno zdravlje *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof. dr Sanda Pribić

12.03.2020.

26.03.2020.

09.04.2020.

23.04.2020.

07.05.2020.

21.05.2020.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13.00-17.00h

13.00-17.00h

13.00-17.00h

13.00-17.00h

13.00-17.00h

13.00-17.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Fizioterapija u kardiologiji i pulmologiji

Prof. dr Vera Ilanković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Fizioterapija u palijativnoj medicine i onkologiji

Prof. dr Vera Ilanković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Stručna praksa III

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

 

Neurologija i pridružena njega

Prof. dr Branimir Marjanović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Elektroterapija

Prof.dr Vera Ilanković

07.03.2020.

14.03.2020.

21.03.2020.

25.04.2020.

09.05.2020.

16.05.2020.

23.05.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

 

Sportski turizam i wellness

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

05.03.2020.

12.03.2020.

19.03.2020.

26.03.2020.

02.04.2020.

09.04.2020.

16.04.2020.

23.04.2020.

30.04.2020.

07.05.2020.

14.05.2020.

21.05.2020.

28.05.2020.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

Osnovi biomedicine *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Epidemiološke metode u medicine *

Doc. dr Munevera Osmić

07.03.2020.

21.03.2020.

04.04.2020.

25.04.2020.

09.05.2020.

23.05.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

14.00-16.00h

14.00-18.00h

14.00-17.00h

14.00-17.00h

14.00-18.00h

14.00-16.00h