FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – FARMACIJA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

 

I i II SEMESTAR

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Anatomija

Doc. dr Kristijan Dinjar

Predavanja su odslušana

 

 

 

Fizika sa biofizikom

Doc. dr Dario Galić

Predavanja su odslušana

 

 

 

 

Opšta hemija

Prof. dr Ranka Kubiček

Predavanja su odslušana

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su odslušana

 

 

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom gentikom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

12.03.2024.

19.03.2024.

26.03.2024.

02.04.2024.

09.04.2024.

16.04.2024.

23.04.2024.

30.04.2024.

07.05.2024.

14.05.2024.

21.05.2024.

28.05.2024.

Utorak

12:00-14:00h

 

Biohemija

Prof. dr Darko

Manjenčić

09.03.2024.

16.03.2024.

23.03.2024.

05.04.2024.

13.04.2024.

20.04.2024.

04.05.2024.

18.05.2024.

25.05.2024.

Subota

Subota

Subota

Petak

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10:00-12:00h

10:00-14:00h

08:30-12:30h

14:00-17:00h

09:30-12:30h

09:30-13:30h

10:00-14:00h

08:30-11:30h

10:00-13:00h

 

Uvod u farmaciju

Prof. dr Sanda Pribić

22.03.2024.

28.03.2024.

05.04.2024.

11.04.2024.

19.04.2024.

Petak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Petak

12:00-14:00h

11:00-13:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

 

Farmaceutska botanika

Prof. dr Sanda Pribić

22.03.2024.

28.03.2024.

05.04.2024.

11.04.2024.

19.04.2024.

Petak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Petak

14:00-16:00h

09:00-11:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

07.03.2024.

14.03.2024.

21.03.2024.

28.03.2024.

04.04.2024.

11.04.2024.

18.04.2024.

25.04.2024.

10.05.2024.

16.05.2024.

23.05.2024.

30.05.2024.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13:15-15:00h

 

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.03.2024.

22.03.2024.

29.03.2024.

05.04.2024.

12.04.2024.

19.04.2024.

10.05.2024.

17.05.2024.

Petak

09:00-11:00h

 

Medicinska etika*

Prof. dr Sanda Pribić

Predavanja su odslušana

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

Predavanja su odslušana

 

 

 

Prirodna ljekovita sredstva

Prof. dr Jasminka Sadadinović

Predavanja su odslušana

 

 

 

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Epidemiologija i infektivne bolesti

Doc. dr Igor Dragičević

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su odslušana

 

 

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Doc. dr Indira D. Hukić

11.03.2024.

18.03.2024.

25.03.2024.

08.04.2024.

15.04.2024.

22.04.2024.

29.04.2024.

13.05.2024.

20.05.2024.

27.05.2024.

Ponedeljak

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

16:00-18:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

Patologija

Doc.dr Suad Keranović

09.03.2024.

16.03.2024.

30.03.2024.

13.04.2024.

27.04.2024.

04.05.2024.

25.05.2024.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10:00-13:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

14:00-17:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

13:00-15:00h

 

Interna medicina

Prof. dr Mithat Tabaković

05.03.2024.

19.03.2024.

02.04.2024.

16.04.2024.

30.04.2024.

07.05.2024.

21.05.2024.

Utorak

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-15:00h

 

Organska hemija

Prof. dr Jasminka Sadadinović

12.03.2024.

26.03.2024.

16.04.2024.

23.04.2024.

07.05.2024.

21.05.2024.

27.05.2024.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Ponedeljak

10:00-11:00h

10:00-11:00h

10:00-12:00h

10:00-11:00h

10:00-11:00h

11:00-13:00h

12:00-14:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Ekologija i higijena radne sredine *

Prof. dr Azijada Beganlić

16.03.2024.

23.03.2024.

30.03.2024.

06.04.2024.

13.04.2024.

20.04.2024.

27.04.2024.

18.05.2024.

20.05.2024.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Ponedeljak

13:15-15:30h

13:15-14:45h

13:15-15:30h

13:15-14:45h

13:15-14:45h

13:15-14:45h

13:15-14:45h

13:15-14:45h

11:45-13:15h

 

Statističke metode*

Doc. dr Dario Galić

07.03.2024.

21.03.2024.

28.03.2024.

04.04.2024.

Četvrtak

10:00-13:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Homeopatija

Prof. dr Munevera Bećarević

Predavanja su odslušana

 

 

 

Imunologija

Prof.dr Munevera Osmić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

Predavanja su odslušana

 

 

 

Stručna praksa I

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

VI SEMESTAR

Farmakognozija

Prof. dr Jasminka Sadadinović

12.03.2024.

26.03.2024.

16.04.2024.

23.04.2024.

07.05.2024.

21.05.2024.

Utorak

11:00-12:00h

11:00-12:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

11:00-12:00h

13:00-14:00h

 

Bromatologija

Prof. dr Sanda Pribić

22.03.2024.

28.03.2024.

05.04.2024.

11.04.2024.

Petak

ČEtvrtak

Petak

Četvrtak

16:00-18:00h

 

Analitička hemija

Prof. dr Ranka Kubiček

12.03.2024.

26.03.2024.

16.04.2024.

23.04.2024.

07.05.2024.

21.05.2024.

Utorak

12:00-13:00h

 

Stručna praksa II

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Mentalno zdravlje*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof. dr Sanda Pribić

22.03.2024.

28.03.2024.

05.04.2024.

11.04.2024.

25.04.2024.

17.05.2024.

Petak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Petak

08:00-12:00h

13:00-16:00h

08:00-12:00h

08:00-12:00h

09:00-10:30h

08:00-12:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Instrumentalne metode

Prof. dr Ranka Kubiček

Predavanja su odslušana

 

 

 

Industrijska proizvodnja lijekova

Prof. dr Jasminka Sadadinović

Predavanja su odslušana

 

 

 

Klinička farmacija

Prof.dr Sanda Pribić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Farmaceutska hemija I

Prof. dr Ranka Kubiček

Predavanja su odslušana

 

 

 

VIII SEMESTAR

Kontrola lijekova

Prof.dr Sanda Pribić

25.04.2024.

03.05.2024.

17.05.2024.

Četvrtak

Petak

Petak

11:30-13:00h

12:00-14:00h

12:00-16:00h

 

Toksikologija sa analitikom

Prof. dr Mustafa Burgić

12.03.2024.

26.03.2024.

30.04.2024.

14.05.2024.

Utorak

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

 

Oblikovanje lijekova

Prof. dr Jasminka Sadadinović

26.03.2024.

16.04.2024.

23.04.2024.

07.05.2024.

21.05.2024.

27.05.2024.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Ponedeljak

12:00-13:00h

12:00-14:00h

13:00-14:00h

12:00-13:00h

14:00-15:00h

11:00-12:00h

 

Farmakoterapija u praksi

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

07.03.2024.

14.03.2024.

21.03.2024.

28.03.2024.

04.04.2024.

11.04.2024.

18.04.2024.

25.04.2024.

09.05.2024.

16.05.2024.

23.05.2024.

30.05.2024.

Četvrtak

15:00-17:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Farmacija sa biofarmacijom *

Prof.dr Sanda Pribić

25.04.2024.

03.05.2024.

Četvrtak

Petak

13:00-14:00h

14:00-18:00h

 

Osnovi biomedicine *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Zdravstveno pravo*

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Doc. dr Denis Husić

09.03.2024.

23.03.2024.

06.04.2024.

20.04.2024.

11.05.2024.

25.05.2024.

Subota

11:00-13:00h

 

 

IX i X SEMESTAR

 

IX SEMESTAR

Registracija i nadzor lijekova i medicinskih proizvoda *

Prof. Dr Sanda Pribić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Farmaceutska tehnologija

Prof. dr Jasminka Sadadinović

Predavanja su odslušana

 

 

 

Farmaceutska hemija II

Prof. dr Ranka Kubiček

Predavanja su odslušana

 

 

 

Dizajniranje i sinteza lijekova

Prof. dr Jasminka Sadadinović

Predavanja su odslušana

 

 

 

X SEMESTAR

Marketing lijekova*

Doc. dr Indira D. Hukić

12.03.2024.

19.03.2024.

02.04.2024.

16.04.2024.

30.04.2024.

07.05.2024.

Utorak

10:00-11:00h

 

Organizacija farmaceutske djelatnosti *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

15.03.2024.

22.03.2024.

29.03.2024.

05.04.2024.

12.04.2024.

19.04.2024.

26.04.2024.

03.05.2024.

10.05.2024.

17.05.2024.

24.05.2024.

31.05.2024.

Petak

12:00-14:00h

 

Metodologija naučnog istraživanja*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavanja su odslušana