FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

-Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

(I godina Fakulteta političih nauka)

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Uvod u političke nauke

Prof. dr Dragan Tančić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Uvod u pravo

Doc. dr Albina Fazlović

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su odslušana

 

 

 

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof. dr Zoran Milošević

15.03.2024.

22.03.2024.

29.03.2024.

05.04.2024.

12.04.2024.

19.04.2024.

10.05.2024.

17.05.2024.

Petak

09:00-11:00h

 

Istorija političkih teorija

Prof. dr Kemal Brkić

18.03.2024.

08.04.2024.

22.04.2024.

13.05.2024.

27.05.2024.

Ponedeljak

15:00-16:00h

 

Uvod u filozofiju

Prof. dr Kemal Brkić

18.03.2024.

08.04.2024.

22.04.2024.

13.05.2024.

27.05.2024.

Ponedeljak

15:00-16:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

07.03.2024.

14.03.2024.

21.03.2024.

28.03.2024.

04.04.2024.

11.04.2024.

18.04.2024.

25.04.2024.

10.05.2024.

16.05.2024.

23.05.2024.

30.05.2024.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13:15-15:00h

 

B/H/S jezici*

Doc. dr Dragana Aleksić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Osnovi ekonomije*

Prof. dr Nevenka Nićin

Predavanja su odslušana

 

 

 

Osnovi ekonomije

Vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

Predavanja su odslušana

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Politička sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavanja su odslušana

 

 

 

Ustavno pravo

Doc. dr Albina Fazlović

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su odslušana

 

 

 

IV SEMESTAR

Savremena politička teorija

Prof. dr Kemal Brkić

18.03.2024.

08.04.2024.

22.04.2024.

13.05.2024.

27.05.2024.

Ponedeljak

10:00-11:00h

 

Uporedna politika

Prof. dr Dragan Tančić

30.03.2024.

06.04.2024.

27.04.2024.

11.05.2024.

25.05.2024.

Subota

14:00-15:30h

 

Geopolitika

Akademik prof. dr Zoran Milošević

08.03.2024.

15.03.2024.

22.03.2024.

29.03.2024.

05.04.2024.

12.04.2024.

19.04.2024.

10.05.2024.

Petak

11:00-12:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Komunikacijske vještine*

Prof. dr Kemal Brkić

05.03.2024.

18.03.2024.

08.04.2024.

22.04.2024.

13.05.2024.

27.05.2024.

Utorak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

12:00-13:00h

 

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem *

Akademik prof. dr Zoran Milošević

Predavanja su odslušana

 

 

 

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

Predavanja su odslušana

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Politička antropologija

Prof. dr Dragan Tančić

Predavanja su odslušana

 

Političke partije

Prof. dr Dragan Tančić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Osnovi teorije spoljne politike

Prof. dr Dragan Tančić

Predavanja su odslušana

 

 

 

VI SEMESTAR

Izborni sistemi

Prof. dr Kemal Brkić

05.03.2024.

18.03.2024.

08.04.2024.

22.04.2024.

13.05.2024.

27.05.2024.

Utorak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

13:00-14:00h

 

Međunarodni odnosi

Prof. dr Miroslav Baljak

09.03.2024.

23.03.2024.

30.03.2024.

20.04.2024.

04.05.2024.

18.05.2024.

Subota

13:45-14:30h

 

Pregovaranje

Prof.dr Miroslav Baljak

09.03.2024.

23.03.2024.

30.03.2024.

20.04.2024.

04.05.2024.

18.05.2024.

Subota

14:30-15:15h

 

Žurnalistika i komunikologija

Prof.dr Dragan Tančić

30.03.2024.

06.04.2024.

27.04.2024.

11.05.2024.

25.05.2024.

Subota

11:00-12:30h

 

Istorija diplomatije

Prof.dr Ivan Balta

12.03.2024.

26.03.2024.

09.04.2024.

23.04.2024.

10.05.2024.

21.05.2024.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Petak

Utorak

11:00-12:00h

11:00-12:00h

14:00-15:00h

11:00-12:00h

11:00-12:00h

14:00-15:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Marketing *

Doc. dr Boro Ninić

11.03.2024.

27.03.2024.

17.04.2024.

Ponedeljak

Srijeda

Srijeda

15:30-18:30h

15:30-18:30h

15:30-17:30h

 

Preduzetništvo *

Prof. dr Hariz Agić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Sociologija religije *

Akademik prof. dr Zoran Milošević

15.03.2024.

22.03.2024.

29.03.2024.

05.04.2024.

12.04.2024.

19.04.2024.

10.05.2024.

17.05.2024.

Petak

12:00-13:00h

 

 

Izborni sistemi – ispit polažu samo studenti studijskih programa : Politologija i Žurnalistika i komunikologija

Istorija diplomatije - ispit polažu samo studenti studijskog programa Međunarodni odnosi i diplomatija

Žurnalistika - ispit polažu samo studenti studijskog programa Žurnalistika i komunikologija

Pregovaranje – ispit polažu samo studenti studijskih programa : Politologija i Međunarodni odnosi i diplomatija

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina Fakulteta političkih nauka – Međunarodni odnosi i diplomatija)

 

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo

Prof. dr Nenad Avramović

Predavanja su odslušana

 

 

 

Diplomatski protokol

Prof. dr Miroslav Baljak

Predavanja su odslušana

 

 

 

Diplomatsko i konzularno pravo i praksa

Prof. dr Nenad Avramović

Predavanja su odslušana

 

 

 

VIII SEMESTAR

Uvod u diplomatiju i diplomatska analiza

Prof. dr Miroslav Baljak

09.03.2024.

23.03.2024.

30.03.2024.

20.04.2024.

04.05.2024.

18.05.2024.

Subota

15:15-16:00h

 

Spoljna i bezbjedonosna politika EU i Evroazije

Prof. dr Miroslav Baljak

09.03.2024.

23.03.2024.

30.03.2024.

20.04.2024.

04.05.2024.

18.05.2024.

Subota

16:00-16:45h

 

IZBORNI PREDMETI

Političko ponašanje*

Prof. dr Dragan Tančić

30.03.2024.

06.04.2024.

27.04.2024.

11.05.2024.

25.05.2024.

Subota

12:30-14:00h

 

Svjetska istorija poslije 1945 *

Prof. dr Azem Kožar

Predavanja su odslušana

 

 

 

Politička kultura *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavanja su odslušana

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina Fakulteta političkih nauka – Žurnalistika i komunikologija)

 

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo

Prof. dr Nenad Avramović

Predavanja su odslušana

 

 

 

Javno mnjenje

Prof. dr Dragan Tančić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Diplomatsko i konzularno pravo i praksa

Prof. dr Nenad Avramović

Predavanja su odslušana

 

 

 

VIII SEMESTAR

Politički marketing

Prof. dr Anka Bulatović

07.03.2024.

15.03.2024.

22.03.2024.

11.04.2024.

19.04.2024.

25.04.2024.

09.05.2024.

16.05.2024.

23.05.2024.

Četvrtak

Petak

Petak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

16:00-17:00h

 

Političko ponašanje

Prof. dr Dragan Tančić

30.03.2024.

06.04.2024.

27.04.2024.

11.05.2024.

25.05.2024.

Subota

12:30-14:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Lokalna samouprava *

Prof. dr Kemal Brkić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Svjetska istorija poslije 1945 *

Prof. dr Azem Kožar

Predavanja su odslušana

 

 

 

Politička kultura *

Akademik prof. dr Zoran Milošević

Predavanja su odslušana

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina Fakulteta političkih nauka – Politologija)

 

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo

Prof. dr Nenad Avramović

Predavanja su odslušana

 

 

 

Javno mnjenje

Prof. dr Dragan Tančić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Lokalna samouprava

Prof. dr Kemal Brkić

Predavanja su odslušana

 

 

 

VIII SEMESTAR

Politički marketing

Prof. dr Anka Bulatović

07.03.2024.

15.03.2024.

22.03.2024.

11.04.2024.

19.04.2024.

25.04.2024.

09.05.2024.

16.05.2024.

23.05.2024.

Četvrtak

Petak

Petak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

16:00-17:00h

 

Političko ponašanje

Prof. dr Dragan Tančić

30.03.2024.

06.04.2024.

27.04.2024.

11.05.2024.

25.05.2024.

Subota

12:30-14:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Ekonomska diplomatija *

Prof. dr Kemal Brkić

05.03.2024.

18.03.2024.

08.04.2024.

22.04.2024.

13.05.2024.

27.05.2024.

Utorak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

14:00-15:00h

 

Svjetska istorija poslije 1945 *

Prof. dr Azem Kožar

Predavanja su odslušana

 

 

 

Politička kultura*

Akademik prof. dr Zoran Milošević

Predavanja su odslušana