FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

-Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

(I godina Fakulteta političih nauka)

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Uvod u političke nauke

Prof. dr Dragan Tančić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Uvod u pravo

Doc. dr Albina Fazlović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof. dr Zoran Milošević

10.03.2020.

24.03.2020.

07.04.2020.

21.04.2020.

12.05.2020.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

 

Istorija političkih teorija

Prof. dr Zoran M. Milošević

17.03.2020.

Utorak

11.15-12.00h

 

Uvod u filozofiju

Prof. dr Zoran M. Milošević

17.03.2020.

Utorak

10.30-11.15h

 

IZBORNI PREDMETI

Komunikacijske vještine*

Prof. dr Brano Miljuš

14.03.2020.

Subota

10.00-12.00h

 

B/H/S jezici*

Doc. dr Jelena Vojinović Kostić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Osnovi ekonomije*

Prof. dr Nevenka Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Politička sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Ustavno pravo

Doc. dr Albina Fazlović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

IV SEMESTAR

Savremena politička teorija

Prof. dr Zoran M.Milošević

17.03.2020.

Utorak

12.00-12.45h

 

Uporedna politika

Prof. dr Dragan Tančić

14.03.2020.

28.03.2020.

04.04.2020.

11.04.2020.

09.05.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

09.30-11.00h

09.30-11.00h

09.30-11.00h

09.30-11.00h

09.30-11.00h

 

Geopolitika

Akademik prof. dr Zoran Milošević

10.03.2020.

24.03.2020.

07.04.2020.

21.04.2020.

12.05.2020.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

05.03.2020.

12.03.2020.

19.03.2020.

26.03.2020.

02.04.2020.

09.04.2020.

16.04.2020.

23.04.2020.

30.04.2020.

07.05.2020.

14.05.2020.

21.05.2020.

28.05.2020.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem *

Akademik prof. dr Zoran Milošević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Politička antropologija

Prof. dr Zoran M. Milošević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Političke partije

Prof. dr Dragan Tančić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Osnovi teorije spoljne politike

Prof. dr Dragan Tančić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VI SEMESTAR

Izborni sistemi

Prof. dr Brano Miljuš

14.03.2020.

Subota

12.00-13.00h

 

Međunarodni odnosi

Prof. dr Miroslav Baljak

20.03.2020.

10.04.2020.

08.05.2020.

Petak

Petak

Petak

17.30-19.00h

17.30-19.00h

17.30-19.00h

 

Pregovaranje

Prof.dr Dragan N. Stančić

14.03.2020.

04.04.2020.

25.04.2020.

09.05.2020.

23.05.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

konsultacije

14.00-15.00h

 

Žurnalistika i komunikologija

Prof.dr Dragan Tančić

14.03.2020.

28.03.2020.

04.04.2020.

11.04.2020.

09.05.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

11.00-12.30h

11.00-12.30h

11.00-12.30h

11.00-12.30h

11.00-12.30h

 

Istorija diplomatije

Prof.dr Ivan Balta

11.03.2020.

23.03.2020.

03.04.2020.

24.04.2020.

04.05.2020.

18.05.2020.

Srijeda

Ponedeljak

Petak

Petak

Ponedeljak

Ponedeljak

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Marketing *

Doc. dr Vojislava Grbić

14.03.2020.

28.03.2020.

25.04.2020.

09.05.2020.

16.05.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

Preduzetništvo *

Prof. dr Boško Nadoveza

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Sociologija religije *

Akademik prof. dr Zoran Milošević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

Izborni sistemi – ispit polažu samo studenti studijskih programa : Politologija i Žurnalistika i komunikologija

Istorija diplomatije - ispit polažu samo studenti studijskog programa Međunarodni odnosi i diplomatija

Žurnalistika - ispit polažu samo studenti studijskog programa Žurnalistika i komunikologija

Pregovaranje – ispit polažu samo studenti studijskih programa : Politologija i Međunarodni odnosi i diplomatija

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina Fakulteta političkih nauka – Međunarodni odnosi i diplomatija)

 

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo

Prof. dr Nenad Avramović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Diplomatski protokol

Prof. dr Dragan N. Stančić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Diplomatsko i konzularno pravo i praksa

Prof. dr Nenad Avramović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Uvod u diplomatiju i diplomatska analiza*

Prof. dr Dragan N. Stančić

14.03.2020.

04.04.2020.

25.04.2020.

09.05.2020.

23.05.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

konsultacije

14.00-15.00h

 

Spoljna i bezbjedonosna politika EU i Evroazije

Prof. dr Dragan N. Stančić

14.03.2020.

04.04.2020.

25.04.2020.

09.05.2020.

23.05.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

konsultacije

14.00-15.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Političko ponašanje*

Prof. dr Dragan Tančić

14.03.2020.

28.03.2020.

04.04.2020.

11.04.2020.

09.05.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

12.30-14.00h

12.30-14.00h

12.30-14.00h

12.30-14.00h

12.30-14.00h

 

Svjetska istorija poslije 1945 *

Prof. dr Ivan Balta

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Politička kultura *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina Fakulteta političkih nauka – Žurnalistika i komunikologija)

 

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo

Prof. dr Nenad Avramović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Javno mnjenje

Prof. dr Dragan Tančić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Diplomatsko i konzularno pravo i praksa

Prof. dr Nenad Avramović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Politički marketing

Prof. dr Izet Banda

16.03.2020.

23.03.2020.

06.04.2020.

27.04.2020.

04.05.2020.

18.05.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Konsultacije

12.00-13.00h

 

Političko ponašanje

Prof. dr Dragan Tančić

14.03.2020.

28.03.2020.

04.04.2020.

11.04.2020.

09.05.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

12.30-14.00h

12.30-14.00h

12.30-14.00h

12.30-14.00h

12.30-14.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Lokalna samouprava *

Prof. dr Kemal Brkić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Svjetska istorija poslije 1945 *

Prof. dr Ivan Balta

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Politička kultura *

Akademik prof. dr Zoran Milošević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina Fakulteta političkih nauka – Politologija)

 

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo

Prof. dr Nenad Avramović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Javno mnjenje

Prof. dr Dragan Tančić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Lokalna samouprava

Prof. dr Kemal Brkić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Politički marketing

Prof. dr Izet Banda

16.03.2020.

23.03.2020.

06.04.2020.

27.04.2020.

04.05.2020.

18.05.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Konsultacije

12.00-13.00h

 

Političko ponašanje

Prof. dr Dragan Tančić

14.03.2020.

28.03.2020.

04.04.2020.

11.04.2020.

09.05.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

12.30-14.00h

12.30-14.00h

12.30-14.00h

12.30-14.00h

12.30-14.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Ekonomska diplomatija *

Prof. dr Ivan Balta

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Svjetska istorija poslije 1945 *

Prof. dr Ivan Balta

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Politička kultura*

Akademik prof. dr Zoran Milošević

Predavanja su održana u zimskom semestru