EKONOMSKI FAKULTET

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

*Izborni predmeti

 

I i II SEMESTAR

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Osnovi ekonomije

Prof.dr Nevenka Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Matematika

...

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Matematika vježbe

*

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I-Njemački jezik I

Mirza Karamehić, lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

II SEMESTAR

Makroekonomija

Prof.dr Nevenka Nićin

20.03.2020.

24.04.2020.

22.05.2020.

05.06.2020.

Petak

Petak

Petak

Petak

13.00-17.00h

13.00-17.00h

13.00-17.00h

13.00-17.00h

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

10.03.2020.

24.03.2020.

07.04.2020.

21.04.2020.

12.05.2020.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

 

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

05.03.2020.

12.03.2020.

19.03.2020.

26.03.2020.

02.04.2020.

09.04.2020.

16.04.2020.

23.04.2020.

30.04.2020.

07.05.2020.

14.05.2020.

21.05.2020.

28.05.2020.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Prof.dr Dragan N. Stančić

14.03.2020.

04.04.2020.

25.04.2020.

09.05.2020.

23.05.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

 

Preduzetništvo*

Prof.dr Boško Nadoveza

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Međunarodna ekonomija

Prof. dr Izet Banda

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić,

lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

IV SEMESTAR

Ekonomika preduzeća

Prof.dr Boško Nadoveza

21.03.2020.

04.04.2020.

18.04.2020.

23.05.2020.

30.05.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00-13.30h

10.00-13.30h

10.00-13.30h

10.00-13.30h

 10.00-13.30h

 

Marketing

Doc.dr Vojislava Grbić

14.03.2020.

28.03.2020.

25.04.2020.

09.05.2020.

16.05.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

Finansijsko izvještavanje

Prof. dr Anka Bulatović

05.03.2020.

19.03.2020.

26.03.2020.

02.04.2020.

09.04.2020.

16.04.2020.

23.04.2020.

30.04.2020.

07.05.2020.

14.05.2020.

21.05.2020.

28.05.2020.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Projektni menadžment *

Doc.dr Šemsudin Dervić

 

 

 

 

Organizacija preduzeća *

-

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Menadžment ljudskih resursa *

Prof.dr Boško Nadoveza

21.03.2020.

04.04.2020.

18.04.2020.

23.05.2020.

30.05.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

13.30-15.00h

13.30-15.00h

13.30-15.00h

13.30-16.00h

13.30-16.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

III godina Ekonomskog fakulteta – Opšti smjer

 

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VI SEMESTAR

Monetarna ekonomija

Doc.dr Slobodan Nićin

11.03.2020.

25.03.2020.

22.04.2020.

13.05.2020.

27.05.2020.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

11.00-15.00h

11.00-15.00h

11.00-15.00h

11.00-15.00h

11.00-15.00h

 

Finansijska tržišta

Doc.dr Vojislava Grbić

14.03.2020.

28.03.2020.

25.04.2020.

09.05.2020.

16.05.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

 

Ponašanje potrošača

Doc.dr Slobodan Nićin

11.03.2020.

25.03.2020.

22.04.2020.

13.05.2020.

27.05.2020.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

Doc. dr Slobodan Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Pravo osiguranja*

Prof.dr Nenad Avramović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

III godina Ekonomskog fakulteta – Računovodstvo i revizija

 

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VI SEMESTAR

Revizija

Prof. dr Anka Bulatović

05.03.2020.

19.03.2020.

26.03.2020.

02.04.2020.

09.04.2020.

16.04.2020.

23.04.2020.

30.04.2020.

07.05.2020.

14.05.2020.

21.05.2020.

28.05.2020.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

 

Finansijska tržišta

Doc.dr Vojislava Grbić

14.03.2020.

28.03.2020.

25.04.2020.

09.05.2020.

16.05.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

 

Finansijsko računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

20.03.2020.

24.04.2020.

22.05.2020.

05.06.2020.

Petak

Petak

Petak

Petak

17.00-19.00h

17.00-19.00h

17.00-19.00h

17.00-19.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

Doc. dr Slobodan Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Pravo osiguranja*

Prof.dr Nenad Avramović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

III godina Ekonomskog fakulteta – Menadžment  informacionih sistema

 

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VI SEMESTAR

Osnovi programiranja

Prof. dr Velimir Dedić

13.03.2020.

27.03.2020.

03.04.2020.

22.05.2020.

29.05.2020.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

11.00-14.00h

11.00-14.00h

11.00-14.00h

11.00-14.00h

11.00-14.00h

 

Baze podataka

Prof. dr Gordana Đorđević

19.03.2020.

26.03.2020.

07.04.2020.

27.04.2020.

18.05.2020.

25.05.2020.

Četvrtak

Četvrtak

Utorak

Ponedeljak

Četvrtak

Četvrtak

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-14.00h

10.00-13.00h

10.00-14.00h

10.00-13.00h

 

Programiranje i dizajn web aplikacija

Prof. dr Zvezdan Stojanović

21.03.2020.

11.04.2020.

25.04.2020.

30.05.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

14.00-16.00h

15.00-18.00h

15.00-18.00h

14.00-16.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

Doc. dr Slobodan Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Pravo osiguranja*

Prof.dr Nenad Avramović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

V i VI SEMESTAR

III godina Ekonomskog fakulteta – Menadžment i preduzetništvo

 

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VI SEMESTAR

Međunarodno poslovno finansiranje

Prof. dr Izet Banda

02.03.2020.

16.03.2020.

23.03.2020.

30.03.2020.

06.04.2020.

27.04.2020.

04.05.2020.

11.05.2020.

18.05.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

10.00-13.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

Menadžment u trgovini

Doc. dr Šemsudin Dervić

 

 

 

 

Finansijska tržišta

Doc.dr Vojislava Grbić

14.03.2020.

28.03.2020.

25.04.2020.

09.05.2020.

16.05.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

Doc. dr Slobodan Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Pravo osiguranja*

Prof.dr Nenad Avramović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

IV godina Ekonomskog fakulteta – Opšti smjer

 

VII SEMESTAR

Specijalni bilansi

Prof. dr Nevenka Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Javne finansije

Prof.dr Izet Banda

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strategijski menadžment

Prof. dr Boško Nadoveza

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Upravljačko računovodstvo

Prof. dr Nevenka Nićin

21.03.2020.

25.04.2020.

23.05.2020.

06.06.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

 

Spoljnotrgovinsko poslovnaje

Doc. dr Stevo Stević

06.03.2020.

13.03.2020.

Petak

Petak

18.00-19.00h

18.00-19.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Poreski sistem *

Doc. dr Blanka Oršolić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Revizija *

Prof. dr Anka Bulatović

05.03.2020.

19.03.2020.

26.03.2020.

02.04.2020.

09.04.2020.

16.04.2020.

23.04.2020.

30.04.2020.

07.05.2020.

14.05.2020.

21.05.2020.

28.05.2020.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

 

Međunarodno poslovno finansiranje *

Prof. dr Izet Banda

02.03.2020.

16.03.2020.

23.03.2020.

30.03.2020.

06.04.2020.

27.04.2020.

04.05.2020.

11.05.2020.

18.05.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

10.00-13.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

VII i VIII SEMESTAR

IV godina Ekonomskog fakulteta – Menadžment i preduzetništvo

 

VII SEMESTAR

Javne finansije

Prof. dr Izet Banda

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strategijski menadžment

Prof. dr Boško Nadoveza

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Korporativno upravljanje

Prof. dr Hariz Agić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Upravljačko računovodstvo

Prof. dr Nevenka Nićin

21.03.2020.

25.04.2020.

23.05.2020.

06.06.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

 

Monetarna ekonomija

Doc. dr Slobodan Nićin

11.03.2020.

25.03.2020.

22.04.2020.

13.05.2020.

27.05.2020.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

11.00-15.00h

11.00-15.00h

11.00-15.00h

11.00-15.00h

11.00-15.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Poreski sistem *

Doc. dr Blanka Oršolić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Elektronsko poslovanje *

Prof. dr Zvezdan Stojanović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Ekonomika turizma *

Doc. dr Vojislava Grbić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

IV godina Ekonomskog fakulteta – Računovodstvo  i revizija

 

VII SEMESTAR

Specijalni bilansi

Prof.dr Nevenka Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Javne finansije

Prof. dr Izet Banda

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Računovodstveni informacioni sistemi

Prof. dr Anka Bulatović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Upravljačko računovodstvo

Prof. dr Nevenka Nićin

21.03.2020.

25.04.2020.

23.05.2020.

06.06.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

 

Komparativno računovodstvo

Prof. dr Nevenka Nićin

21.03.2020.

25.04.2020.

23.05.2020.

06.06.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Poreski sistem*

Doc. dr Blanka Oršolić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Interni obračun*

Doc. dr Vojislava Grbić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Međunarodno poslovno finansiranje*

Prof. dr Izet Banda

02.03.2020.

16.03.2020.

23.03.2020.

30.03.2020.

06.04.2020.

27.04.2020.

04.05.2020.

11.05.2020.

18.05.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

10.00-13.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

VII i VIII SEMESTAR

IV godina Ekonomskog fakulteta – Turizam i ekologija

 

VII SEMESTAR

Ekonomika turizma

Doc.dr Vojisalava Grbić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Ekonomski aspekti životne sredine

Prof. dr Slobodan Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Upravljanje ekološkim rizikom

Prof.dr Tešo Ristić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Menadžment turističke destinacije