STUDIJSKI PROGRAM ARHITEKTURA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

*Izborni predmeti

 

I i II SEMESTAR

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika I

 

...

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Matematika I

vježbe

*

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

Prof. dr Slobodan Manojlović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

II SEMESTAR

Matematika II

...

03.03.2020.

10.03.2020.

24.03.2020.

31.03.2020.

14.04.2020.

21.04.2020.

05.05.2020.

12.05.2020.

26.05.2020.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

16.00-17.30h

16.00-17.30h

16.00-17.30h

16.00-17.30h

16.00-17.30h

16.00-17.30h

16.00-17.30h

16.00-18.15h

16.00-18.15h

 

Matematika II vježbe

*

 

 

 

 

Uvod u arhitekturu

Prof.dr Ivan Hegediš

10.03.2020.

20.03.2020.

03.04.2020.

16.04.2020.

15.05.2020.

29.05.2020.

Utorak

Petak

Petak

Četvrtak

Petak

Petak

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

Istorija umjetnosti i arhitekture

Prof.dr Ivan Balta

11.03.2020.

23.03.2020.

03.04.2020.

24.04.2020.

04.05.2020.

18.05.2020.

Srijeda

Ponedeljak

Petak

Petak

Ponedeljak

Ponedeljak

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Likovne forme*

N.S.

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Osnovi informatike*

Prof. dr Halid Žigić

05.03.2020.

12.03.2020.

19.03.2020.

26.03.2020.

02.04.2020.

09.04.2020.

16.04.2020.

23.04.2020.

30.04.2020.

07.05.2020.

14.05.2020.

21.05.2020.

28.05.2020.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

10.03.2020.

24.03.2020.

07.04.2020.

21.04.2020.

12.05.2020.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Matematika III

Prof. dr Radoslav Galić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Matematika III

vježbe

*

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Elementi projektovanja

Prof.dr Ivan Hegediš

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

IV SEMESTAR

Arhitektonske konstrukcije

Prof.dr Nusret Mujagić

10.03.2020.

24.03.2020.

07.04.2020.

21.04.2020.

05.05.2020.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

Urbanističko i prostorno planiranje

Prof.dr Nusret Mujagić

10.03.2020.

24.03.2020.

07.04.2020.

21.04.2020.

05.05.2020.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

 

Otpornost materijala

Doc.dr Budimir Tojagić

28.03.2020.

03.04.2020.

25.04.2020.

Subota

Petak

Subota

12.00-15.00h

13.00-16.00h

14.00-16.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Grafike i vizuelne komunikacije *

N-S

14.03.2020.

Subota

11.00-12.00h

 

Građansko pravo *

Prof.dr Brana Komljenović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Građevinski materijali *

Prof. dr Lenart Đerđ

10.03.2020.

20.03.2020.

03.04.2020.

16.04.2020.

15.05.2020.

29.05.2020.

Utorak

Petak

Petak

Četvrtak

Petak

Petak

14.00-17.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

12.00-15.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Statika konstrukcija

Doc. dr Budimir Tojagić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Projektovanjeporodično stanovanje

Prof.dr Ivan Hegediš

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Principi konstruisanja

Prof.dr Lenart Đerđ

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VI SEMESTAR

Projektovanjejavni objekti

Prof.dr Ivan Hegediš

10.03.2020.

20.03.2020.

03.04.2020.

16.04.2020.

15.05.2020.

29.05.2020.

Utorak

Petak

Petak

Četvrtak

Petak

Petak

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

 

Osnovi fundiranja

Doc.dr Budimir Tojagić

07.03.2020.

21.03.2020.

28.03.2020.

11.04.2020.

16.05.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

09.00-11.00h

09.00-11.00h

09.00-11.00h

09.00-11.00h

09.00-11.00h

 

Tehnička mehanika

Doc.dr Budimir Tojagić

07.03.2020.

21.03.2020.

28.03.2020.

11.04.2020.

16.05.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Izvođenje radova u građevinarstvu *

Prof.dr Lenart Đerđ

10.03.2020.

20.03.2020.

03.04.2020.

16.04.2020.

15.05.2020.

29.05.2020.

Utorak

Petak

Petak

Četvrtak

Petak

Petak

10.00-12.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

10.00-11.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

 

Organizacija građenja *

Prof.dr Lenart Đerđ

10.03.2020.

20.03.2020.

03.04.2020.

16.04.2020.

15.05.2020.

29.05.2020.

Utorak

Petak

Petak

Četvrtak

Petak

Petak

12.00-13.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

11.00-12.00h

11.00-15.00h

11.00-15.00h

 

Zaštita i revitalizacija *

Prof.dr Nusret Mujagić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Projektovanjevišeporodično stanovanje

Prof. dr Ivan Hegediš

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Drvene i zidane konstrukcije

Prof.dr Lenart Đerđ

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Savremena arhitektura

Prof.dr Ivan Hegediš

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Projektovanjeprivredni objekti

Prof.dr Ivan Hegediš

10.03.2020.

20.03.2020.

03.04.2020.

16.04.2020.

15.05.2020.

29.05.2020.

Utorak

Petak

Petak

Četvrtak

Petak

Petak

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

 

Urbano uređenje prostora

Prof.dr Nusret Mujagić

10.03.2020.

24.03.2020.

07.04.2020.

21.04.2020.

05.05.2020.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

 

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Projektovanjeurbani kontekst *

Prof.dr Nusret Mujagić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Osnovi ekološkog inženjerstva *

Doc.dr Almir Šabović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Mjerenje i vrednovanje radova *

Doc. dr Goran Pejičić

05.03.2020.

09.04.2020.

14.05.2020.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

konsultacije

12.00-13.30h

12.00-13.30h

12.00-13.30h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti