STUDIJSKI PROGRAM ARHITEKTURA

Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet u zimskom semestru

 

PRVA GODINA

I i II SEMESTAR

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika I

 

Prof. dr Radoslav Galić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Matematika I

vježbe

Mr Mirsad Trumić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

Prof. dr Slobodan Manojlović

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su odslušana

 

 

 

II SEMESTAR

Matematika II

Prof. dr Sead Rešić

05.03.2024.

12.03.2024.

26.03.2024.

02.04.2024.

09.04.2024.

23.04.2024.

30.04.2024.

07.05.2024.

14.05.2024.

28.05.2024.

Utorak

10:00-11:30h

 

Matematika II vježbe

Mr Mirsad Trumić

08.05.2024.

15.05.2024.

22.05.2024.

29.05.2024.

Srijeda

12:30-14:45h

12:30-14:45h

12:30-14:00h

12:30-14:00h

 

Uvod u arhitekturu

Doc. dr Dragica Arnautović - Aksić

23.03.2024.

06.04.2024.

20.04.2024.

10.05.2024.

18.05.2024.

31.05.2024.

Subota

Subota

Subota

Petak

Subota

Petak

10:30-11:15h

12:45-13:30h

12:45-13:30h

12:45-13:30h

10:30-11:15h

09:45-10:30h

 

Istorija umjetnosti i arhitekture

Prof.dr Ivan Balta

12.03.2024.

26.03.2024.

23.04.2024.

10.05.2024.

21.05.2024.

Utorak

Utorak

Utorak

Petak

Utorak

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

13:00-14:00h

 

IZBORNI PREDMETI*

Likovne forme*

Nemanja Smičiklas, predavač

23.03.2024.

20.04.2024.

Subota

12:00h

 

Osnovi informatike*

Prof. dr Halid Žigić

07.03.2024.

14.03.2024.

21.03.2024.

28.03.2024.

04.04.2024.

11.04.2024.

18.04.2024.

25.04.2024.

10.05.2024.

16.05.2024.

23.05.2024.

30.05.2024.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13:15-15:00h

 

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.03.2024.

22.03.2024.

29.03.2024.

05.04.2024.

12.04.2024.

19.04.2024.

10.05.2024.

17.05.2024.

Petak

09:00-11:00h

 

 

 

DRUGA GODINA

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Matematika III

Prof. dr Radoslav Galić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Matematika III

vježbe

Mr Mirsad Trumić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Elementi projektovanja

Doc. dr Dragica Arnautović - Aksić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su odslušana

 

 

 

IV SEMESTAR

Arhitektonske konstrukcije

Doc. dr Dragica Arnautović - Aksić

23.03.2024.

06.04.2024.

20.04.2024.

10.05.2024.

18.05.2024.

31.05.2024.

Subota

Subota

Subota

Petak

Subota

Petak

12:00-12:45h

11:15-12:00h

11:15-12:00h

11:15-12:00h

12:00-12:45h

09:00-09:45h

 

Urbanističko i prostorno planiranje

Doc. dr Dragica Arnautović - Aksić

23.03.2024.

06.04.2024.

20.04.2024.

10.05.2024.

18.05.2024.

31.05.2024.

Subota

Subota

Subota

Petak

Subota

Petak

12:45-13:30h

12:00-12:45h

12:00-12:45h

12:00-12:45h

12:00-12:45h

12:45-13:30h

 

Otpornost materijala

Doc. dr. Zdravko Vučičević

30.05.2024.

31.05.2024.

Četvrtak

Petak

10:00-13:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Grafike i vizuelne komunikacije *

Nemanja Smičiklas, predavač

Predavanja su odslušana

 

 

 

Građansko pravo *

Prof.dr Brana Komljenović

Predavanja su odslušana

 

 

 

Građevinski materijali *

Prof.dr Lenart Đerđ

13.03.2024.

28.03.2024.

12.04.2024.

24.04.2024.

08.05.2024.

22.05.2024.

Srijeda

Četvrtak

Petak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

10:00-10:45h

 

 

TREĆA GODINA

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Statika konstrukcija

Predavanja su odslušana

 

 

 

Projektovanje – porodično stanovanje

Doc. dr Dragica Arnautović - Aksić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Principi konstruisanja

Prof.dr Lenart Đerđ

Predavanja su odslušana

 

 

 

VI SEMESTAR

Projektovanje – javni objekti

Doc. dr Dragica Arnautović - Aksić

23.03.2024.

06.04.2024.

20.04.2024.

10.05.2024.

18.05.2024.

31.05.2024.

Subota

Subota

Subota

Petak

Subota

Petak

11:15-12:00h

10:30-11:15h

10:30-11:15h

10:30-11:15h

11:15-12:00h

11:15-12:00h

 

Osnovi fundiranja

Prof. dr Lenart Đerđ

13.04.2024.

25.04.2024.

09.05.2024.

23.05.2024.

Četvrtak

11:00-11:45h

 

Tehnička mehanika

Doc. dr Srđan Marinković

26.04.2024.

27.04.2024.

10.05.2024.

11.05.2024.

24.05.2024.

25.05.2024.

Petak

Subota

Petak

Subota

Petak

Subota

15:00-19:00h

09:00-13:00h

15:00-19:00h

10:00-14:00h

15:00-18:00h

10:00-13:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Izvođenje radova u građevinarstvu *

Prof.dr Lenart Đerđ

13.03.2024.

28.03.2024.

12.04.2024.

24.04.2024.

08.05.2024.

22.05.2024.

Srijeda

Četvrtak

Petak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

12:00-12:45h

 

Organizacija građenja *

Prof.dr Lenart Đerđ

13.03.2024.

28.03.2024.

12.04.2024.

24.04.2024.

08.05.2024.

22.05.2024.

Srijeda

Četvrtak

Petak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

14:00-14:45h

 

Zaštita i revitalizacija *

Doc. dr Dragica Arnautović - Aksić

Predavanja su odslušana

 

 

 

 

ČETVRTA GODINA

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Projektovanje – višeporodično stanovanje

Doc. dr Dragica Arnautović - Aksić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Drvene i zidane konstrukcije

Prof.dr Lenart Đerđ

Predavanja su odslušana

 

 

 

Savremena arhitektura

Doc. dr Dragica Arnautović - Aksić

Predavanja su odslušana

 

 

 

VIII SEMESTAR

Projektovanje – privredni objekti

Doc. dr Dragica Arnautović - Aksić

23.03.2024.

06.04.2024.

20.04.2024.

10.05.2024.

18.05.2024.

31.05.2024.

Subota

Subota

Subota

Petak

Subota

Petak

09:00-09:45h

09:00-09:45h

09:00-09:45h

09:00-09:45h

09:00-09:45h

12:00-12:45h

 

Menadžment tehnologija građenja

Prof. dr Lenart Đerđ

13.03.2024.

28.03.2024.

12.04.2024.

24.04.2024.

08.05.2024.

22.05.2024.

Srijeda

Četvrtak

Petak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

11:00-11:45h

 

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

IZBORNI PREDMETI

Projektovanje – urbani kontekst *

Doc. dr Dragica Arnautović - Aksić

23.03.2024.

06.04.2024.

20.04.2024.

10.05.2024.

18.05.2024.

31.05.2024.

Subota

Subota

Subota

Petak

Subota

Petak

10:30-11:15h

 

Osnovi ekološkog inženjerstva *

Prof. dr Darko

Manjenčić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Mjerenje i vrednovanje radova *

Prof. dr Lenart Đerđ

Predavanja su odslušana

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti