RASPORED NASTAVE-STUDIJSKI PROGRAM VASPITAČ PREDŠKOLSKIH USTANOVA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

B/H/S

jezici

Doc. dr Dragana Aleksić

06.06.2024.

10.07.2024.

Četvrtak

Srijeda

17:30h

 

 

Odabrana poglavlja iz elementarne matematike

Prof. dr Sead Rešić

18.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

10:00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

11:00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

07.06.2024.

01.07.2024.

Petak

Ponedeljak

13:30h

13:00h

 

II SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

13.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

13:00h

 

Opšta pedagogija

Prof. dr Esed Karić

24.06.2024.

09.07.2024.

Ponedeljak

Utorak

12:00h

 

Vokalno-instrumentalna nastava

Dr Anđelka Kovač

15.06.2024.

01.07.2024.

Subota

Ponedeljak

15:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije*

Prof. dr Nevenka Nićin

07.06.2024.

15.07.2024.

Petak

Ponedeljak

14:00h

 

Osnovi ekonomije

Vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

 

 

 

 

Sociologija *

Akademik prof. dr Zoran Milošević

14.06.2024.

12.07.2024.

Petak

09:30h

 

Opšta lingvistika*

Doc. dr Dragana Aleksić

06.06.2024.

10.07.2024.

Četvrtak

Srijeda

17:30h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Opšta psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

07.06.2024.

05.07.2024.

Petak

10:00h

 

Opšta psihologija vježbe

Milka Bilić, demonstrator

 

 

 

 

Didaktika

Prof. dr Esed Karić

24.06.2024.

09.07.2024.

Ponedeljak

Utorak

12:00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

11:00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

07.06.2024.

01.07.2024.

Petak

Ponedeljak

13:30h

13:00h

 

IV SEMESTAR

Književnost

Doc. dr Dragana Aleksić

06.06.2024.

10.07.2024.

Četvrtak

Srijeda

17:30h

 

 

Pedagoška psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

07.06.2024.

05.07.2024.

Petak

10:00h

 

Pedagoška psihologija

Vježbe

Milka Bilić, dipl. psiholog

Demonstrator

 

 

 

 

Porodična pedagogija

Prof. dr Esed Karić

24.06.2024.

09.07.2024.

Ponedeljak

Utorak

12:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Higijena*

Prof. dr Mithat Tabaković

11.06.2024.

09.07.2024.

Utorak

13:00h

 

Filmska i TV kultura *

Dr Anđelka Kovač

15.06.2024.

01.07.2024.

Subota

Ponedeljak

15:00h

 

Pedagoška informatika *

Prof. dr Esed Karić

24.06.2024.

09.07.2024.

Ponedeljak

Utorak

12:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Priroda i društvo

Prof. dr Kojo Simić

12.06.2024.

17.07.2024.

Srijeda

14:00h

12:00h

 

Književnost za djecu

Doc. dr Dragana Aleksić

06.06.2024.

10.07.2024.

Četvrtak

Srijeda

17:30h

 

Metodika razvoja početnih matematičkih pojmova

Prof. dr Sead Rešić

18.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

10:00h

 

VI SEMESTAR

Metodika B/H/S jezika i književnosti

Doc. dr Dragana Aleksić

06.06.2024.

10.07.2024.

Četvrtak

Srijeda

17:30h

 

Metodika nastave fizičke kulture

Prof. dr Izudin Tanović

12.06.2024.

12.07.2024.

Srijeda

Petak

11:00h

13:00h

 

Predškolska pedagogija

Doc. dr Perica Ivanek

19.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

Srijeda

16:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Rad u cjelodnevnom produženom boravku *

Prof. dr Refik Ćatić

07.06.2024.

05.07.2024.

Petak

10:00h

 

Metodika početnog čitanja i pisanja *

Prof. dr Kojo Simić

12.06.2024.

17.07.2024.

Srijeda

12:00h

12:00h

 

Kineziologija *

Prof. dr Branimir Mikić

12.06.2024.

11.07.2024.

Srijeda

Četvrtak

12:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Metodika nastave muzičke kulture

Dr Anđelka Kovač

15.06.2024.

01.07.2024.

Subota

Ponedeljak

15:00h

 

Metodika razvoja govora

Prof. dr Refik Ćatić

07.06.2024.

05.07.2024.

Petak

10:00h

 

Metodika nastave likovne kulture

Nemanja Smičikilas, predavač

15.06.2024.

06.07.2024.

Subota

11:00h

 

VIII SEMESTAR

Metodika rada sa djecom sa posebnim potrebama

Doc.dr Edisa Šljivić

08.06.2024.

06.07.2024.

Subota

13:00h

12:30h

 

Metodička praksa

Prof. dr Esed Karić

24.06.2024.

09.07.2024.

Ponedeljak

Utorak

12:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Razvojna psihologija *

Prof. dr Refik Ćatić

07.06.2024.

05.07.2024.

Petak

10:00h

 

Razvojna psihologija *

Vježbe

Milka Bilić, dipl. psiholog

Demonstrator

 

 

 

 

Scenska umjetnost *

Dr Anđelka Kovač

15.06.2024.

01.07.2024.

Subota

Ponedeljak

15:00h

 

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju *

Prof. dr Kojo Simić

12.06.2024.

17.07.2024.

Srijeda

14:00h

12:00h