FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

SOCIJALNI RAD

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Uvod u teorije socijalnog rada

Akademik prof. dr Zoran Milošević

14.06.2024.

12.07.2024.

Petak

09:30h

 

Uvod u pravo

Prof. dr Albina Fazlović

04.06.2024.

09.07.2024.

Utorak

13:00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

11:00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

07.06.2024.

01.07.2024.

Petak

Ponedeljak

13:30h

13:00h

 

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof. dr Zoran Milošević

14.06.2024.

12.07.2024.

Petak

09:30h

 

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

13.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

13:00h

 

Psihologija ličnosti

Prof. dr Nermin Mulaosmanović

10.06.2024.

08.07.2024.

Ponedeljak

Ponedeljak

15:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Komunikacijske vještine*

Prof. dr Kemal Brkić

10.06.2024.

01.07.2024.

Ponedeljak

10:00h

 

B/H/S jezici*

Doc. dr Dragana Aleksić

06.06.2024.

10.07.2024.

Četvrtak

Srijeda

17:30h

 

Politička sociologija*

Akademik prof. dr Zoran Milošević

14.06.2024.

12.07.2024.

Petak

09:30h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Opšta psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

07.06.2024.

05.07.2024.

Petak

10:00h

 

Opšta psihologija vježbe

Milka Bilić, demonstrator

 

 

 

 

Ustavno pravo

Prof. dr Albina Fazlović

04.06.2024.

09.07.2024.

Utorak

13:00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

11:00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

07.06.2024.

01.07.2024.

Petak

Ponedeljak

13:30h

13:00h

 

IV SEMESTAR

Onkologija i palijativna zdravstvena njega

Prof. dr Branimir Marjanović

29.06.2024.

27.07.2024.

Subota

Subota

11:00h

 

Socijalni rad sa invalidnim osobama

Akademik prof. dr Zoran Milošević

14.06.2024.

12.07.2024.

Petak

09:30h

 

Ljudska prava

Prof.dr Kemal Brkić

10.06.2024.

01.07.2024.

Ponedeljak

10:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveno pravo *

Doc. dr Denis Husić

15.06.2024.

13.07.2024.

Subota

10:00h

 

Psihijatrijska njega *

Prof.dr Nikola Ilanković

08.06.2024.

20.07.2024.

Subota

11:00h

 

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

08.06.2024.

06.07.2024.

Subota

13:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Medicinska etika

Prof. dr Sanda Pribić

06.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

10:00h

 

Psihologija porodice

Prof. dr Nermin Mulaosmanović

10.06.2024.

08.07.2024.

Ponedeljak

Ponedeljak

15:00h

 

 

Mentalno zdravlje

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

13.06.2024.

11.07.2024.

Četvrtak

14:00h

 

VI SEMESTAR

Razvojna psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

07.06.2024.

05.07.2024.

Petak

10:00h

 

Razvojna psihologija Vježbe

Milka Bilić, dipl. psiholog

Demonstrator

 

 

 

 

Opšta pedagogija

Prof. dr Esed Karić

24.06.2024.

09.07.2024.

Ponedeljak

Utorak

12:00h

 

Psihoterapija i savjetovanje

Prof. dr Nermin Mulaosmanović

10.06.2024.

08.07.2024.

Ponedeljak

Ponedeljak

15:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Sociologija porodice *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

14.06.2024.

12.07.2024.

Petak

09:30h

 

Radno i socijalno pravo *

Prof. dr Faruk Sinanović

13.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

16:00h

 

Porodična pedagogija *

Prof. dr Esed Karić

24.06.2024.

09.07.2024.

Ponedeljak

Utorak

12:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Osnovi ekonomije

Prof. dr Nevenka Nićin

07.06.2024.

15.07.2024.

Petak

Ponedeljak

14:00h

 

Osnovi ekonomije

Vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

 

 

 

 

Socijalni rad u prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici

Akademik prof.dr Zoran Milošević

14.06.2024.

12.07.2024.

Petak

09:30h

 

Socijalni rad sa grupom

Akademik prof. dr Zoran Milošević

14.06.2024.

12.07.2024.

Petak

09:30h

 

VIII SEMESTAR

Porodično pravo

Doc. dr Jovan Stojanović

14.06.2024.

05.07.2024.

Petak

16:00h

 

Socijalni rad sa djecom i porodicom

Akademik prof. dr Zoran Milošević

14.06.2024.

12.07.2024.

Petak

09:30h

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment ljudskih resursa*

Prof.dr Hariz Agić

08.06.2024.

06.07.2024.

Subota

13:00h

 

Upravno pravo *

Prof. dr Albina Fazlović

04.06.2024.

09.07.2024.

Utorak

13:00h

 

Pravo EU *

Prof. dr Nenad Avramović

19.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

Srijeda

12:00h