FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – RADIOLOGIJA

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

*NAPOMENE – Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Anatomija

Prof. dr Slobodan Marinković

 

 

 

 

Fizika sa biofizikom

Doc.dr. Dario Galić

04.09.2018.

18.09.2018.

Utorak

Utorak

10:00h

10:00h

 

Zaštita i unapređenje zdravlja u radiologiji

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor

05.09.2018.

25.09.2018.

Srijeda

Utorak

17:00h

17:00h

 

Strani jezik I - Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

12.09.2018.

26.09.2018.

Srijeda

Srijeda

10:00h

10:00h

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof. dr Jasminka Hadžihalilović

11.09.2018.

25.09.2018.

Utorak

Utorak

12:00h

12:00h

 

Radiološka propedeutika

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

 

Priprema pacijenata za radiološke postupke

Doc.dr Zlatko Ercegović

 

 

 

 

Izborni predmeti

Statističke metode *

Prof.dr Dragan N. Stančić

08.09.2018.

22.09.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

05.09.2018.

26.09.2018.

Srijeda

Srijeda

11:00h

11:00h

 

Medicinska etika *

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

 

 

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

08.09.2018.

29.09.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Urgentna medicina

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

07.09.2018.

21.09.2018.

Petak

Petak

15:00h

15:00h

 

Zaštita od zračenja

Doc.dr Zoran Petrović

03.09.2018.

17.09.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

13:00h

13:00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor

05.09.2018.

25.09.2018.

Srijeda

Utorak

17:00h

17:00h

 

Strani jezik II -Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

12.09.2018.

26.09.2018.

Srijeda

Srijeda

10:00h

10:00h

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Prof. dr Jasminka Sadadinović

11.09.2018.

25.09.2018.

Utorak

Utorak

11.00h

11.00h

 

Radiografske tehnike skeleta

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

 

Dozimetrija u radioterapiji

Prof.dr Branimir Marjanović

13.09.2018.

28.09.2018.

Četvrtak

Petak

10:00h

10:00h

 

Izborni predmeti

Menadžment *

Prof.dr Hariz Agić

14.09.2018.

28.09.2018.

Petak

Petak

16:00h

16:00h

 

Ekologija i higijena radne sredine *

Prof. dr Azijada Beganlić

08.09.2018.

22.09.2018.

Subota

Subota

11:00h

11:00h

 

Zdravstveno pravo *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Konvencionalne radiološke metode

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

 

Homeopatija

Doc.dr Sunita Ćustendil

10.09.2018.

24.09.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

13:00h

13:00h

 

Osnovi komunikacije u zdravstvu

Doc.dr Mufid Burgić

03.09.2018.

24.09.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

10:00h

10:00h

 

Stručna praksa I

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

VI SEMESTAR

Intervencijska radiologija

Doc.dr Mirza Moranjkić

 

 

 

 

Tehnike UZV i CT

Prof.dr Branimir Marjanović

13.09.2018.

28.09.2018.

Četvrtak

Petak

10:00h

10:00h

 

Tehnike MR, PET i CT

Doc.dr Mirza Moranjkić

 

 

 

 

Stručna praksa II

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Organizacija zdravstvenih ustanova *

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

07.09.2018.

21.09.2018.

Petak

Petak

15:00h

15:00h

 

Evropski zdravstveni sistemi *

Prof.dr Adi Rifatbegović

05.09.2018.

19.09.2018.

Srijeda

Srijeda

16:00h

16:00h

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Zbrinjavanje otpada u radiologiji

Doc. dr Almir Šabović

14.09.2018.

28.09.2018.

Petak

Petak

16:00h

16:00h

 

Digitalna radiologija

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

 

Radiološke intervencije u hitnim stanjima

Prof.dr Branimir Marjanović

13.09.2018.

28.09.2018.

Četvrtak

Petak

10:00h

10:00h

 

VIII SEMESTAR

Modifikacije radioloških metoda

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

 

Multiplanarni prikaz strukture glave i trbuha

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike *

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Osnovi biomedicine *

Doc.dr Senka Samardžić

04.09.2018.

18.09.2018.

Utorak

Utorak

14:00h

14:00h

 

Epidemiološke metode u medicini *

Doc.dr Munevera Osmić

15.09.2018.

29.09.2018.

Subota

Subota

14:00h

14:00h