FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – RADIOLOGIJA

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

*NAPOMENE – Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Anatomija

Prof. dr Slobodan Marinković

25.01.2019.

27.02.2019.

Petak

Srijeda

09.00h

14.00h

 

Fizika sa biofizikom

Doc.dr. Dario Galić

04.02.2019.

Ponedeljak

10.00h

 

Zaštita i unapređenje zdravlja u radiologiji

Prof.dr Haris Huseinagić

18.01.2019.

18.02.2019.

Petak

Ponedeljak

11.00h

15.00h

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

29.01.2019.

19.02.2019.

Utorak

Utorak

11.00h

11.00h

 

Strani jezik I - Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

11.01.2019.

08.02.2019.

Petak

Petak

10.00h

10.00h

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof. dr Jasminka Hadžihalilović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Radiološka propedeutika

Prof.dr Haris Huseinagić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Priprema pacijenata za radiološke postupke

Doc.dr Zlatko Ercegović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Statističke metode *

Prof.dr Dragan N. Stančić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Medicinska etika *

Prof.dr Sanda Pribić

17.01.2019.

07.02.2019.

Četvrtak

Četvrtak

11.00h

11.00h

 

 

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

19.01.2019.

29.01.2019.

Subota

Utorak

10.00h

10.00h

 

Urgentna medicina

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

18.01.2019.

15.02.2019.

Petak

Petak

11.00h

11.00h

 

Zaštita od zračenja

Doc.dr Zoran Petrović

09.01.2019.

05.02.2019.

Srijeda

Utorak

13.00h

13.00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

29.01.2019.

19.02.2019.

Utorak

Utorak

13.00h

13.00h

 

Strani jezik II -Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

11.01.2019.

08.02.2019.

Petak

Petak

11.15h

11.15h

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Prof. dr Jasminka Sadadinović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Radiografske tehnike skeleta

Prof.dr Haris Huseinagić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Dozimetrija u radioterapiji

Prof.dr Branimir Marjanović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Menadžment *

Prof.dr Hariz Agić

26.01.2019.

09.02.2019.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Ekologija i higijena radne sredine *

Prof. dr Azijada Beganlić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Zdravstveno pravo *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Konvencionalne radiološke metode

Prof.dr Haris Huseinagić

18.01.2019.

18.02.2019.

Petak

Ponedeljak

11.00h

15.00h

 

Homeopatija

Prof. dr Rudika Gmajnić

18.01.2019.

15.02.2019.

Petak

Petak

13.00h

13.00h

 

Osnovi komunikacije u zdravstvu

Doc.dr Mufid Burgić

11.01.2019.

12.02.2019.

Petak

Utorak

16.30h

10.00h

 

Stručna praksa I

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

VI SEMESTAR

Intervencijska radiologija

Doc.dr Mirza Moranjkić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Tehnike UZV i CT

Prof.dr Branimir Marjanović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Tehnike MR, PET i CT

Doc.dr Mirza Moranjkić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Stručna praksa II

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Organizacija zdravstvenih ustanova *

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

18.01.2019.

15.02.2019.

Petak

Petak

14.00h

14.00h

 

Evropski zdravstveni sistemi *

Prof.dr Adi Rifatbegović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof.dr Sanda Pribić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Zbrinjavanje otpada u radiologiji

Doc. dr Almir Šabović

26.01.2019.

16.02.2019.

Subota

Subota

11.00h

11.00h

 

Digitalna radiologija

Prof.dr Haris Huseinagić

18.01.2019.

18.02.2019.

Petak

Ponedeljak

11.00h

15.00h

 

Radiološke intervencije u hitnim stanjima

Prof.dr Branimir Marjanović

26.01.2019.

16.02.2019.

Subota

Subota

11.30h

11.30h

 

VIII SEMESTAR

Modifikacije radioloških metoda

Prof.dr Haris Huseinagić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Multiplanarni prikaz strukture glave i trbuha

Prof.dr Haris Huseinagić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike *

Prof.dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi biomedicine *

Doc.dr Senka Samardžić

10.01.2019.

31.01.2019.

Četvrtak

Četvrtak

11.00h

11.00h

 

Epidemiološke metode u medicini *

Doc.dr Munevera Osmić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru