STUDIJSKI PROGRAM POLJOPRIVREDA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

 

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

11.09.2018.

25.09.2018.

09.10.2018.

Utorak

Utorak

Utorak

11:00h

11:00h

11.00h

 

Osnovi ekonomije

Prof.dr Nevenka Nićin

08.09.2018.

22.09.2018.

18.10.2018.

Subota

Subota

Četvrtak

12:00h

12:00h

14.00h

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor 

05.09.2018.

25.09.2018.

23.10.2018.

Srijeda

Utorak

Utorak

17:00h

17:00h

17.00h

 

Strani jezik I-Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

12.09.2018.

26.09.2018.

09.10.2018.

Srijeda

Srijeda

Utorak

10:00h

10:00h

10.45h

 

III SEMESTAR

Klimatologija sa meteorologijom

Doc.dr Miro Maksimović

08.09.2018.

22.09.2018.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Zoologija

Doc.dr Vera Milošević

05.09.2018.

19.09.2018.

23.10.2018.

Srijeda

Srijeda

Utorak

11:00h

11:00h

12.00h

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

05.09.2018.

26.09.2018.

31.10.2018.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

11:00h

09:00h

09.00h

 

Izborni predmeti

Motori i traktori *

Doc. dr Zijad Jagodić

05.09.2018.

29.09.2018.

27.10.2018.

Srijeda

Subota

Subota

10:00h

10:00h

09.30h

 

Osnovi informatike *

Prof.dr Halid Žigić

06.09.2018.

20.09.2018.

12.10.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Petak

13.00h

13.00h

14.00h

 

Statističke metode *

Prof.dr Dragan N. Stančić

08.09.2018.

22.09.2018.

27.10.2018.

Subota

Subota

Subota

10:00h

10:00h

14.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Mljekarstvo

Prof.dr Milun Petrović

06.09.2018.

20.09.2018.

25.10.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13.00h

13.00h

13.00h

 

Anatomija i fiziologija životinja

Prof.dr Slobodan Jevtić

19.09.2018.

06.10.2018.

Srijeda

Subota

11.00h

14.00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor 

05.09.2018.

25.09.2018.

23.10.2018.

Srijeda

Utorak

Utorak

17:00h

17:00h

17.00h

 

Strani jezik II Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

12.09.2018.

26.09.2018.

09.10.2018.

Srijeda

Srijeda

Utorak

10:00h

10:00h

10.45h

 

IV SEMESTAR

Botanika

Doc.dr Vera Milošević

05.09.2018.

19.09.2018.

23.10.2018.

Srijeda

Srijeda

Utorak

11:00h

11:00h

12.00h

 

Biohemija

Doc. dr Jasmina Gradaščević Gubaljević

03.09.2018.

19.09.2018.

Ponedeljak

Srijeda

16.00h

16.00h

 

Pedologija

Prof.dr Tešo Ristić

15.09.2018.

29.09.2018.

13.10.2018.

Subota

Subota

Subota

10:00h

10:00h

13.00h

 

Izborni predmeti

Pčelarstvo *

Doc.dr Jasmina Mijajlović

15.09.2018.

29.09.2018.

20.10.2018.

Subota

Subota

Subota

10:00h

10:00h

12.00h

 

Lovstvo *

Doc.dr Jasmina Mijajlović

15.09.2018.

29.09.2018.

20.10.2018.

Subota

Subota

Subota

10:00h

10:00h

12.00h

 

Agrošumarstvo *

Doc.dr Jasmina Mijajlović

15.09.2018.

29.09.2018.

20.10.2018.

Subota

Subota

Subota

10:00h

10:00h

12.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Fiziologija biljaka

Doc.dr Vera Milošević

05.09.2018.

19.09.2018.

23.10.2018.

Srijeda

Srijeda

Utorak

11:00h

11:00h

12.00h

 

Oplemenjivanje i reprodukcija životinja

Doc.dr Jasmina Mijajlović

15.09.2018.

29.09.2018.

20.10.2018.

Subota

Subota

Subota

10:00h

10:00h

12.00h

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

11.09.2018.

25.09.2018.

09.10.2018.

Utorak

Utorak

Utorak

13:30h

13:30h

14.00h

 

VI SEMESTAR

Genetika

Prof.dr Jasminka H.Halilović

11.09.2018.

25.09.2018.

09.10.2018.

Utorak

Utorak

Utorak

13:30h

13:30h

14.00h

 

Poljoprivredna mehanizacija

Doc.dr Zijad Jagodić

05.09.2018.

29.09.2018.

27.10.2018.

Srijeda

Subota

Subota

10:00h

10:00h

09.30h

 

Agrohemija

Doc.dr Kadrija Hasanović

14.09.2018.

29.09.2018.

11.10.2018.

Petak

Subota

Četvrtak

11:00h

11:00h

11.00h

 

Izborni predmeti

Ishrana životinja *

Doc.dr Jasmina Mijajlović

15.09.2018.

29.09.2018.

20.10.2018.

Subota

Subota

Subota

10:00h

10:00h

12.00h

 

Uređenje zemljišne teritorije *

Prof.dr Ivan Hegediš

15.09.2018.

29.09.2018.

18.10.2018.

Subota

Subota

Četvrtak

12:00h

12:00h

13.00h

 

Ribarstvo *

Doc.dr Jasmina Mijajlović

15.09.2018.

29.09.2018.

20.10.2018.

Subota

Subota

Subota

10:00h

10:00h

12.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Higijena i prevencija bolesti životinja

Prof.dr Slobodan Jevtić

19.09.2018.

06.10.2018.

Srijeda

Subota

11.00h

14.00h

 

Navodnjavanje

Prof.dr Tešo Ristić

15.09.2018.

29.09.2018.

13.10.2018.

Subota

Subota

Subota

10:00h

10:00h

13.00h

 

Stočarstvo

Prof.dr Milun Petrović

06.09.2018.

20.09.2018.

25.10.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13.00h

13.00h

13.00h

 

VIII SEMESTAR

Povrtarstvo

Doc.dr Jasmina Mijajlović

15.09.2018.

29.09.2018.

20.10.2018.

Subota

Subota

Subota

10:00h

10:00h

12.00h

 

Voćarstvo i vinogradarstvo

Doc.dr Jasmina Mijajlović

15.09.2018.

29.09.2018.

20.10.2018.

Subota

Subota

Subota

10:00h

10:00h

12.00h

 

Izborni predmeti

Agrobiznis menadžment *

Doc.dr Slobodan Nićin

03.09.2018.

17.09.2018.

12.10.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

Petak

13:00h

13:00h

10.00h

 

Proizvodnja vina i alkoholnih pića *

Doc.dr Jasmina Mijajlović

15.09.2018.

29.09.2018.

20.10.2018.

Subota

Subota

Subota

10:00h

10:00h

12.00h

 

Agrarna politika *

Doc.dr Jasmina Mijajlović

15.09.2018.

29.09.2018.

20.10.2018.

Subota

Subota

Subota

10:00h

10:00h

12.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti