STUDIJSKI PROGRAM POLJOPRIVREDA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Opšta hemija

Prof. dr Ranka Kubiček

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

10:00-11:00h

 

Osnovi ekonomije

Prof. dr Nevenka Nićin

07.06.2024.

15.07.2024.

Petak

Ponedeljak

14:00h

 

Osnovi ekonomije

Vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

 

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

11:00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

07.06.2024.

01.07.2024.

Petak

Ponedeljak

13:30h

13:00h

 

II SEMESTAR

Klimatologija sa meteorologijom

Doc. dr Miro Maksimović

14.06.2024.

19.07.2024.

Petak

11:00h

 

Zoologija

Doc. dr Vera Milošević

20.06.2024.

08.07.2024.

Četvrtak

Ponedeljak

11:00h

 

Sociologija

Akademik prof. dr Zoran Milošević

14.06.2024.

12.07.2024.

Petak

09:30h

 

IZBORNI PREDMETI

Motori i traktori*

Prof. dr Zijad Jagodić

15.06.2024.

06.07.2024.

Subota

Subota

12:00h

10:00h

 

Osnovi informatike*

Prof. dr Halid Žigić

13.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

13:00h

 

Statističke metode*

Prof. dr  Dario Galić

13.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

10:00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Mljekarstvo

Prof. dr Milun Petrović

18.06.2024.

11.07.2024.

Utorak

Četvrtak

11:00h

 

Anatomija i fiziologija životinja

Prof. dr Milun Petrović

18.06.2024.

11.07.2024.

Utorak

Četvrtak

11:00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

11:00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

07.06.2024.

01.07.2024.

Petak

Ponedeljak

13:30h

13:00h

 

IV SEMESTAR

Botanika

Doc. dr Vera Milošević

20.06.2024.

08.07.2024.

Četvrtak

Ponedeljak

10:00h

10:00h

 

Biohemija

Doc. dr Darko

Manjenčić

15.06.2024.

06.07.2024.

Subota

14:00h

 

Pedologija

Doc. dr Petar Stevanović

03.06.2024.

13.07.2024.

Ponedeljak

Subota

11:00h

11:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Pčelarstvo *

Prof.dr Petar Stevanović

03.06.2024.

13.07.2024.

Ponedeljak

Subota

14:00h

14:00h

 

Lovstvo *

Prof.dr Petar Stevanović

03.06.2024.

13.07.2024.

Ponedeljak

Subota

14:00h

14:00h

 

Agrošumarstvo *

Doc. dr Petar Stevanović

03.06.2024.

13.07.2024.

Ponedeljak

Subota

12:00h

12:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Fiziologija biljaka

Doc. dr Vera Milošević

20.06.2024.

08.07.2024.

Četvrtak

Ponedeljak

10:30h

 

Oplemenjivanje i reprodukcija životinja

Prof.dr Milun Petrović

18.06.2024.

11.07.2024.

Utorak

Četvrtak

11:00h

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

25.06.2024.

16.07.2024.

Utorak

12:00h

 

VI SEMESTAR

Genetika

Prof. dr Jasminka H.Halilović

25.06.2024.

16.07.2024.

Utorak

12:00h

 

Poljoprivredna mehanizacija

Doc. dr Zijad Jagodić

15.06.2024.

06.07.2024.

Subota

Subota

12:00h

10:00h

 

Agrohemija

Prof. dr Ranka Kubiček

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

11:00-12:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Ishrana životinja *

Prof.dr Milun Petrović

18.06.2024.

11.07.2024.

Utorak

Četvrtak

11:00h

 

Uređenje zemljišne teritorije *

 Doc. dr Milorad Živković

14.06.2024.

13.07.2024.

Petak

Subota

10:00h

14:00h

 

Ribarstvo *

Doc. dr Petar Stevanović

03.06.2024.

13.07.2024.

Ponedeljak

Subota

13:00h

13:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Higijena i prevencija bolesti životinja

Prof.dr Milun Petrović

18.06.2024.

11.07.2024.

Utorak

Četvrtak

11:00h

 

Navodnjavanje

Doc. dr Petar Stevanović

03.06.2024.

13.07.2024.

Ponedeljak

Subota

14:00h

14:00h

 

Stočarstvo

Prof. dr Milun Petrović

18.06.2024.

11.07.2024.

Utorak

Četvrtak

11:00h

 

VIII SEMESTAR

Povrtarstvo

Doc. dr Petar Stevanović

03.06.2024.

13.07.2024.

Ponedeljak

Subota

09:00h

09:00h

 

Voćarstvo i vinogradarstvo

Doc. dr Petar Stevanović

03.06.2024.

13.07.2024.

Ponedeljak

Subota

10:00h

10:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Agrobiznis menadžment*

Prof. dr Anka Bulatović

06.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

13:00h

 

Proizvodnja vina i alkoholnih pića *

Doc. dr Darko

Manjenčić

15.06.2024.

06.07.2024.

Subota

12:00h

 

Agrarna politika *

Doc. dr Petar Stevanović

03.06.2024.

13.07.2024.

Ponedeljak

Subota

14:00h

14:00h