FAKULTET ZA MEDICINU, FARMACIJU I ZDRAVSTVO

STUDIJSKI PROGRAM – MENADŽMENT U SPORTU I SPORTSKI TRENER

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Anatomija

Doc. dr Kristijan Dinjar

20.06.2024

Četvrtak

10:00h

 

Menadžment

Prof. dr Hariz Agić

08.06.2024.

06.07.2024.

Subota

13:00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

11:00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

07.06.2024.

01.07.2024.

Petak

Ponedeljak

13:30h

13:00h

 

II SEMESTAR

Statističke metode

Prof. dr  Dario Galić

13.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

10:00h

 

Antropomotorika

Prof. dr Branimir Mikić

12.06.2024.

11.07.2024.

Srijeda

Četvrtak

12:30h

 

Biomehanika

Prof. dr Branimir Mikić

12.06.2024.

11.07.2024.

Srijeda

Četvrtak

12:30h

 

Istorija sporta

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Prof. dr Veselin Bunčić

22.06.2024.

18.07.2024.

Subota

Četvrtak

13:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

14.06.2024.

12.07.2024.

Petak

09:30h

 

Sport i zdravlje *

Prof. dr Izudin Tanović

11.06.2024.

12.07.2024.

Utorak

Petak

13:00h

 

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

13.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

13:00h

 

 

BiomehanikaPredmet slušaju studenti studijskog programa Sportski trener

Istorija sportaPredmet slušaju studenti studijskog programa Menadžment u sportu

 

III I IV SEMESTAR

(Studijski program – Sportski trener)

 

III SEMESTAR

Kineziološke transformacije

Prof. dr Branimir Mikić

12.06.2024.

11.07.2024.

Srijeda

Četvrtak

13:30h

 

Fitness

Prof. dr Branimir Mikić

12.06.2024.

11.07.2024.

Srijeda

Četvrtak

13:30h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

11:00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

07.06.2024.

01.07.2024.

Petak

Ponedeljak

13:30h

13:00h

 

IV SEMESTAR

Sportski trening

Prof. dr Izudin Tanović

11.06.2024.

12.07.2024.

Utorak

Petak

13:00h

 

Kineziologija

Prof. dr Branimir Mikić

12.06.2024.

11.07.2024.

Srijeda

Četvrtak

12:00h

 

Komunikacijske vještine

Prof. dr Kemal Brkić

10.06.2024.

01.07.2024.

Ponedeljak

10:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof. dr Azijada Beganlić

15.06.2024.

01.07.2024.

Subota

Ponedeljak

10:00h

 

Sport i društveni sistemi *

Prof. dr Veselin Bunčić

10.06.2024.

02.07.2024.

Ponedeljak

Utorak

11:30h

12:00h

 

Olimpijsko vaspitanje i obrazovanje *

Prof. dr Izudin Tanović

11.06.2024.

12.07.2024.

Utorak

Petak

13:00h

 

III I IV SEMESTAR

(Studijski program – Menadžment u sportu)

 

III SEMESTAR

Kineziološke transformacije

Prof. dr Branimir Mikić

12.06.2024.

11.07.2024.

Srijeda

Četvrtak

13:30h

 

Fitness

Prof. dr Branimir Mikić

12.06.2024.

11.07.2024.

Srijeda

Četvrtak

13:30h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

11:00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

07.06.2024.

01.07.2024.

Petak

Ponedeljak

13:30h

13:00h

 

IV SEMESTAR

Olimpijsko vaspitanje i obrazovanje

Prof. dr Izudin Tanović

11.06.2024.

12.07.2024.

Utorak

Petak

13:00h

 

Kineziologija

Prof. dr Branimir Mikić

12.06.2024.

11.07.2024.

Srijeda

Četvrtak

12:00h

 

Komunikacijske vještine

Prof. dr Kemal Brkić

10.06.2024.

01.07.2024.

Ponedeljak

10:00h

 

 

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof. dr Azijada Beganlić

15.06.2024.

01.07.2024.

Subota

Ponedeljak

10:00h

 

Sport i društveni sistemi *

Prof. dr Veselin Bunčić

10.06.2024.

02.07.2024.

Ponedeljak

Utorak

11:30h

12:00h

 

Sportski trening*

Prof. dr Izudin Tanović

11.06.2024.

12.07.2024.

Utorak

Petak

13:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

(III godina - studijski  program Sportski trener)

 

V SEMESTAR

Metodika sportske grane

Prof. dr Veselin Bunčić

10.06.2024.

02.07.2024.

Ponedeljak

Utorak

11:30h

12:00h

 

Sportski trening u izabranom sportu

Doc. dr Asim Bojić

12.06.2024.

11.07.2024.

Srijeda

Četvrtak

12:00h

 

Strukturalne,funkcionalne i biomehaničke karakteristike sportske grane

Doc. dr Asim Bojić

12.06.2024.

11.07.2024.

Srijeda

Četvrtak

12:00h

 

VI SEMESTAR

Opšta pedagogija

Prof. dr Esed Karić

24.06.2024.

09.07.2024.

Ponedeljak

Utorak

12:00h

 

Psihologija sporta

Prof. dr Branimir Mikić

12.06.2024.

11.07.2024.

Srijeda

Četvrtak

13:00h

 

Tehnika i taktika sportske grane

Prof. dr Veselin Bunčić

10.06.2024.

02.07.2024.

Ponedeljak

Utorak

11:30h

12:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Liderstvo u sportu *

Prof. dr Branimir Mikić

12.06.2024.

11.07.2024.

Srijeda

Četvrtak

13:30h

 

Menadžment ljudskih resursa *

Prof.dr Hariz Agić

08.06.2024.

06.07.2024.

Subota

13:00h

 

Pravo i sport *

Prof. dr Miroslav Baljak

08.06.2024.

04.07.2024.

Subota

Četvrtak

14:00h

17:00h

 

V i VI SEMESTAR

(III godina - studijski  program Menadžment u sportu)

 

V SEMESTAR

Strategijski menadžment

Prof. dr Darko Pašalić

15.06.2024.

06.07.2024.

Subota

10:00h

 

Pravo i sport

Prof. dr Miroslav Baljak

08.06.2024.

04.07.2024.

Subota

Četvrtak

14:00h

17:00h

 

Poslovne finansije

Prof. dr Nevenka Nićin

07.06.2024.

15.07.2024.

Petak

Ponedeljak

14:00h

 

VI SEMESTAR

Psihologija sporta

Prof. dr Branimir Mikić

12.06.2024.

11.07.2024.

Srijeda

Četvrtak

13:00h

 

Menadžment ljudskih resursa

Prof.dr Hariz Agić

08.06.2024.

06.07.2024.

Subota

13:00h

 

Marketing

Doc. dr Boro Ninić

04.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

15:30h

 

IZBORNI PREDMET

Sportski turizam i wellness*

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Prof. dr Veselin Bunčić

22.06.2024.

18.07.2024.

Subota

Četvrtak

13:00h

 

Istraživanje tržišta *

Doc. dr Lidija Vučićević

27.06.2024.

18.07.2024.

Četvrtak

10:00h

 

Liderstvo u sportu *

Prof. dr Branimir Mikić

12.06.2024.

11.07.2024.

Srijeda

Četvrtak

13:30h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina - studijski  program Menadžment u sportu)

 

VII SEMESTAR

Menadžment sportskih takmičenja

Prof. dr Veselin Bunčić

10.06.2024.

02.07.2024.

Ponedeljak

Utorak

11:30h

12:00h

 

Menadžment sportskih organizacija

Prof. dr Izudin Tanović

11.06.2024.

12.07.2024.

Utorak

Petak

13:00h

 

PR u sportu

Prof. dr Veselin Bunčić

10.06.2024.

02.07.2024.

Ponedeljak

Utorak

11:30h

12:00h

 

VIII SEMESTAR

Planiranje i programiranje u sportu

Prof. dr Izudin Tanović

12.06.2024.

12.07.2024.

Srijeda

Petak

11:00h

13:00h

 

Preduzetništvo u sportu

Prof. dr Veselin Bunčić

10.06.2024.

02.07.2024.

Ponedeljak

Utorak

11:30h

12:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije *

Prof.dr Nevenka Nićin

07.06.2024.

15.07.2024.

Petak

Ponedeljak

14:00h

 

Osnovi ekonomije

Vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

 

 

 

 

Kinezimetrija  *

Prof. dr Izudin Tanović

11.06.2024.

12.07.2024.

Utorak

Petak

13:00h

 

Sredstva oporavka u sportu *

Doc. dr Asim Bojić

12.06.2024.

11.07.2024.

Srijeda

Četvrtak

12:00h

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina - studijski  program Sportski trener)

 

VII SEMESTAR

Menadžment sportskih takmičenja

Prof. dr Veselin Bunčić

10.06.2024.

02.07.2024.

Ponedeljak

Utorak

11:30h

12:00h

 

Kinezimetrija

Prof. dr Izudin Tanović

11.06.2024.

12.07.2024.

Utorak

Petak

13:00h

 

Sredstva oporavka u sportu

Doc. dr Asim Bojić

12.06.2024.

11.07.2024.

Srijeda

Četvrtak

12:00h

 

VIII SEMESTAR

Planiranje i programiranje u sportu

Prof. dr Izudin Tanović

12.06.2024.

12.07.2024.

Srijeda

Petak

11:00h

13:00h

 

Kondicijska priprema u sportu

Prof. dr Branimir Mikić

12.06.2024.

11.07.2024.

Srijeda

Četvrtak

12:30h

 

IZBORNI PREDMETI

Metodika nastave fizičke kulture *

Prof. dr Izudin Tanović

12.06.2024.

12.07.2024.

Srijeda

Petak

11:00h

13:00h

 

Sportski turizam i wellness *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Prof. dr Veselin Bunčić

22.06.2024.

18.07.2024.

Subota

Četvrtak

13:00h

 

PR u sportu *

Prof. dr Veselin Bunčić

10.06.2024.

02.07.2024.

Ponedeljak

Utorak

11:30h

12:00h