TEHNIČKI FAKULTET OBLAST SAOBRAĆAJA

DRUMSKI SAOBRAĆAJ; BEZBJEDNOST U SAOBRAĆAJU I  MENADŽMENT  U SAOBRAĆAJU

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

*Izborni predmeti

 

I i II SEMESTAR

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

I SEMESTAR

Matematika I

Prof. dr Radoslav Galić

20.06.2024.

18.07.2024.

Četvrtak

10:00h

Matematika

vježbe

Mr Mirsad Trumić

 

 

 

Osnove saobraćaja i transporta

Prof. dr Mile Milekić

15.06.2024.

06.07.2024.

Subota

08:45h

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

11:00h

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

07.06.2024.

01.07.2024.

Petak

Ponedeljak

13:30h

13:00h

II SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

13.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

13:00h

Tehnička mehanika

Doc. dr Srđan Marinković

12.06.2024.

17.07.2024.

Srijeda

Srijeda

17:00h

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof.dr Halid Žigić

14.06.2024.

05.07.2024.

Petak

11:00h

IZBORNI PREDMETI

Poznavanje robe u transportu *

Prof. dr Mile Milekić

15.06.2024.

06.07.2024.

Subota

08:45h

Osnovi ekonomije *

Prof.dr Nevenka Nićin

07.06.2024.

15.07.2024.

Petak

Ponedeljak

14:00h

Sociologija *

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

14.06.2024.

12.07.2024.

Petak

09:30h

 

III i IV SEMESTAR

 

 

III SEMESTAR

Inženjersko crtanje

Prof.dr Nenad Kapor

13.06.2024.

11.07.2024.

Četvrtak

16:00h

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

08.06.2024.

06.07.2024.

Subota

13:00h

Marketing saobraćaja

Prof. dr Miodrag Tojagić

 

 

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

11:00h

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

07.06.2024.

01.07.2024.

Petak

Ponedeljak

13:30h

13:00h

IV SEMESTAR

Statističke metode

Doc. dr Dario Galić

13.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

10:00h

Projektovanje gradskih saobraćajnica

Prof. dr Mladen Dobrić

14.06.2024.

04.07.2024.

Petak

Četvrtak

12:00h

10:30h

Bezbjednost u saobraćaju

Prof.dr Miodrag Tojagić

06.06.2024.

19.07.2024.

Četvrtak

Petak

09:00-11:00h

IZBORNI PREDMETI

Osnove logistike *

Doc. dr Marko Amidžić

08.06.2024.

13.07.2024.

Subota

Subota

11:00h

11:00h

Osnove drumskih saobraćajnica *

Prof.dr Mladen Dobrić

14.06.2024.

04.07.2024.

Petak

Četvrtak

12:00h

10:30h

Saobraćajna psihologija *

Prof.dr Refik Ćatić

07.06.2024.

05.07.2024.

Petak

10:00h

Marketing saobraćaja - ispit polažu studenti Menadžment saobraćaja

 

V i VI SEMESTAR

(III godina studijskog programa Drumski saobraćaj)

 

V SEMESTAR

Regulisanje i upravljanje saobraćajnim tokovima

Prof.dr Miodrag Tojagić

06.06.2024.

19.07.2024.

Četvrtak

Petak

09:00-11:00h

Osnove drumskog transporta robe

Prof.dr Mladen Dobrić

14.06.2024.

04.07.2024.

Petak

Četvrtak

12:00h

10:30h

Motorna vozila

Prof.dr Nenad Kapor

13.06.2024.

11.07.2024.

Četvrtak

16:00h

VI SEMESTAR

Planiranje saobraćaja

Prof.dr Miodrag Tojagić

06.06.2024.

19.07.2024.

Četvrtak

Petak

11:00-13:00h

Osnove javnog gradskog transporta putnika

Prof.dr Mladen Dobrić

14.06.2024.

04.07.2024.

Petak

Četvrtak

14:00h

10:30h

Eksploatacija i upravljanje putevima

Prof.dr Mladen Dobrić

14.06.2024.

04.07.2024.

Petak

Četvrtak

13:00h

10:30h

Izborni predmeti

Baze podataka *

Prof. dr Edis Mekić

14.06.2024.

05.07.2024.

Petak

09:30h

Osnovi mehanizacije pretovara *

Doc. dr Zlatko Kovačević

06.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

10:00h

Saobraćaj i životna sredina *

Doc. dr Zlatko Kovačević

06.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

10:00h

 

(III godina studijskog programa Bezbjednost u saobraćaju)

 

V SEMESTAR

Regulisanje i upravljanje saobraćajnim tokovima

Prof.dr Miodrag Tojagić

06.06.2024.

19.07.2024.

Četvrtak

Petak

09:00-11:00h

Analiza bezbjednosti saobraćaja

Doc. dr Zlatko Kovačević

06.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

10:00h

Motorna vozila

Prof.dr Nenad Kapor

13.06.2024.

11.07.2024.

Četvrtak

16:00h

VI SEMESTAR

Planiranje saobraćaja

Prof.dr Miodrag Tojagić

06.06.2024.

19.07.2024.

Četvrtak

Petak

11:00-13:00h

Bezbjednost saobraćaja-kampanje

Prof. dr Zijad Jagodić

15.06.2024.

06.07.2024.

Subota

Subota

12:00h

10:00h

Prevencije saobraćajnih nezgoda

Prof.dr Miodrag Tojagić

06.06.2024.

19.07.2024.

Četvrtak

Petak

13:00-14:00h

Izborni predmeti

Baze podataka *

Prof. dr Edis Mekić

14.06.2024.

05.07.2024.

Petak

09:30h

Kvalitet usluga u saobraćaju *

Doc. dr Marko Amidžić

08.06.2024.

13.07.2024.

Subota

Subota

11:00h

11:00h

Saobraćaj i životna sredina *

Doc. dr Zlatko Kovačević

06.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

10:00h

 

(III godina studijskog programa Menadžment u saobraćaju)

 

V SEMESTAR

Saobraćajna sredstva i infrastruktura

Prof. dr Nenad Kapor

15.06.2024.

13.07.2024.

Subota

12:00h

Motorna vozila

Prof.dr Nenad Kapor

13.06.2024.

11.07.2024.

Četvrtak

16:00h

Korporativno upravljanje

Prof. dr Hariz Agić

08.06.2024.

06.07.2024.

Subota

13:00h

VI SEMESTAR

Planiranje saobraćaja

Prof.dr Miodrag Tojagić

06.06.2024.

19.07.2024.

Četvrtak

Petak

11:00-13:00h

Projektni menadžment

Prof. dr Izet Banda

10.06.2024.

08.07.2024.

Ponedeljak

10:00h

Spoljnotrgovinsko poslovanje

Doc. dr Stevo Stević

15.06.2024.

13.07.2024.

Subota

09:00h

Izborni predmeti

Baze podataka *

Prof. dr Edis Mekić

14.06.2024.

05.07.2024.

Petak

09:30h

Kvalitet usluga u saobraćaju *

Doc. dr Marko Amidžić

08.06.2024.

13.07.2024.

Subota

Subota

11:00h

11:00h

Saobraćaj i životna sredina *

Doc. dr Zlatko Kovačević

06.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

10:00h

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina studijskog programa Drumski saobraćaj)

 

VII SEMESTAR

Upravljanje saobraćajem

Prof.dr Miodrag Tojagić

06.06.2024.

19.07.2024.

Četvrtak

Petak

11:00-13:00h

Saobraćajno projektovanje (gradska i vangradska mreža)

Prof.dr Mladen Dobrić

14.06.2024.

04.07.2024.

Petak

Četvrtak

14:00h

10:30h

Terminali u drumskom saobraćaju

Prof. dr Zijad Jagodić

15.06.2024.

06.07.2024.

Subota

Subota

12:00h

10:00h

VIII SEMESTAR

Parkiranje i parkirališta

Doc. dr Vesna Novak

22.06.2024.

20.07.2024.

Subota

10:00h

Špedicija i agencijsko poslovanje

Doc. dr Marko Amidžić

08.06.2024.

13.07.2024.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

IZBORNI PREDMETI

Ekspertni saobraćajni sistemi *

Prof.dr Miodrag Tojagić

06.06.2024.

19.07.2024.

Četvrtak

Petak

13:00-14:00h

Aplikativni softver *

Prof.dr Halid Žigić

13.06.2024.

11.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

15:00h

Saobraćajno pravo *

Prof.dr Nenad Avramović

19.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

Srijeda

12:00h

 

 (IV godina studijskog programa Bezbjednost u saobraćaju)

 

VII SEMESTAR

Upravljanje saobraćajem

Prof.dr Miodrag Tojagić

06.06.2024.

19.07.2024.

Četvrtak

Petak

11:00-13:00h

Bezbjednost saobraćaja – uviđaji saobraćajnih nezgoda

Prof. dr Zijad Jagodić

15.06.2024.

06.07.2024.

Subota

Subota

12:00h

10:00h

Bezbjednost saobraćaja – vještačenja u saobraćaju

Prof. dr Zijad Jagodić

15.06.2024.

06.07.2024.

Subota

Subota

12:00h

10:00h

VIII SEMESTAR

Prevoz opasnog tereta

Prof.dr Mile Milekić

15.06.2024.

06.07.2024.

Subota

08:45h

Ekspertiza saobraćajnih nezgoda

Prof.dr Miodrag Tojagić

06.06.2024.

19.07.2024.

Četvrtak

Petak

13:00-14:00h

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

Izborni predmeti

Ekspertni saobraćajni sistemi *

Prof.dr Miodrag Tojagić

06.06.2024.

19.07.2024.

Četvrtak

Petak

13:00-14:00h

Aplikativni softver *

Prof.dr Halid Žigić

13.06.2024.

11.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

15:00h

Saobraćajno pravo *

Prof.dr Nenad Avramović

19.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

Srijeda

12:00h