PRAVNI FAKULTET- STUDIJSKI PROGRAM OPŠTI SMJER I BEZBJEDNOST

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Uvod u pravo

Doc. dr Albina Fazlović

17.01.2020.

07.02.2020.

Petak

Petak

13.00h

13.00h

 

Osnovi ekonomije

Prof. dr Nevenka Nićin

10.01.2020.

14.02.2020.

Petak

Petak

12.00h

12.00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

27.01.2020.

10.02.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

11.00h

11.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

20.01.2020.

03.02.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

13.30h

13.30h

 

II SEMESTAR

Rimsko pravo

Prof. dr Edin Ramić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Pravna istorija

Prof. dr Edin Ramić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Sociologija

Akademik prof. dr Zoran Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Pravna etika *

Prof. dr Brano Miljuš

25.01.2020.

22.02.2020.

Subota

Subota

11.00h

11.00h

 

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

21.01.2020.

11.02.2020.

Utorak

Utorak

09.00h

09.00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Ustavno pravo

Doc. dr Albina Fazlović

17.01.2020.

07.02.2020.

Petak

Petak

13.00h

13.00h

 

Građansko pravo

Prof. dr Brana Komljenović

05.02.2020.

19.02.2020.

Srijeda

Srijeda

10.00h

10.00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

27.01.2020.

10.02.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

13.00h

13.00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

20.01.2020.

03.02.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

14.30h

14.30h

 

IV SEMESTAR

Krivično pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Nasljedno pravo

Doc. dr Jovan Stojanović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Porodično pravo

Doc. dr Blanka Oršolić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Međunarodno krivično pravo *

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Ekološko pravo *

Prof. dr Miroslav Baljak

18.01.2020.

14.02.2020.

Subota

Petak

11.00h

17.30h

 

Ljudska prava *

Prof.dr Kemal Brkić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

17.01.2020.

07.02.2020.

Petak

Petak

13.00h

13.00h

 

Javne finansije

Prof. dr Izet Banda

13.01.2020.

03.02.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00h

12.00h

 

Međunarodno javno pravo

Prof. dr Nenad Avramović

18.01.2020.

22.02.2020.

Subota

Subota

09.00h

09.00h

 

VI SEMESTAR

Upravno pravo

Doc. dr Albina Abidović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Obligaciono pravo

Prof. dr Brana Komljenović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Ekonomska politika

Prof.dr Nevenka Nićin

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Kriminalistika

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Kriminologija *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Pravo osiguranja *

Prof.dr Nenad Avramović

18.01.2020.

22.02.2020.

Subota

Subota

09.00h

09.00h

 

Komunikacijske vještine *

Prof. dr Brano Miljuš

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Ekonomska poltika – ispit polažu studenti Opšteg prava

Kriminalistika – ispit polažu studenti Bezbjednosti

Izborni predmeti za studente studijskog programa Bezbjednost

 

Kriminologija *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Ekološka bezbjednost *

Prof. dr Kemal Brkić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Korporativna bezbjednost *

Prof. dr Kemal Brkić

27.01.2020.

10.02.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

13.00h

13.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

Pravo EU – polažu samo studenti studijskog programa Opšteg smjera

Savremeni sistemi bezbjednosti – polažu samo studenti studijskog programa Bezbjednost

 

 

VII SEMESTAR

Građansko procesno pravo

Doc. dr Milomir Čodo

30.01.2020.

29.02.2020.

Četvrtak

Subota

16.00h

14.00h

 

Poslovno pravo

Prof. dr Nenad Avramović

17.01.2020.

21.02.2020.

Petak

Petak

16.00h

16.00h

 

Pravo EU

Prof. dr Nenad Avramović

18.01.2020.

22.02.2020.

Subota

Subota

09.00h

09.00h

 

Savremeni sistemi bezbjednosti

Prof.dr Dragan N. Stančić

25.01.2020.

22.02.2020.

Subota

Subota

13.00h

12.00h

 

VIII SEMESTAR

Međunarodno privatno pravo

Prof. dr Nenad Avramović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Radno pravo

Prof. dr Faruk Sinanović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Kriminalistika *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Nomotehnika *

Prof. dr Brana Komljenović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Pravo intelektualne svojine *

Prof. dr Brana Komljenović

05.02.2020.

19.02.2020.

Srijeda

Srijeda

10.00h

10.00h

 

Izborni predmeti za studente studijskog programa Bezbjednost

Međunarodno humanitarno pravo *

Prof. dr Brano Miljuš

25.01.2020.

22.02.2020.

Subota

Subota

11.00h

11.00h

 

Pravo EU *

Prof.dr Nenad Avramović

18.01.2020.

22.02.2020.

Subota

Subota

09.00h

09.00h

 

Međunarodne bezbjedonosne organizacije *

Doc.dr Dragan N. Stančić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru