TEHNIČKI FAKULTET OBLAST GRAĐEVINARSTVA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 (Građevinarstvo,konstrukcije, putevi aerodromi i željeznice,hidrotehnike)

 

I I II SEMESTAR

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika I

 

Prof. dr Radoslav Galić

20.06.2024.

18.07.2024.

Četvrtak

10:00h

 

Matematika I

vježbe

Mr Mirsad Trumić

 

 

 

 

Geodezija

Prof. dr Gligorije Perović

 

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

11:00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

07.06.2024.

01.07.2024.

Petak

Ponedeljak

13:30h

13:00h

 

II SEMESTAR

Matematika II

Prof. dr Sead Rešić

18.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

10:00h

 

Matematika II vježbe

Mr Mirsad Trumić

 

 

 

 

Tehnička mehanika

Doc. dr Srđan Marinković

12.06.2024.

17.07.2024.

Srijeda

Srijeda

17:00h

 

Građevinski materijali

Prof. dr Lenart Đerđ

12.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

Srijeda

10:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekološkog inženjerstva *

Prof. dr Darko

Manjenčić

15.06.2024.

06.07.2024.

Subota

09:00h

 

Gradnja objekata *

Prof. dr Lenart Đerđ

13.06.2024.

16.07.2024.

Četvrtak

Utorak

10:00h

 

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

13.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

13:00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Matematika III

Prof. dr Radoslav Galić

21.06.2024.

19.07.2024.

Petak

10:00h

 

Matematika III

vježbe

Mr Mirsad Trumić

 

 

 

 

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

Prof. dr Slobodan Manojlović

14.06.2024.

05.07.2024.

Petak

13:30h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

11:00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

07.06.2024.

01.07.2024.

Petak

Ponedeljak

13:30h

13:00h

 

IV SEMESTAR

Mehanika tla

Prof. dr Lenart Đerđ

13.06.2024.

16.07.2024.

Četvrtak

Utorak

10:00h

 

Otpornost materijala

Prof. dr Zdravko Vučičević

27.06.2024.

18.07.2024.

Četvrtak

10:00h

 

Tehnologija betona

Prof. dr Lenart Đerđ

13.06.2024.

16.07.2024.

Četvrtak

Utorak

10:00h

 

Zgradarstvo

Prof. dr Lenart Đerđ

12.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

Srijeda

10:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Instalacije *

 Doc. dr Milorad Živković

14.06.2024.

13.07.2024.

Petak

Subota

10:00h

14:00h

 

Građansko pravo *

Prof.dr Brana Komljenović

08.06.2024.

27.07.2024.

Subota

09:00h

 

Osnovi hidrotehnike *

Prof. dr Lenart Đerđ

12.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

Srijeda

10:00h

 

Saobraćajna sredstva i infrastruktura

(samo za studente hidrotehnike)

Prof. dr Nenad Kapor

15.06.2024.

13.07.2024.

Subota

12:00h

 

Inženjerska ekonomija u građevinarstvu

(samo za studente Puteva, željeznice i aerodroma)

 

 

 

 

 

Zgradarstvo – slušaju  samo studenti studijskih programa Hidrotehnike i Putevi, željeznice i aerodromi

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Statika konstrukcija

Prof. dr Lenart Đerđ

13.06.2024.

16.07.2024.

Četvrtak

Utorak

10:00h

 

Drvene i zidane konstrukcije

Prof. dr Lenart Đerđ

12.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

Srijeda

10:00h

 

Teorija betonskih konstrukcija

 Doc. dr Milorad Živković

14.06.2024.

13.07.2024.

Petak

Subota

10:00h

14:00h

 

VI SEMESTAR

Zgradarstvo

Prof. dr Lenart Đerđ

12.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

Srijeda

10:00h

 

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija I

Prof. dr Lenart Đerđ

12.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

Srijeda

10:00h

 

Osnovi fundiranja

Prof. dr Lenart Đerđ

13.06.2024.

16.07.2024.

Četvrtak

Utorak

10:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Teorija ploča i ljuski *

Prof. dr Slobodan Manojlović

14.06.2024.

05.07.2024.

Petak

13:30h

 

Organizacija građenja *

Prof.dr Lenart Đerđ

12.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

Srijeda

10:00h

 

Tehnička fizika *

Prof. dr Lenart Đerđ

13.06.2024.

16.07.2024.

Četvrtak
Utorak

10:00h

 

 

 

V i VI SEMESTAR

HIDROTEHNIKA

 

V SEMESTAR

Hidrologija

Prof. dr Tešo Ristić

15.06.2024.

11.07.2024.

Subota

Četvrtak

10:30h

11:00h

 

Hidraulika I

Prof. dr Slobodan Manojlović

14.06.2024.

05.07.2024.

Petak

13:30h

 

Vodoprivredni sistemi

Prof. dr Slobodan Manojlović

14.06.2024.

05.07.2024.

Petak

13:30h

 

VI SEMESTAR

Hidraulika II

Prof. dr Slobodan Manojlović

14.06.2024.

05.07.2024.

Petak

13:30h

 

Komunalna hidrotehnika I

Prof. dr Slobodan Manojlović

14.06.2024.

05.07.2024.

Petak

13:30h

 

Osnovi fundiranja

Prof. dr Lenart Đerđ

13.06.2024.

16.07.2024.

Četvrtak

Utorak

10:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Drenažni sistemi *

Prof. dr Slobodan Manojlović

14.06.2024.

05.07.2024.

Petak

13:30h

 

Hidrotehničke građevine *

Prof. dr Slobodan Manojlović

14.06.2024.

05.07.2024.

Petak

13:30h

 

Organizacija građenja *

Prof.dr Lenart Đerđ

12.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

Srijeda

10:00h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

 

Metoda konačnih elemenata

Prof. dr Lenart Đerđ

12.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

Srijeda

10:00h

 

Matrična analiza konstrukcija

 Prof. dr Nenad Kapor

15.06.2024.

13.07.2024.

Subota

12:00h

 

Prethodno napregnuti beton

 Doc. dr Milorad Živković

14.06.2024.

13.07.2024.

Petak

Subota

10:00h

14:00h

 

 

VIII SEMESTAR

 Teorija ploča i ljuski

Prof. dr Slobodan Manojlović 

14.06.2024.

05.07.2024.

Petak

13:30h

 

Stručna praksa

Prof. dr Halid Žigić

Studenti su dužni predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

IZBORNI PREDMETI

* Menadžment tehnologija građenja

Prof. dr Lenart Đerđ

12.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

Srijeda

10:00h

 

* Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo

Prof. dr Lenart Đerđ

12.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

Srijeda

10:00h

 

* Održavanje objekata

Prof. dr Lenart Đerđ

12.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

Srijeda

10:00h

 

 

 

 

 

 (IV godina – studijski program građevinarstvo)

 

VII SEMESTAR

Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo

Prof. dr Lenart Đerđ

12.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

Srijeda

10:00h

 

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija II

Prof. dr Lenart Đerđ

12.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

Srijeda

10:00h

 

Stabilnost konstrukcija

Prof. dr Lenart Đerđ

13.06.2024.

16.07.2024.

Četvrtak

Utorak

10:00h

 

VIII SEMESTAR

Urbano uređenje prostora

Doc. dr Dragica Aksić-Arnautović

22.06.2024.

06.07.2024.

Subota

09:00h

 

Stručna praksa

Prof. dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment tehnologija građenja*

Prof. dr Lenart Đerđ

12.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

Srijeda

10:00h

 

Metoda konačnih elemenata *

Prof. dr Lenart Đerđ

12.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

Srijeda

10:00h

 

Održavanje objekata*

Prof. dr Lenart Đerđ

12.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

Srijeda

10:00h

 

 

(IV godina – studijski program hidrotehnika)

 

VII SEMESTAR

Regulacija rijeka

Prof. dr Tešo Ristić

15.06.2024.

11.07.2024.

Subota

Četvrtak

10:30h

11:00h

 

Navodnjavanje

Doc. dr Petar Stevanović

03.06.2024.

13.07.2024.

Ponedeljak

Subota

14:00h

14:00h

 

Kartografija

Prof. dr Tešo Ristić

15.06.2024.

11.07.2024.

Subota

Četvrtak

10:30h

11:00h

 

VIII SEMESTAR

Komunalna hidrotehnika II

Prof. dr Slobodan Manojlović

14.06.2024.

05.07.2024.

Petak

13:30h

 

Stručna praksa

Prof. dr Halid Žigć

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije *

Prof. dr Nevenka Nićin

07.06.2024.

15.07.2024.

Petak

Ponedeljak

14:00h

 

Osnovi ekonomije

Vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

 

 

 

 

Geoekologija *

 Prof. dr Stevo Pašalić

20.06.2024.

13.07.2024.

Četvrtak

Subota

11:00h

 

Građansko pravo *

Prof. dr Brana Komljenović

08.06.2024.

27.07.2024.

Subota

09:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

PUTEVI, ŽELJEZNICE I AERODROMI

 

V SEMESTAR

Statika konstrukcija

Prof. dr Lenart Đerđ

13.06.2024.

16.07.2024.

Četvrtak

Utorak

10:00h

 

Drvene i zidane konstrukcije

Prof. dr Lenart Đerđ

12.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

Srijeda

10:00h

 

Tehnička fizika

Prof. dr Lenart Đerđ

13.06.2024.

12.07.2024.

Četvrtak
Utorak

10:00h

 

VI SEMESTAR

Inženjerska geologija

Prof. dr

 

 

 

 

Mehanika fluida

Prof. dr Nenad Kapor

14.06.2024.

12.07.2024.

Petak

16:00h

 

Planiranje i projektovanje puteva

Prof. dr Mladen Dobrić

14.06.2024.

04.07.2024.

Petak

Četvrtak

14:00h

10:30h

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija građenja *

Prof.dr Lenart Đerđ

12.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

Srijeda

10:00h

 

Gornji sloj željeznica *

Prof. dr Nenad Kapor

14.06.2024.

12.07.2024.

Petak

17:30h

 

Mostovi *

Prof. dr Nenad Kapor

14.06.2024.

12.07.2024.

Petak

16:00h

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

PUTEVI, ŽELJEZNICE I AERODORMI

 

VII SEMESTAR

Mehanika vožnje

Doc. Dr Marko Amidžić

08.06.2024.

13.07.2024.

Subota

Subota

11:00h

11:00h

 

Geotehnika saobraćajnica

Doc. Dr Almir Šabović

10.06.2024.

06.07.2024.

Ponedeljak

Subota

11:00h

 

Osnovi hidrotehnike

Prof. dr Lenart Đerđ

12.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

Srijeda

10:00h

 

*

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Osnovi fundiranja

Prof. dr Lenart Đerđ

13.06.2024.

16.07.2024.

Četvrtak

Utorak

10:00h

 

*

 

 

 

 

 

Stručna praksa

Prof. dr Halid Žigić

Studenti su dužni predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

IZBORNI PREDMETI

Kolovozne konstrukcije *

Doc. Dr Almir Šabović

10.06.2024.

06.07.2024.

Ponedeljak

Subota

11:00h

 

Saobraćajni tuneli*

Doc. Dr Almir Šabović

10.06.2024.

06.07.2024.

Ponedeljak

Subota

11:00h

 

Planiranje i projektovanje željeznica *

Doc. Dr Almir Šabović

10.06.2024.

06.07.2024.

Ponedeljak

Subota

11:00h