TEHNIČKI FAKULTET OBLAST GRAĐEVINARSTVA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 (Građevinarstvo,konstrukcije, putevi aerodromi i željeznice,hidrotehnike)

 

I I II SEMESTAR

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika I

 

...

21.01.2020.

28.01.2020.

11.02.2020.

18.02.2020.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

16.00h

16.00h

16.00h

16.00h

 

Matematika I

vježbe

*

 

 

 

 

Geodezija

Prof. dr Gligorije Perović

17.01.2020.

18.01.2020.

21.02.2020.

22.02.2020.

Petak

Subota

Petak

Subota

13.00h

08.30h

13.00h

08.30h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

27.01.2020.

10.02.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

11.00h

11.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

20.01.2020.

03.02.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

13.30h

13.30h

 

II SEMESTAR

Matematika II

...

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Matematika II vježbe

*

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Tehnička mehanika

Prof. dr Pašaga Muratović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Građevinski materijali

Prof. dr Lenart Đerđ

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekološkog inženjerstva *

Doc. dr Almir Šabović

10.01.2020.

08.02.2020.

Petak

Subota

16.30h

11.00h

 

Gradnja objekata *

Doc. dr Budimir Tojagić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Matematika III

Prof. dr Radoslav Galić

16.01.2020.

06.02.2020.

Četvrtak

Četvrtak

11.00h

11.00h

 

Matematika III

vježbe

*

 

 

 

 

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

Prof. dr Slobodan Manojlović

14.02.2020.

28.02.2020.

Petak

Petak

14.30h

14.30h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

27.01.2020.

10.02.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

13.00h

13.00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

20.01.2020.

03.02.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

14.30h

14.30h

 

IV SEMESTAR

Mehanika tla

Doc. dr Budimir Tojagić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Otpornost materijala

Prof. dr Pašaga Muratović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Tehnologija betona

 

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Zgradarstvo

 

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Instalacije *

Prof. dr Ivan Hegediš

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Građansko pravo *

Prof.dr Brana Komljenović

05.02.2020.

19.02.2020.

Srijeda

Srijeda

10.00h

10.00h

 

Osnovi hidrotehnike *

Doc. dr Budimir Tojagić

11.01.2020.

08.02.2020.

Subota

Subota

12.00h

 

Saobraćajna sredstva i infrastruktura

(samo za studente hidrotehnike)

 

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Zgradarstvo – slušaju  samo studenti studijskog programa Hidrotehnike

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Statika konstrukcija

Doc. dr Budimir Tojagić

11.01.2020.

08.02.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Drvene i zidane konstrukcije

Prof. dr Lenart Đerđ

17.01.2020.

07.02.2020.

Petak

Petak

12.00h

12.00h

 

Teorija betonskih konstrukcija

Doc. dr Goran Pejičić

22.01.2020.

12.02.2020.

Srijeda

Srijeda

16.00h

16.00h

 

VI SEMESTAR

Zgradarstvo

 

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija I

Prof. dr Lenart Đerđ

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi fundiranja

Doc,dr Budimir Tojagić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Teorija ploča i ljuski *

Prof. dr Slobodan Manojlović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Menadžment građevinskih preduzeća*

Doc. dr Goran Pejičić

22.01.2020.

12.02.2020.

Srijeda

Srijeda

16.00h

16.00h

 

Tehnička fizika

Doc. dr Budimir Tojagić

11.01.2020.

08.02.2020.

Subota

Subota

11.00h

11.00h

 

 

 

V i VI SEMESTAR

HIDROTEHNIKA

 

V SEMESTAR

Hidrologija

Prof. dr Tešo Ristić

24.01.2020.

22.02.2020.

Petak

Subota

09.00h

09.00h

 

Hidraulika I

Prof. dr Slobodan Manojlović

14.02.2020.

28.02.2020.

Petak

Petak

14.30h

14.30h

 

Vodoprivredni sistemi

Prof. dr Slobodan Manojlović

14.02.2020.

28.02.2020.

Petak

Petak

14.30h

14.30h

 

VI SEMESTAR

Hidraulika II

Prof. dr Slobodan Manojlović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Komunalna hidrotehnika I

Prof. dr Slobodan Manojlović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi fundiranja

Doc. dr Budimir Tojagić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Drenažni sistemi *

Prof. dr Slobodan Manojlović

14.02.2020.

28.02.2020.

Petak

Petak

14.30h

14.30h

 

Hidrotehničke građevine *

Prof. dr Slobodan Manojlović

14.02.2020.

28.02.2020.

Petak

Petak

14.30h

14.30h

 

Menadžment građevinskih preduzeća *

Doc. dr Goran Pejičić

22.01.2020.

12.02.2020.

Srijeda

Srijeda

16.00h

16.00h

 

 

 (IV godina – studijski program građevinarstvo)

 

VII SEMESTAR

Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo

Prof. dr Lenart Đerđ

17.01.2020.

07.02.2020.

Petak

Petak

12.00h

12.00h

 

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija II

Prof. dr Lenart Đerđ

17.01.2020.

07.02.2020.

Petak

Petak

12.00h

12.00h

 

Stabilnost konstrukcija

Doc. dr Budimir Tojagić

11.01.2020.

08.02.2020.

Subota

Subota

09.00h

09.00h

 

VIII SEMESTAR

Urbano uređenje prostora

Prof. dr Nusret Mujagić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Stručna praksa

Prof. dr Halid Žigć

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment tehnologija građenja*

Doc. dr Budimir Tojagić

11.01.2020.

08.02.2020.

Subota

Subota

13.00h

13.00h

 

Metoda konačnih elemenata *

Prof. dr Lenart Đerđ

17.01.2020.

07.02.2020.

Petak

Petak

12.00h

12.00h

 

Održavanje objekata*

Prof. dr Pašaga Muratović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

(IV godina – studijski program hidrotehnika)

 

VII SEMESTAR

Regulacija rijeka

Prof. dr Tešo Ristić

24.01.2020.

22.02.2020.

Petak

Subota

09.00h

09.00h

 

Navodnjavanje

Prof. dr Tešo Ristić

24.01.2020.

22.02.2020.

Petak

Subota

09.00h

09.00h

 

Kartografija

Prof. dr Tešo Ristić

24.01.2020.

22.02.2020.

Petak

Subota

09.00h

09.00h

 

VIII SEMESTAR

Komunalna hidrotehnika II

Prof. dr Slobodan Manojlović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Stručna praksa

Prof. dr Halid Žigć

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije *

Prof. dr Nevenka Nićin

10.01.2020.

14.02.2020.

Petak

Petak

12.00h

12.00h

 

Geoekologija *

Doc.dr Almir Šabović

10.01.2020.

08.02.2020.

Petak

Subota

16.30h

11.00h

 

Građansko pravo *

Prof. dr Brana Komljenović

05.02.2020.

19.02.2020.

Srijeda

Srijeda

10.00h

10.00h