OBLAST RAZREDNE NASTAVE , RAZREDNE NASTAVE SA ENGLESKIM JEZIKOM I RAZREDNE NASTAVE SA DEFEKTOLOGIJOM

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

B/H/S jezici

Doc. dr Jelena Vojinović Kostić

11.01.2019.

15.02.2019.

Petak

Petak

13.00h

13.00h

 

Matematika

...

29.01.2019. pismeni

05.02.2019. usmeni

19.02.2019. pismeni

26.02.2019. usmeni

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

16.30h

16.30h

16.30h

16.30h

 

Matematika I

vježbe

*

 

 

 

 

Strani jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

29.01.2019.

19.02.2019.

Utorak

Utorak

11.00h

11.00h

 

Engleski jezik I

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

11.01.2019.

08.02.2019.

Petak

Petak

10.00h

10.00h

 

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Opšta pedagogija

Prof.dr Husejn Musić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Vokalno-instrumentalna nastava

Doc.dr Suzana Kusovac Sladoje

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi defektologije

Prof.dr Šaćira Mešalić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Osnovi ekonomije *

Prof.dr Nevenka Nićin

11.01.2019.

30.01.2019.

Petak

Srijeda

14.00h

12.00h

 

Higijena *

Prof.dr Mithat Tabaković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Opšta lingvistika *

Doc. dr Jelena Vojinović Kostić

11.01.2019.

15.02.2019.

Petak

Petak

13.00h

13.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

Engleski jezik I – predmet slušaju samo studenti studijskog programa Razredna nastava sa engleskim jezikom za osnovne škole

Opšta pedagogija - predmet slušaju svi studenti osim studenata sa studijskog programa Razredna nastava sa defektologijom

Osnovi defektologije – predmet slušaju samo studenti studijskog programa Razredna nastava sa defektologijom

 

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Opšta psihologija

Prof.dr Refik Ćatić

18.01.2019.

22.02.2019.

Petak

Petak

10.00h

10.00h

 

Didaktika

Prof.dr Husejn Musić

19.01.2019.

02.02.2019.

Subota

Subota

12.00h

12.00h

 

Strani jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

29.01.2019.

19.02.2019.

Utorak

Utorak

13.00h

13.00h

 

Engleski jezik II

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

11.01.2019.

08.02.2019.

Petak

Petak

11.15h

11.15h

 

IV SEMESTAR

Književnost

Doc. dr Jelena Vojinović Kostić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Pedagoška psihologija

Prof.dr Refik Ćatić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Porodična pedagogija

Prof.dr Esed Karić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike*

Prof. dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Filmska i TV kultura *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

17.01.2019.

12.02.2019.

Četvrtak

Utorak

09.00h

09.00h

 

Pedagoška informatika *

Prof.dr Esed Karić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

Engleski jezik II – predmet polažu samo studenti studijskog programa Razredna nastava sa engleskim jezikom za osnovne škole

V i VI SEMESTAR

(treća godina studijskog programa : RAZREDNA NASTAVA OPŠTI SMJER)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Priroda i društvo

Doc.dr Kojo Simić

11.01.2019.

15.02.2019.

Petak

Petak

16.30h

16.30h

 

Književnost za djecu

Doc. dr Jelena Vojinović Kostić

11.01.2019.

15.02.2019.

Petak

Petak

13.00h

13.00h

 

Metodika nastave likovne kulture

-

25.01.2019.

09.02.2019.

Petak

Subota

12.00h

12.00h

 

VI SEMESTAR

Razvojna psihologija

Prof.dr Refik Ćatić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Metodika rada sa učenicima blago ometenim u razvoju

Prof.dr Šaćira Mešalić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Kineziologija

Prof.dr Branimir Mikić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Scenska umjetnost *

Doc. dr Jelena Vojinović Kostić

11.01.2019.

15.02.2019.

Petak

Petak

13.00h

13.00h

 

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju *

Doc.dr Kojo Simić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Školsko pravo i administracija *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

(treća godina studijskog programa : RAZREDNA NASTAVA SA ENGLESKIM JEZIKOM ZA OSNOVNE ŠKOLE)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Priroda i društvo

Doc.dr Kojo Simić

11.01.2019.

15.02.2019.

Petak

Petak

16.30h

16.30h

 

Književnost za djecu

Doc. dr Jelena Vojinović Kostić

11.01.2019.

15.02.2019.

Petak

Petak

13.00h

13.00h

 

Metodika nastave likovne kulture

-

25.01.2019.

09.02.2019.

Petak

Subota

12.00h

12.00h

 

VI SEMESTAR

Metodika nastave engleskog jezika

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Metodika rada sa učenicima blago ometenim u razvoju

Prof.dr Šaćira Mešalić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Kineziologija

Prof.dr Branimir Mikić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Tvorba riječi u engleskom jeziku *

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju *

Doc.dr Kojo Simić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Igre u nastavi engleskog jezika *

Doc. dr Valentina Budinčić

29.01.2019.

19.02.2019.

Utorak

Utorak

13.00h

13.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

(treća godina studijskog programa : RAZREDNA NASTAVA SA DEFEKTOLOGIJOM)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Priroda i društvo

Doc.dr Kojo Simić

11.01.2019.

15.02.2019.

Petak

Petak

16.30h

16.30h

 

Književnost za djecu

Doc. dr Jelena Vojinović Kostić

11.01.2019.

15.02.2019.

Petak

Petak

13.00h

13.00h

 

Metodika nastave likovne kulture

-

25.01.2019.

09.02.2019.

Petak

Subota

12.00h

12.00h

 

VI SEMESTAR

Logopedski tretman u radu sa učenicima

Prof.dr Refik Ćatić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Metodika rada sa učenicima blago ometenim u razvoju

Prof.dr Šaćira Mešalić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Kineziologija

Prof.dr Branimir Mikić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Scenska umjetnost *

Doc. dr Jelena Vojinović Kostić

11.01.2019.

15.02.2019.

Petak

Petak

13.00h

13.00h

 

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju *

Doc.dr Kojo Simić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Inkluzija u obrazovanju *

Prof.dr Šaćira Mešalić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Metodika nastave prirode i društva

Doc.dr Kojo Simić

18.01.2019.

22.02.2019.

Petak

Petak

16.30h

16.30h

 

Metodika nastave matematike

...

15.01.2019. pismeni

22.01.2019. usmeni

12.02.2019. pismeni

19.02.2019. usmeni

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

16.30h

16.30h

16.30h

16.30h

 

Metodika nastave muzičke kulture

Doc.dr Suzana Kusovac Sladoje

26.01.2019.

16.02.2019.

Subota

Subota

09.00h

09.00h

 

VIII SEMESTAR

Metodika nastave fizičke kulture

Prof.dr Izudin Tanović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Metodika nastave B/H/S jezika i književnosti

Doc. dr Jelena Vojinović Kostić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Metodička praksa

Doc. dr Jelena Vojinović Kostić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Metodički pristup u radu s djecom s posebnim potrebama

Prof.dr Šaćira Mešalić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Komunikacija i grupni rad u nastavi *

Prof.dr Husejn Musić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Ocjenjivanje i vrednovanje učeničkog dostignuća *

-

25.01.2019.

09.02.2019.

Petak

Subota

12.00h

12.00h

 

Metodika dopunske i dodatne nastave *

Prof.dr Esed Karić

12.01.2019.

09.02.2019.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

Metodički pristup u radu s djecom s posebnim potrebama – ispit slušaju samo studenti studijskog programa Razredna nastava sa defektologijom

Izborni predmeti za studente studijskog programa Razredna nastava sa engleskim jezikom za osnovne škole

Istorija engleskog jezika *

Doc. dr Valentina Budinčić

29.01.2019.

19.02.2019.

Utorak

Utorak

13.00h

13.00h

 

Metodika engleskog jezika u ranoj školskoj dobi *

Doc. dr Valentina Budinčić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Metodika dopunske i dodatne nastave *

Prof.dr Esed Karić

12.01.2019.

09.02.2019.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Izborni predmeti za studente studijskog programa Razredna nastava sa defektologijom

Komunikacija i grupni rad u nastavi *

Prof.dr Husejn Musić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Ocjenjivanje i vrednovanje učeničkog dostignuća *

-

25.01.2019.

09.02.2019.

Petak

Subota

12.00h

12.00h

 

Kreativne radionice *

-

Ispit će biti održan u ljetnom semestru