STUDIJSKI PROGRAM INŽENJERSKA INFORMATIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

I I II SEMESTAR

 

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika I

 

Prof. dr Radoslav Galić

20.06.2024.

18.07.2024.

Četvrtak

10:00h

 

Matematika

vježbe

Mr Mirsad Trumić

 

 

 

 

Arhitektura računarskih sistema i mreža

Prof.dr Velimir Dedić

12.06.2024.

11.07.2024.

Srijeda

Četvrtak

12:00h

12:00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

11:00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

07.06.2024.

01.07.2024.

Petak

Ponedeljak

13:30h

13:00h

 

II SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

13.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

13:00h

 

Osnovi programiranja

Prof. dr Velimir Dedić

12.06.2024.

11.07.2024.

Srijeda

Četvrtak

12:00h

12:00h

 

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof. dr Halid Žigić

14.06.2024.

05.07.2024.

Petak

11:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

14.06.2024.

12.07.2024.

Petak

09:30h

 

Električna kola*

Prof.dr Dejan Miljanović

08.06.2024.

13.07.2024.

Subota

12:00h

 

Statističke metode*

Doc. dr Dario Galić

13.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

10:00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Algoritmi i strukture podataka

Prof. dr Velimir Dedić

12.06.2024.

11.07.2024.

Srijeda

Četvrtak

12:00h

12:00h

 

Programski jezici

Prof. dr Marija Habijan

28.06.2024.

19.07.2024.

Petak

12:00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

11:00h

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

07.06.2024.

01.07.2024.

Petak

Ponedeljak

13:30h

13:00h

 

IV SEMESTAR

Baze podataka

Prof. dr Edis Mekić

14.06.2024.

05.07.2024.

Petak

09:30h

 

Primjenjena digitalna elektronika

Prof. dr Dejan Miljanović

08.06.2024.

13.07.2024.

Subota

12:00h

 

Mobilne i bežične komunikacije

Prof. dr Zvezdan Stojanović

22.06.2024.

13.07.2024.

Subota

12:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Softverski inženjering*

Prof. dr Goran Popović

08.06.2024.

06.07.2024.

Subota

Subota

10:00h

14:00h

 

Osnovi mehatronike*

Doc. dr Nurdin Čehajić

22.06.2024.

20.07.2024.

Subota

10:00h

 

Upravljački informacioni sistemi *

Prof. dr Velimir Dedić

12.06.2024.

11.07.2024.

Srijeda

Četvrtak

12:00h

12:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Operativni sistemi

Prof. dr Goran Popović

08.06.2024.

06.07.2024.

Subota

Subota

10:00h

14:00h

 

Internet tehnologije

Prof. dr Zvezdan Stojanović

22.06.2024.

13.07.2024.

Subota

10:00h

 

Računarske mreže

Prof. dr Velimir Dedić

12.06.2024.

11.07.2024.

Srijeda

Četvrtak

12:00h

12:00h

 

VI SEMESTAR

Viši programski jezici

Prof. dr Edis Mekić

14.06.2024.

05.07.2024.

Petak

12:00h

 

Objektno orjentisano programiranje

Prof. dr Edis Mekić

14.06.2024.

05.07.2024.

Petak

11:00h

 

Programiranje i dizajn WEB aplikacija

Prof. dr Zvezdan Stojanović

22.06.2024.

13.07.2024.

Subota

12:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Elektronsko poslovanje *

Prof.dr Zvezdan Stojanović

22.06.2024.

13.07.2024.

Subota

10:00h

 

Mikroračunarski sistemi*

Prof. dr Dejan Miljanović

08.06.2024.

13.07.2024.

Subota

12:00h

 

Robotika *

Prof. dr Velimir Dedić

12.06.2024.

11.07.2024.

Srijeda

Četvrtak

12:00h

12:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Internet

Prof. dr Zvezdan Stojanović

22.06.2024.

13.07.2024.

Subota

10:00h

 

Računarski alati

Doc. dr Dario Galić

13.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

10:00h

 

Multimedijalni sistemi

Prof.dr Halid Žigić

21.06.2024.

12.07.2024.

Petak

10:00h

10:00h

 

VIII SEMESTAR

Kompjuterska grafika i dizajn

Akademik

Prof.dr Mile Petrović

15.06.2024.

06.07.2024.

Subota

12:00h

 

Informacione tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

22.06.2024.

13.07.2024.

Subota

10:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Zaštita podataka i računarskih sistema *

Prof.dr Velimir Dedić

12.06.2024.

11.07.2024.

Srijeda

Četvrtak

12:00h

12:00h

 

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

14.06.2024.

12.07.2024.

Petak

09:30h

 

Aplikativni softver *

Prof. dr Halid Žigić

13.06.2024.

11.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

15:00h