STUDIJSKI PROGRAM GEOGRAFIJA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

 

I  i II SEMESTAR

 

I SEMESTAR

Uvod u geografiju

Prof. dr Tešo Ristić

15.06.2024.

11.07.2024.

Subota

Četvrtak

10:30h

11:00h

 

Geomorfologija

Doc. dr Jusuf Omerović

22.06.2024.

06.07.2024.

Subota

10:00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

11:00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

07.06.2024.

01.07.2024.

Petak

Ponedeljak

13:30h

13:00h

 

II SEMESTAR

Opšta pedagogija

Prof. dr Esed Karić

24.06.2024.

09.07.2024.

Ponedeljak

Utorak

12:00h

 

Klimatologija sa meteorologijom

Doc. dr Miro Maksimović

14.06.2024.

19.07.2024.

Petak

11:00h

 

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

13.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

13:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Sociologija*

Akademik prof. dr Zoran Milošević

14.06.2024.

12.07.2024.

Petak

09:30h

 

Geologija*

Prof. dr Tešo Ristić

15.06.2024.

11.07.2024.

Subota

Četvrtak

10:30h

11:00h

 

Grafičke metode*

Nemanja Smičklas, predavač

15.06.2024.

06.07.2024.

Subota

11:00h

 

III  i IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Pedogeografija sa biogeografijom

Prof. dr Tešo Ristić

15.06.2024.

11.07.2024.

Subota

Četvrtak

10:30h

11:00h

 

Kartografija

Prof. dr Tešo Ristić

15.06.2024.

11.07.2024.

Subota

Četvrtak

10:30h

11:00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

11:00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

07.06.2024.

01.07.2024.

Petak

Ponedeljak

13:30h

13:00h

 

IV SEMESTAR

Pedagoška psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

07.06.2024.

05.07.2024.

Petak

10:00h

 

Pedagoška psihologija

vježbe

Milka Bilić, dipl. psiholog

Demonstrator

 

 

 

 

Hidrografija

Doc. dr Jusuf Omerović

22.06.2024.

06.07.2024.

Subota

10:30h

 

Okeanografija

Doc. dr Jusuf Omerović

22.06.2024.

06.07.2024.

Subota

10:00h

 

Izborni predmeti

Demografija*

Prof. dr Stevo Pašalić

20.06.2024.

13.07.2024.

Četvrtak

Subota

11:00h

 

Ekologija*

Doc. dr Miro Maksimović

14.06.2024.

19.07.2024.

Petak

11:00h

 

Osnovi ekonomije*

Prof.dr Nevenka Nićin

07.06.2024.

15.07.2024.

Petak

Ponedeljak

14:00h

 

Osnovi ekonomije

Vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

 

 

 

 

 

V  i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Geoekologija

Prof. dr Stevo Pašalić

20.06.2024.

13.07.2024.

Četvrtak

Subota

11:00h

 

Didaktika

Prof. dr Esed Karić

24.06.2024.

09.07.2024.

Ponedeljak

Utorak

12:00h

 

Regionalna geografija I

Prof. dr Tešo Ristić

15.06.2024.

11.07.2024.

Subota

Četvrtak

10:30h

11:00h

 

VI SEMESTAR

Metodika nastave geografije

Prof. dr Tešo Ristić

15.06.2024.

11.07.2024.

Subota

Četvrtak

10:30h

11:00h

 

Regionalna geografija II

Prof. dr Tešo Ristić

15.06.2024.

11.07.2024.

Subota

Četvrtak

10:30h

11:00h

 

Geografija Bosne I Hercegovine

Prof. dr Tešo Ristić

15.06.2024.

11.07.2024.

Subota

Četvrtak

10:30h

11:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Topografija *

Prof. dr Tešo Ristić

15.06.2024.

11.07.2024.

Subota

Četvrtak

10:30h

11:00h

 

Socijalna geografija *

Prof. dr Tešo Ristić

15.06.2024.

11.07.2024.

Subota

Četvrtak

10:30h

11:00h

 

Statističke metode *

Doc. dr Dario Galić

13.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

10:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Geografija Jugoistočne Evrope

Prof. dr Tešo Ristić

15.06.2024.

11.07.2024.

Subota

Četvrtak

10:30h

11:00h

 

Geografija naselja

Prof. dr Tešo Ristić

15.06.2024.

11.07.2024.

Subota

Četvrtak

10:30h

11:00h

 

Regionalno i prostorno planiranje

Prof. dr Tešo Ristić

15.06.2024.

11.07.2024.

Subota

Četvrtak

10:30h

11:00h

 

VIII SEMESTAR

Turistička geografija

Prof. dr Tešo Ristić

15.06.2024.

11.07.2024.

Subota

Četvrtak

10:30h

11:00h

 

Saobraćajna geografija

Prof. dr Tešo Ristić

15.06.2024.

11.07.2024.

Subota

Četvrtak

10:30h

11:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Regionalna geomorfologija *

Prof. dr Tešo Ristić

15.06.2024.

11.07.2024.

Subota

Četvrtak

10:30h

11:00h

 

Agrarna geografija *

Prof. dr Stevo Pašalić

20.06.2024.

13.07.2024.

Četvrtak

Subota

11:00h

 

Prirodni resursi i njihova zaštita *

Prof. dr Stevo Pašalić

20.06.2024.

13.07.2024.

Četvrtak

Subota

11:00h