STUDIJSKI PROGRAM GEOGRAFIJA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

 

I  i II SEMESTAR

 

I SEMESTAR

Uvod u geografiju

Prof. dr Tešo Ristić

24.01.2020.

22.02.2020.

Petak

Subota

09.00h

09.00h

 

Geomorfologija

Doc. dr Almir Šabović

10.01.2020.

08.02.2020.

Petak

Subota

16.30h

11.00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

27.01.2020.

10.02.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

11.00h

11.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

20.01.2020.

03.02.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

13.30h

13.30h

 

II SEMESTAR

Opšta pedagogija

 

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Klimatologija sa meteorologijom

 

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi informatike

 

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Sociologija*

 

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Geologija*

 

 

 

 

 

Grafičke metode*

N.S.

18.01.2020.

15.02.2020.

Subota

Subota

11.00h

11.00h

 

III  i IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Pedogeografija sa biogegorafijom

 

 

 

 

 

Kartografija

Prof. dr Tešo Ristić

24.01.2020.

22.02.2020.

Petak

Subota

09.00h

09.00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

27.01.2020.

10.02.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

13.00h

13.00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

20.01.2020.

03.02.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

14.30h

14.30h

 

IVI SEMESTAR

Pedagoška psihologija

 

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Hidrografija

 

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Okeanografija

 

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Demografija*

 

 

 

 

 

Ekologija*

 

 

 

 

 

Osnovi ekonomije*

Prof.dr Nevenka Nićin

10.01.2020.

14.02.2020.

Petak

Petak

12.00h

12.00h

 

 

V  i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Geoekologija

Doc. dr Almir Šabović

10.01.2020.

08.02.2020.

Petak

Subota

16.30h

11.00h

 

Didaktika

Prof. dr Husejn Musić

25.01.2020.

22.02.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Regionalna geografija I

Prof. dr Tešo Ristić

24.01.2020.

22.02.2020.

Petak

Subota

09.00h

09.00h

 

VI SEMESTAR

Metodika nastave geografije

Prof. dr Tešo Ristić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Regionalna geografija II

Prof. dr Tešo Ristić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Geografija Bosne I Hercegovine

Prof. dr Tešo Ristić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Topografija *

Prof. dr Tešo Ristić

24.01.2020.

22.02.2020.

Petak

Subota

09.00h

09.00h

 

Socijalna geografija *

Prof. dr Tešo Ristić

24.01.2020.

22.02.2020.

Petak

Subota

09.00h

09.00h

 

Statističke metode *

Prof. dr Dragan N. Stančić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Geografija Jugoistočne Evrope

Prof. dr Tešo Ristić

24.01.2020.

22.02.2020.

Petak

Subota

09.00h

09.00h

 

Geografija naselja

Prof. dr Tešo Ristić

24.01.2020.

22.02.2020.

Petak

Subota

09.00h

09.00h

 

Regionalno i prostorno planiranje

Prof. dr Tešo Ristić

24.01.2020.

22.02.2020.

Petak

Subota

09.00h

09.00h

 

VIII SEMESTAR

Turistička geografija

Prof. dr Tešo Ristić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Saobraćajna geografija

Prof. dr Tešo Ristić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Regionalna geomorfologija *

Prof. dr Tešo Ristić

24.01.2020.

22.02.2020.

Petak

Subota

09.00h

09.00h

 

Agrarna geografija *

Prof. dr Tešo Ristić

24.01.2020.

22.02.2020.

Petak

Subota

09.00h

09.00h

 

Prirodni resursi i njihova zaštita *

Doc. dr Almir Šabović

10.01.2020.

08.02.2020.

Petak

Subota

16.30h

11.00h