STUDIJSKI PROGRAM GEODEZIJA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika I

Prof. dr Radoslav Galić

20.06.2024.

18.07.2024.

Četvrtak

10:00h

 

Matematika I vježbe

Mr Mirsad Trumić

 

 

 

 

Geodezija

Prof. dr Gligorije Perović

21.06.2024.

19.07.2024.

Petak

Petak

15:00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

11:00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

07.06.2024.

01.07.2024.

Petak

Ponedeljak

13:30h

13:00h

 

II SEMESTAR

Matematika II

Prof. dr Sead Rešić

18.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

10:00h

 

Matematika II vježbe

Mr Mirsad Trumić

 

 

 

 

Tehnika geodetskih mjerenja

Prof. dr Mirko Borisov

08.06.2024.

06.07.2024.

Subota

09:00h

 

Teorija grešaka geodetskih mjerenja

Prof. dr Gligorije Perović

21.06.2024.

19.07.2024.

Petak

Petak

13:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof. dr Halid Žigić

13.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

13:00h

 

Tehnička mehanika*

Doc. dr Srđan Marinković

12.06.2024.

17.07.2024.

Srijeda

Srijeda

17:00h

 

Građevinski materijali*

Prof. dr Lenart Đerđ

12.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

Srijeda

10:00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Matematika III

Prof. dr Radoslav Galić

21.06.2024.

19.07.2024.

Petak

10:00h

 

Matematika III vježbe

Mr Mirsad Trumić

 

 

 

 

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

Prof. dr Slobodan Manojlović

14.06.2024.

05.07.2024.

Petak

13:30h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

11:00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

07.06.2024.

01.07.2024.

Petak

Ponedeljak

13:30h

13:00h

 

IV SEMESTAR

Geodetski premjer

Prof. dr Gligorije Perović

21.06.2024.

19.07.2024.

Petak

Petak

15:00h

 

Teorijska geodezija

Prof. dr Mirko Borisov

07.06.2024.

05.07.2024.

Petak

13:00h

 

Fotogrametrija i daljinska detekcija I

Akademik prof. dr Mile Petrović

15.06.2024.

06.07.2024.

Subota

11:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Sociologija *

Akademik prof. dr Zoran Milošević

14.06.2024.

12.07.2024.

Petak

09:30h

 

Geoekologija *

Prof. dr Stevo Pašalić

20.06.2024.

13.07.2024.

Četvrtak

Subota

11:00h

 

Račun izravnanja-osnovni kurs *

Prof. dr Gligorije Perović

21.06.2024.

19.07.2024.

Petak

Petak

13:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Satelitska geodezija

Prof. dr Gligorije Perović

21.06.2024.

19.07.2024.

Petak

Petak

15:00h

 

Fotogrametrija i daljinska detekcija II

Akademik prof. dr Mile Petrović

15.06.2024.

06.07.2024.

Subota

15:00h

 

Geodetska metrologija

Prof. dr Gligorije Perović

21.06.2024.

19.07.2024.

Petak

Petak

13:00h

 

VI SEMESTAR

Katastar nepokretnosti

Prof. dr Mirko Borisov

07.06.2024.

05.07.2024.

Petak

16:00h

 

Uređenje zemljišne teritorije

Doc. dr Milorad Živković

14.06.2024.

13.07.2024.

Petak

Subota

10:00h

14:00h

 

 

Fizička geodezija

Prof. dr Mirko Borisov

08.06.2024.

06.07.2024.

Subota

11:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije *

Prof. dr Nevenka Nićin

07.06.2024.

15.07.2024.

Petak

Ponedeljak

14:00h

 

Osnovi ekonomije

Vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

 

 

 

 

Osnovi ekološkog inženjerstva *

Doc. dr Darko

Manjenčić

15.06.2024.

06.07.2024.

Subota

09:00h

 

Građansko pravo *

Prof. dr Brana Komljenović

08.06.2024.

27.07.2024.

Subota

09:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Računarska obrada slike

Akademik prof. dr Mile Petrović

15.06.2024.

06.07.2024.

Subota

15:00h

 

Kartografija

Prof. dr Tešo Ristić

15.06.2024.

11.07.2024.

Subota

Četvrtak

10:30h

11:00h

 

Lasersko skeniranje terena i objekata

Prof. dr Gligorije Perović

21.06.2024.

19.07.2024.

Petak

Petak

15:00h

 

VIII SEMESTAR

Inženjerska geodezija

Prof. dr Mirko Borisov

08.06.2024.

06.07.2024.

Subota

13:00h

 

Stručna praksa

Prof. dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

IZBORNI PREDMETI

Pravo i pravni propisi u geodetskoj struci*

Prof. dr Brana Komljenović

08.06.2024.

27.07.2024.

Subota

09:00h

 

Napredne tehnike geodetskog projektovanja *

Prof. dr Gligorije Perović

21.06.2024.

19.07.2024.

Petak

Petak

15:00h

 

Procjena vrijednosti građevinskih objekata *

Prof. dr Lenart Đerđ

13.06.2024.

16.07.2024.

Četvrtak

Utorak

10:00h