PRAVNI FAKULTET- STUDIJSKI PROGRAM FORENZIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

I I II SEMESTAR

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Uvod u pravo

Doc. dr Albina Fazlović

17.01.2020.

07.02.2020.

Petak

Petak

13.00h

13.00h

 

Osnovi opšte forenzike

Doc. dr Biljana Dimitrić

16.01.2020.

30.01.2020.

Četvrtak

Petak

15.00h

15.00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

27.01.2020.

10.02.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

11.00h

11.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

20.01.2020.

03.02.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

13.30h

13.30h

 

II SEMESTAR

Forenzička hemija i toksikologija

Prof. dr Kadrija Hasanović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Forenzička patologija

*

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Sociologija

Akademik prof. dr Zoran Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi fizike u forenzici *

Doc. dr Dario Galić

16.01.2020.

05.02.2020.

Četvrtak

Srijeda

10.00h

10.00h

 

Osnovi forenzičke biologije*

Prof. dr Jasminka H.Halilović

03.02.2020.

18.02.2020.

Ponedeljak

Utorak

12.00h

12.00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Ustavno pravo

Doc. dr Albina Fazlović

17.01.2020.

07.02.2020.

Petak

Petak

13.00h

13.00h

 

Istraživački rad u forenzičkim laboratorijama

Prof. dr Jasminka H. Halilović

03.02.2020.

18.02.2020.

Ponedeljak

Utorak

12.00h

12.00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

27.01.2020.

10.02.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

13.00h

13.00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

20.01.2020.

03.02.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

14.30h

14.30h

 

IV SEMESTAR

Krivično pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Forenzička genetika

Prof. dr Jasminka H.Halilović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Kriminalistika

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Kriminalistička identifikacija *

Prof. dr Marković Miloš

28.01.2020.

13.02.2020.

Utorak

Četvrtak

13.00h

13.00h

 

Kriminologija *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Forenzička psihologija *

Prof. dr Nikola Ilanković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

17.01.2020.

07.02.2020.

Petak

Petak

13.00h

13.00h

 

Sudska toksikologija

Prof. dr Mustafa Burgić

16.01.2020.

13.02.2020.

Četvrtak

Četvrtak

11.00h

11.00h

 

Upravljanje s kriminalističkim istragama

Prof. dr Marković Miloš

28.01.2020.

13.02.2020.

Utorak

Četvrtak

13.00h

13.00h

 

VI SEMESTAR

Upravno pravo

Doc. dr Albina Abidović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Forenzičko računovodstvo

Prof. dr Anka Bulatović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

DNK analiza

Prof. dr Jasminka H.Halilović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Forenzička fizička hemija*

Prof. dr Ranka Kubiček

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Toksikologija hrane *

Prof. dr Mustafa Burgić

16.01.2020.

13.02.2020.

Četvrtak

Četvrtak

12.00h

12.00h

 

Forenzička analiza požara, eksplozija i masovnih katastrofa *

Doc. dr Biljana Dimitrić

16.01.2020.

30.01.2020.

Četvrtak

Petak

13.00h

13.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

 

VII SEMESTAR

Etika u forenzici

Akademik prof. dr Zoran Milošević

21.01.2020.

11.02.2020.

Utorak

Utorak

09.00h

09.00h

 

Forenzika u krivičnom postupku

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

17.01.2020.

07.02.2020.

Petak

Petak

13.00h

13.00h

 

Forenzična analiza dokumenata

Doc. dr Biljana Dimitrić

16.01.2020.

30.01.2020.

Četvrtak

Petak

14.00h

14.00h

 

VIII SEMESTAR

Biohemija

Doc. dr Jasmina Gradaščević Gubaljević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Forenzička balistika

Doc.dr Biljana Dimitrić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Forenzična obrada tragova na mjestu zločina*

Prof. dr Marković Miloš

28.01.2020.

13.02.2020.

Utorak

Četvrtak

13.00h

13.00h

 

Forenzična antropologija*

Prof.dr Jasminka H.Halilović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Forenzična i odštetna odgovornost *

Prof. dr Brana Komljenović

05.02.2020.

19.02.2020.

Srijeda

Srijeda

10.00h

10.00h