FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – FARMACIJA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

 

I i II SEMESTAR

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Anatomija

Doc. dr Kristijan Dinjar

20.06.2024

Četvrtak

10:00h

 

Fizika sa biofizikom

Doc. dr Dario Galić

13.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

10:00h

 

 

Opšta hemija

Prof. dr Ranka Kubiček

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

10:00-11:00h

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

11:00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

07.06.2024.

01.07.2024.

Petak

Ponedeljak

13:30h

13:00h

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom gentikom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

25.06.2024.

16.07.2024.

Utorak

12:00h

 

Biohemija

Prof. dr Darko

Manjenčić

15.06.2024.

06.07.2024.

Subota

14:00h

 

Uvod u farmaciju

Prof. dr Sanda Pribić

06.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

10:00h

 

Farmaceutska botanika

Prof. dr Sanda Pribić

06.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

11:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

13.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

13:00h

 

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

14.06.2024.

12.07.2024.

Petak

09:30h

 

Medicinska etika*

Prof. dr Sanda Pribić

06.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

10:00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Doc. dr Dragan Novosel

22.06.2024.

20.07.2024.

Subota

10:00h

 

Prirodna ljekovita sredstva

Prof. dr Jasminka Sadadinović

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

10:00-11:00h

 

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

13.06.2024.

11.07.2024.

Četvrtak

12:00h

 

Epidemiologija i infektivne bolesti

Doc. dr Igor Dragičević

22.06.2024.

06.07.2024.

Subota

14:00h

14:00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

11:00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

07.06.2024.

01.07.2024.

Petak

Ponedeljak

13:30h

13:00h

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Doc. dr Indira Hukić

12.06.2024.

01.07.2024.

Srijeda

Ponedeljak

12:00h

 

Patologija

Doc.dr Suad Keranović

18.06.2024.

13.07.2024.

Utorak

Subota

10:30h

 

Interna medicina

Prof. dr Mithat Tabaković

11.06.2024.

09.07.2024.

Utorak

13:00h

 

Organska hemija

Prof. dr Jasminka Sadadinović

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

11:00-12:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

08.06.2024.

06.07.2024.

Subota

13:00h

 

Ekologija i higijena radne sredine *

Prof. dr Azijada Beganlić

15.06.2024.

01.07.2024.

Subota

Ponedeljak

10:00h

 

Statističke metode*

Doc. dr Dario Galić

13.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

10:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Homeopatija

Prof. dr Munevera Bećarević

08.06.2024.

04.07.2024.

Subota

Četvrtak

14:00h

16:00h

 

Imunologija

Prof.dr Munevera Osmić

22.06.2024.

06.07.2024.

Subota

12:00h

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

25.06.2024.

16.07.2024.

Utorak

12:00h

 

Stručna praksa I

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

VI SEMESTAR

Farmakognozija

Prof. dr Jasminka Sadadinović

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

11:00-12:00h

 

Bromatologija

Prof. dr Sanda Pribić

06.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

10:00h

 

Analitička hemija

Prof. dr Ranka Kubiček

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

11:00-12:00h

 

Stručna praksa II

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

13.06.2024.

11.07.2024.

Četvrtak

10:00h

 

Mentalno zdravlje*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

13.06.2024.

11.07.2024.

Četvrtak

14:00h

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof. dr Sanda Pribić

06.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

11:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Instrumentalne metode

Prof. dr Ranka Kubiček

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

10:00-11:00h

 

Industrijska proizvodnja lijekova

Prof. dr Jasminka Sadadinović

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

10:00-11:00h

 

Klinička farmacija

Prof.dr Sanda Pribić

06.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

10:00h

 

Farmaceutska hemija I

Prof. dr Ranka Kubiček

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

10:00-11:00h

 

VIII SEMESTAR

Kontrola lijekova

Prof.dr Sanda Pribić

06.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

10:00h

 

Toksikologija sa analitikom

Prof. dr Mustafa Burgić

18.06.2024.

23.07.2024.

Utorak

Utorak

10:00h

 

Oblikovanje lijekova

Prof. dr Jasminka Sadadinović

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

11:00-12:00h

 

Farmakoterapija u praksi

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

14.06.2024.

12.07.2024.

Petak

14:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Farmacija sa biofarmacijom *

Prof.dr Sanda Pribić

06.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

11:00h

 

Osnovi biomedicine *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

14.06.2024.

12.07.2024.

Petak

10:00h

 

Zdravstveno pravo*

Doc. dr Denis Husić

15.06.2024.

13.07.2024.

Subota

10:00h

 

 

IX i X SEMESTAR

 

IX SEMESTAR

Registracija i nadzor lijekova i medicinskih proizvoda *

Prof. Dr Sanda Pribić

06.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

10:00h

 

Farmaceutska tehnologija

Prof. dr Jasminka Sadadinović

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

10:00-11:00h

 

Farmaceutska hemija II

Prof. dr Ranka Kubiček

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

10:00-11:00h

 

Dizajniranje i sinteza lijekova

Prof. dr Jasminka Sadadinović

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

10:00-11:00h

 

X SEMESTAR

Marketing lijekova*

Doc. dr Indira Hukić

06.06.2024.

02.07.2024.

Četvrtak

Utorak

12:00h

 

Organizacija farmaceutske djelatnosti *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

15.06.2024.

13.07.2024.

Subota

10:00h

 

Metodologija naučnog istraživanja*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

14.06.2024.

12.07.2024.

Petak

09:30h