FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – FARMACIJA

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

 

I i II SEMESTAR

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Anatomija

Prof. dr Slobodan Marinković

25.01.2020.

29.02.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Fizika sa biofizikom

Doc. dr Dario Galić

16.01.2020.

05.02.2020.

Četvrtak

Srijeda

10.00h

10.00h

 

 

Opšta hemija

Prof. dr Ranka Kubiček

21.01.2020.

11.02.2020.

Utorak

Utorak

11.00h

11.00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

27.01.2020.

10.02.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

11.00h

11.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

20.01.2020.

03.02.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

13.30h

13.30h

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom gentikom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Biohemija

Doc. dr Jasmina Gradaščević Gubaljević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Uvod u farmaciju

Prof. dr Sanda Pribić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Farmaceutska botanika

Prof. dr Sanda Pribić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Prof. dr Dragan N. Stančić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Medicinska etika*

Prof. dr Sanda Pribić

23.01.2020.

13.02.2020.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

10.01.2020.

25.01.2020.

Petak

Subota

11.00h

10.00h

 

Prirodna ljekovita sredstva

Prof. dr Jasminka Sadadinović

21.01.2020.

11.02.2020.

Utorak

Utorak

12.30h

12.30h

 

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

10.01.2020.

14.02.2020.

Petak

Petak

10.00h

10.00h

 

Epidemiologija i infektivne bolesti

Prof. dr Č.Č.

01.02.2020.

29.02.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

27.01.2020.

10.02.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

13.00h

13.00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

20.01.2020.

03.02.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

14.30h

14.30h

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Prof. dr Jasminka Sadadinović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Patologija

Doc.dr Suad Keranović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Interna medicina

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Organska hemija

Prof. dr Jasminka Sadadinović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

25.01.2020.

22.02.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Ekologija i higijena radne sredine *

Prof. dr Azijada Beganlić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Zdravstveno pravo *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Homeopatija

Doc. dr Munevera Bećarević

18.01.2020.

14.02.2020.

Subota

Petak

11.00h

17.30h

 

Imunologija

Doc.dr Munevera Osmić

18.01.2020.

08.02.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

03.02.2020.

18.02.2020.

Ponedeljak

Utorak

12.00h

12.00h

 

Stručna praksa I

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

 

VI SEMESTAR

Farmakognozija

Prof. dr Jasminka Sadadinović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Bromatologija

Prof. dr Sanda Pribić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Analitička hemija

Prof. dr Ranka Kubiček

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Stručna praksa II

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

10.01.2020.

14.02.2020.

Petak

Petak

10.00h

10.00h

 

Mentalno zdravlje*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

10.01.2020.

14.02.2020.

Petak

Petak

10.00h

10.00h

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof. dr Sanda Pribić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Instrumentalne metode

Prof. dr Ranka Kubiček

21.01.2020.

11.02.2020.

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

 

Industrijska proizvodnja lijekova

Prof. dr Jasminka Sadadinović

21.01.2020.

11.02.2020.

Utorak

Utorak

14.00h

14.00h

 

Klinička farmacija

Prof.dr Sanda Pribić

23.01.2020.

13.02.2020.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

Farmaceutska hemija I

Prof. dr Ranka Kubiček

21.01.2020.

11.02.2020.

Utorak

Utorak

12.30h

12.30h

 

VIII SEMESTAR

Kontrola lijekova

 

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Toksikologija sa analitikom

Prof. dr Mustafa Burgić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Oblikovanje lijekova

Prof. dr Jasminka Sadadinović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Farmakoterapija u praksi

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Farmacija sa biofarmacijom *

 

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi biomedicine *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

10.01.2020.

14.02.2020.

Petak

Petak

10.00h

10.00h

 

Osnovi informatike*

Prof. dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

IX i X SEMESTAR

 

IX SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Prof. dr Dragan N. Stančić

25.01.2020.

22.02.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Farmaceutska biotehnologija

Prof. dr Jasminka Sadadinović

21.01.2020.

11.02.2020.

Utorak

Utorak

11.00h

11.00h

 

Farmaceutska hemija II

Prof. dr Ranka Kubiček

21.01.2020.

11.02.2020.

Utorak

Utorak

14.00h

14.00h

 

Dizajniranje i sinteza lijekova

Prof. dr Jasminka Sadadinović

21.01.2020.

11.02.2020.

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

 

X SEMESTAR

Marketing lijekova*

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Organizacija farmaceutske djelatnosti *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Registracija i nadzor lijekova i medicinskih proizvoda *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru