FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

-Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

(I godina Fakulteta političih nauka)

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Uvod u političke nauke

Prof. dr Dragan Tančić

14.06.2024.

01.07.2024.

Petak

11:00h

 

Uvod u pravo

Doc. dr Albina Fazlović

04.06.2024.

09.07.2024.

Utorak

13:00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

11:00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

07.06.2024.

01.07.2024.

Petak

Ponedeljak

13:30h

13:00h

 

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof. dr Zoran Milošević

14.06.2024.

12.07.2024.

Petak

09:30h

 

Istorija političkih teorija

Prof. dr Kemal Brkić

10.06.2024.

01.07.2024.

Ponedeljak

10:00h

 

Uvod u filozofiju

Prof. dr Kemal Brkić

10.06.2024.

01.07.2024.

Ponedeljak

10:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

13.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

13:00h

 

B/H/S jezici*

Doc. dr Dragana Aleksić

06.06.2024.

10.07.2024.

Četvrtak

Srijeda

17:30h

 

Osnovi ekonomije*

Prof. dr Nevenka Nićin

07.06.2024.

15.07.2024.

Petak

Ponedeljak

14:00h

 

Osnovi ekonomije

Vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

 

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Politička sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

14.06.2024.

12.07.2024.

Petak

09:30h

 

Ustavno pravo

Doc. dr Albina Fazlović

04.06.2024.

09.07.2024.

Utorak

13:00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

11:00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

07.06.2024.

01.07.2024.

Petak

Ponedeljak

13:30h

13:00h

 

IV SEMESTAR

Savremena politička teorija

Prof. dr Kemal Brkić

10.06.2024.

01.07.2024.

Ponedeljak

10:00h

 

Uporedna politika

Prof. dr Dragan Tančić

14.06.2024.

01.07.2024.

Petak

11:00h

 

Geopolitika

Akademik prof. dr Zoran Milošević

14.06.2024.

12.07.2024.

Petak

09:30h

 

IZBORNI PREDMETI

Komunikacijske vještine*

Prof. dr Kemal Brkić

10.06.2024.

01.07.2024.

Ponedeljak

10:00h

 

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem *

Akademik prof. dr Zoran Milošević

14.06.2024.

12.07.2024.

Petak

09:30h

 

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

08.06.2024.

06.07.2024.

Subota

13:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Politička antropologija

Prof. dr Dragan Tančić

14.06.2024.

01.07.2024.

Petak

11:00h

 

Političke partije

Prof. dr Dragan Tančić

14.06.2024.

01.07.2024.

Petak

11:00h

 

Osnovi teorije spoljne politike

Prof. dr Dragan Tančić

14.06.2024.

01.07.2024.

Petak

11:00h

 

VI SEMESTAR

Izborni sistemi

Prof. dr Kemal Brkić

10.06.2024.

01.07.2024.

Ponedeljak

10:00h

 

Međunarodni odnosi

Prof. dr Miroslav Baljak

08.06.2024.

04.07.2024.

Subota

Četvrtak

14:00h

17:00h

 

Pregovaranje

Prof.dr Miroslav Baljak

08.06.2024.

04.07.2024.

Subota

Četvrtak

14:00h

17:00h

 

Žurnalistika i komunikologija

Prof.dr Dragan Tančić

14.06.2024.

01.07.2024.

Petak

11:00h

 

Istorija diplomatije

Prof.dr Ivan Balta

07.06.2024.

05.07.2024.

Petak

10:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Marketing *

Doc. dr Boro Ninić

04.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

15:30h

 

Preduzetništvo *

Prof. dr Hariz Agić

08.06.2024.

06.07.2024.

Subota

13:00h

 

Sociologija religije *

Akademik prof. dr Zoran Milošević

14.06.2024.

12.07.2024.

Petak

09:30h

 

 

Izborni sistemi – ispit polažu samo studenti studijskih programa : Politologija i Žurnalistika i komunikologija

Istorija diplomatije - ispit polažu samo studenti studijskog programa Međunarodni odnosi i diplomatija

Žurnalistika - ispit polažu samo studenti studijskog programa Žurnalistika i komunikologija

Pregovaranje – ispit polažu samo studenti studijskih programa : Politologija i Međunarodni odnosi i diplomatija

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina Fakulteta političkih nauka – Međunarodni odnosi i diplomatija)

 

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo

Prof. dr Nenad Avramović

19.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

Srijeda

12:00h

 

Diplomatski protokol

Prof. dr Miroslav Baljak

08.06.2024.

04.07.2024.

Subota

Četvrtak

14:00h

17:00h

 

Diplomatsko i konzularno pravo i praksa

Prof. dr Nenad Avramović

19.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

Srijeda

12:00h

 

VIII SEMESTAR

Uvod u diplomatiju i diplomatska analiza

Prof. dr Miroslav Baljak

08.06.2024.

04.07.2024.

Subota

Četvrtak

14:00h

17:00h

 

Spoljna i bezbjedonosna politika EU i Evroazije

Prof. dr Miroslav Baljak

08.06.2024.

04.07.2024.

Subota

Četvrtak

14:00h

17:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Političko ponašanje*

Prof. dr Dragan Tančić

14.06.2024.

01.07.2024.

Petak

11:00h

 

Svjetska istorija poslije 1945 *

Prof. dr Azem Kožar

21.06.2024.

18.07.2024.

Petak

Četvrtak

11:00h

 

Politička kultura *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

14.06.2024.

12.07.2024.

Petak

09:30h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina Fakulteta političkih nauka – Žurnalistika i komunikologija)

 

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo

Prof. dr Nenad Avramović

19.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

Srijeda

12:00h

 

Javno mnjenje

Prof. dr Dragan Tančić

14.06.2024.

01.07.2024.

Petak

11:00h

 

Diplomatsko i konzularno pravo i praksa

Prof. dr Nenad Avramović

19.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

Srijeda

12:00h

 

VIII SEMESTAR

Politički marketing

Prof. dr Anka Bulatović

06.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

10:00h

 

Političko ponašanje

Prof. dr Dragan Tančić

14.06.2024.

01.07.2024.

Petak

11:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Lokalna samouprava *

Prof. dr Kemal Brkić

10.06.2024.

01.07.2024.

Ponedeljak

10:00h

 

Svjetska istorija poslije 1945 *

Prof. dr Azem Kožar

21.06.2024.

18.07.2024.

Petak

Četvrtak

11:00h

 

Politička kultura *

Akademik prof. dr Zoran Milošević

14.06.2024.

12.07.2024.

Petak

09:30h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina Fakulteta političkih nauka – Politologija)

 

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo

Prof. dr Nenad Avramović

19.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

Srijeda

12:00h

 

Javno mnjenje

Prof. dr Dragan Tančić

14.06.2024.

01.07.2024.

Petak

11:00h

 

Lokalna samouprava

Prof. dr Kemal Brkić

10.06.2024.

01.07.2024.

Ponedeljak

10:00h

 

VIII SEMESTAR

Politički marketing

Prof. dr Anka Bulatović

06.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

10:00h

 

Političko ponašanje

Prof. dr Dragan Tančić

14.06.2024.

01.07.2024.

Petak

11:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Ekonomska diplomatija *

Prof. dr Kemal Brkić

10.06.2024.

01.07.2024.

Ponedeljak

10:00h

 

Svjetska istorija poslije 1945 *

Prof. dr Azem Kožar

21.06.2024.

18.07.2024.

Petak

Četvrtak

11:00h

 

Politička kultura*

Akademik prof. dr Zoran Milošević

14.06.2024.

12.07.2024.

Petak

09:30h