FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

-Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

(I godina Fakulteta političih nauka)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Uvod u političku teoriju

Prof.dr Dragan Tančić

08.09.2018.

22.09.2018.

26.10.2018.

Subota

Subota

Petak

10.00h

10.00h

12.00h

 

Uvod u pravo

Doc. dr Albina Abidović

03.09.2018.

17.09.2018.

09.10.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

Utorak

13:00h

13:00h

12.00h

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor

05.09.2018.

25.09.2018.

23.10.2018.

Srijeda

Utorak

Utorak

17:00h

17:00h

17.00h

 

Strani jezik I -Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

12.09.2018.

26.09.2018.

09.10.2018.

Srijeda

Srijeda

Utorak

10:00h

10:00h

10.45h

 

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

05.09.2018.

26.09.2018.

31.10.2018.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

11:00h

09:00h

09.00h

 

Istorija političkih teorija

Prof.dr Zoran M. Milošević

15.09.2018.

24.09.2018.

26.10.2018.

Subota

Ponedeljak

Petak

15.30h

14.30h

10.00h

 

Uvod u filozofiju

Prof.dr Zoran M. Milošević

15.09.2018.

24.09.2018.

26.10.2018.

Subota

Ponedeljak

Petak

15.30h

14.30h

10.00h

 

Izborni predmeti

Retorika*

Prof.dr Brano Miljuš

08.09.2018.

22.09.2018.

27.10.2018.

Subota

Subota

Subota

12.00h

12.00h

10.00h

 

B/H/S jezici*

07.09.2018.

21.09.2018.

12.10.2018.

Petak

Petak

Petak

14:00h

14:00h

14.00h

 

Osnovi ekonomije*

Prof.dr Nevenka Nićin

08.09.2018.

22.09.2018.

18.10.2018.

Subota

Subota

Četvrtak

12:00h

12:00h

14.00h

 

 

III i IV SEMESTAR

(II godina Fakulteta političih nauka)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Politička sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

05.09.2018.

26.09.2018.

31.10.2018.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

11:00h

09:00h

09.00h

 

Ustavno pravo

Doc. dr Albina Abidović

03.09.2018.

17.09.2018.

09.10.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

Utorak

13:00h

13:00h

12.00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor

05.09.2018.

25.09.2018.

23.10.2018.

Srijeda

Utorak

Utorak

17:00h

17:00h

17.00h

 

Strani jezik II -Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

12.09.2018.

26.09.2018.

09.10.2018.

Srijeda

Srijeda

Utorak

10:00h

10:00h

10.45h

 

IV SEMESTAR

Savremena politička teorija

Prof.dr Zoran M. Milošević

15.09.2018.

24.09.2018.

26.10.2018.

Subota

Ponedeljak

Petak

15.30h

14.30h

10.00h

 

Uporedna politika

Prof.dr Dragan Tančić

08.09.2018.

22.09.2018.

26.10.2018.

Subota

Subota

Petak

10.00h

10.00h

12.00h

 

Geopolitika

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

05.09.2018.

26.09.2018.

31.10.2018.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

11:00h

09:00h

09.00h

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

06.09.2018.

20.09.2018.

12.10.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Petak

13.00h

13.00h

13.00h

 

Kancelarijsko poslovanje*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

05.09.2018.

26.09.2018.

31.10.2018.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

11:00h

09:00h

09.00h

 

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

14.09.2018.

28.09.2018.

20.10.2018.

Petak

Petak

Subota

16:00h

16:00h

13.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

(III godina Fakulteta političkih nauka)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Politička antropologija

Prof.dr Zoran M. Milošević

15.09.2018.

24.09.2018.

26.10.2018.

Subota

Ponedeljak

Petak

15.30h

14.30h

10.00h

 

Političke partije

Prof.dr Dragan Tančić

08.09.2018.

22.09.2018.

26.10.2018.

Subota

Subota

Petak

10.00h

10.00h

12.00h

 

Osnovi teorije spoljne politike

Prof.dr Dragan Tančić

08.09.2018.

22.09.2018.

26.10.2018.

Subota

Subota

Petak

10.00h

10.00h

12.00h

 

VI SEMESTAR

Izborni sistemi

Prof.dr Brano Miljuš

08.09.2018.

22.09.2018.

27.10.2018.

Subota

Subota

Subota

12.00h

12.00h

10.00h

 

Međunarodni odnosi

Prof.dr Brano Miljuš

08.09.2018.

22.09.2018.

27.10.2018.

Subota

Subota

Subota

12.00h

12.00h

10.00h

 

Pregovaranje

Prof.dr Dragan N. Stančić

08.09.2018.

22.09.2018.

27.10.2018.

Subota

Subota

Subota

12:00h

12:00h

14.00h

 

Žurnalistika

Prof.dr Dragan Tančić

08.09.2018.

22.09.2018.

26.10.2018.

Subota

Subota

Petak

10.00h

10.00h

12.00h

 

Istorija diplomatije

Prof. dr Ivan Balta

14.09.2018.

28.09.2018.

12.10.2018.

Petak

Petak

Petak

14:00h

14:00h

14.00h

 

Izborni predmeti

Marketing*

Doc.dr Vojislava Grbić

08.09.2018.

22.09.2018.

20.10.2018.

Subota

Subota

Subota

14:00h

14:00h

13.00h

 

Preduzetništvo*

Prof.dr Boško Nadoveza

13.09.2018.

27.09.2018.

13.10.2018.

Četvrtak

Četvrtak

Subota

13:00h

13:00h

15.00h

 

Sociologija religije*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

05.09.2018.

26.09.2018.

31.10.2018.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

11:00h

09:00h

09.00h

 

 

Izborni sistemi – ispit polažu samo studenti studijskih programa : Politologija i Žurnalistika i komunikologija

Istorija diplomatije - ispit polažu samo studenti studijskog programa Međunarodni odnosi i diplomatija

Žurnalistika - ispit polažu samo studenti studijskog programa Žurnalistika i komunikologija

Pregovaranje – ispit polažu samo studenti studijskih programa : Politologija i Međunarodni odnosi i diplomatija

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina Fakulteta političkih nauka – Međunarodni odnosi i diplomatija)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

07.09.2018.

28.09.2018.

19.10.2018.

Petak

Petak

Petak

16.00h

16.00h

16.00h

 

Diplomatski protokol

Prof.dr Dragan N. Stančić

08.09.2018.

22.09.2018.

27.10.2018.

Subota

Subota

Subota

12:00h

12:00h

14.00h

 

Diplomatsko i konzularno pravo i praksa

Prof.dr Nenad Avramović

07.09.2018.

28.09.2018.

19.10.2018.

Petak

Petak

Petak

16.00h

16.00h

16.00h

 

 

VIII SEMESTAR

Ekonomska diplomatija

Prof. dr Ivan Balta

14.09.2018.

28.09.2018.

12.10.2018.

Petak

Petak

Petak

14:00h

14:00h

14.00h

Spoljna i bezbjedonosna politika EU i Evroazije

Prof.dr Dragan N. Stančić

08.09.2018.

22.09.2018.

27.10.2018.

Subota

Subota

Subota

12:00h

12:00h

14.00h

 

Izborni predmeti

Uvod u diplomatiju i diplomatska analiza*

Prof.dr Dragan N. Stančić

08.09.2018.

22.09.2018.

27.10.2018.

Subota

Subota

Subota

12:00h

12:00h

14.00h

 

Svjetska istorija poslije 1945*

Prof. dr Ivan Balta

14.09.2018.

28.09.2018.

12.10.2018.

Petak

Petak

Petak

14:00h

14:00h

14.00h

 

Politička kultura*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

05.09.2018.

26.09.2018.

31.10.2018.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

11:00h

09:00h

09.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina Fakulteta političkih nauka – Žurnalistika i komunikologija)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

07.09.2018.

28.09.2018.

19.10.2018.

Petak

Petak

Petak

16.00h

16.00h

16.00h

 

Javno mnjenje

Prof.dr Dragan Tančić

08.09.2018.

22.09.2018.

26.10.2018.

Subota

Subota

Petak

10.00h

10.00h

12.00h

 

Diplomatsko i konzularno pravo i praksa

Prof.dr Nenad Avramović

07.09.2018.

28.09.2018.

19.10.2018.

Petak

Petak

Petak

16.00h

16.00h

16.00h

 

VIII SEMESTAR

Politički marketing

Prof. dr Izet Banda

10.09.2018.

24.09.2018.

08.10.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

13:00h

13:00h

12.00h

 

Političko ponašanje

Prof.dr Dragan Tančić

08.09.2018.

22.09.2018.

26.10.2018.

Subota

Subota

Petak

10.00h

10.00h

12.00h

 

Izborni predmeti

Lokalna samouprava*

Prof.dr Kemal Brkić

10.09.2018.

24.09.2018.

08.10.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

11:00h

11:00h

11.00h

 

Svjetska istorija poslije 1945*

Prof. dr Ivan Balta

14.09.2018.

28.09.2018.

12.10.2018.

Petak

Petak

Petak

14:00h

14:00h

14.00h

 

Politička kultura*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

05.09.2018.

26.09.2018.

31.10.2018.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

11:00h

09:00h

09.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina Fakulteta političkih nauka – Politologija)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

07.09.2018.

28.09.2018.

19.10.2018.

Petak

Petak

Petak

16.00h

16.00h

16.00h

 

Javno mnjenje

Prof.dr Dragan Tančić

08.09.2018.

22.09.2018.

26.10.2018.

Subota

Subota

Petak

10.00h

10.00h

12.00h

 

Lokalna samouprava

Prof.dr Kemal Brkić

10.09.2018.

24.09.2018.

08.10.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

11:00h

11:00h

11.00h

 

VIII SEMESTAR

Politički marketing

Prof. dr Izet Banda

10.09.2018.

24.09.2018.

08.10.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

13:00h

13:00h

12.00h

 

Političko ponašanje

Prof.dr Dragan Tančić

08.09.2018.

22.09.2018.

26.10.2018.

Subota

Subota

Petak

10.00h

10.00h

12.00h

 

Izborni predmeti

Ekonomska diplomatija*

Prof. dr Ivan Balta

14.09.2018.

28.09.2018.

12.10.2018.

Petak

Petak

Petak

14:00h

14:00h

14.00h

 

Svjetska istorija poslije 1945*

Prof. dr Ivan Balta

14.09.2018.

28.09.2018.

12.10.2018.

Petak

Petak

Petak

14:00h

14:00h

14.00h

 

Politička kultura*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

05.09.2018.

26.09.2018.

31.10.2018.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

11:00h

09:00h

09.00h