STUDIJSKI PROGRAM ARHITEKTURA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

*Izborni predmeti

 

I i II SEMESTAR

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika I

 

...

21.01.2020.

28.01.2020.

11.02.2020.

18.02.2020.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

16.00h

16.00h

16.00h

16.00h

 

Matematika I

vježbe

*

 

 

 

 

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

Prof. dr Slobodan Manojlović

14.02.2020.

28.02.2020.

Petak

Petak

14.30h

14.30h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

27.01.2020.

10.02.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

11.00h

11.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

20.01.2020.

03.02.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

13.30h

13.30h

 

II SEMESTAR

Matematika II

...

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Matematika II vježbe

*

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Uvod u arhitekturu

Prof.dr Ivan Hegediš

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Istorija umjetnosti i arhitekture

Prof.dr Ivan Balta

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Likovne forme*

N.S.

18.01.2020.

15.02.2020.

Subota

Subota

11.00h

11.00h

 

Osnovi informatike*

Prof. dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Matematika III

Prof. dr Radoslav Galić

16.01.2020.

06.02.2020.

Četvrtak

Četvrtak

11.00h

11.00h

 

Matematika III

vježbe

*

 

 

 

 

Elementi projektovanja

Prof.dr Ivan Hegediš

17.01.2020.

07.02.2020.

Petak

Petak

12.00h

12.00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

27.01.2020.

10.02.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

13.00h

13.00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

20.01.2020.

03.02.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

14.30h

14.30h

 

IV SEMESTAR

Arhitektonske konstrukcije

Prof.dr Nusret Mujagić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Urbanističko i prostorno planiranje

Prof.dr Nusret Mujagić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Otpornost materijala

Prof. dr Pašaga Muratović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Grafike i vizuelne komunikacije *

N-S

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Građansko pravo *

Prof.dr Brana Komljenović

05.02.2020.

19.02.2020.

Srijeda

Srijeda

10.00h

10.00h

 

Građevinski materijali *

 

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Statika konstrukcija

Doc. dr Budimir Tojagić

11.01.2020.

08.02.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Projektovanje – porodično stanovanje

Prof.dr Ivan Hegediš

17.01.2020.

07.02.2020.

Petak

Petak

13.00h

13.00h

 

Principi konstruisanja

Prof.dr Lenart Đerđ

17.01.2020.

07.02.2020.

Petak

Petak

12.00h

12.00h

 

VI SEMESTAR

Projektovanje – javni objekti

Prof.dr Ivan Hegediš

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi fundiranja

Doc.dr Budimir Tojagić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Tehnička mehanika

Prof.dr Pašaga Muratović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Izvođenje radova u građevinarstvu *

Prof.dr Lenart Đerđ

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Organizacija građenja *

Prof.dr Lenart Đerđ

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Zaštita i revitalizacija *

Prof.dr Nusret Mujagić

21.01.2020.

11.02.2020.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Projektovanje – višeporodično stanovanje

Prof. dr Ivan Hegediš

17.01.2020.

07.02.2020.

Petak

Petak

12.00h

12.00h

 

Drvene i zidane konstrukcije

Prof.dr Lenart Đerđ

17.01.2020.

07.02.2020.

Petak

Petak

13.00h

13.00h

 

Savremena arhitektura

Prof.dr Ivan Hegediš

17.01.2020.

07.02.2020.

Petak

Petak

12.00h

12.00h

 

VIII SEMESTAR

Projektovanje – privredni objekti

Prof.dr Ivan Hegediš

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Urbano uređenje prostora

Prof.dr Nusret Mujagić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Projektovanje – urbani kontekst *

Prof.dr Nusret Mujagić

21.01.2020.

11.02.2020.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

 

Osnovi ekološkog inženjerstva *

Doc.dr Almir Šabović

10.01.2020.

08.02.2020.

Petak

Subota

16.30h

11.00h

 

Mjerenje i vrednovanje radova *

Doc. dr Goran Pejičić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti