STUDIJSKI PROGRAM ARHITEKTURA

Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet u zimskom semestru

 

PRVA GODINA

I i II SEMESTAR

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika I

 

Prof. dr Radoslav Galić

20.06.2024.

18.07.2024.

Četvrtak

10:00h

 

Matematika I

vježbe

Mr Mirsad Trumić

 

 

 

 

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

Prof. dr Slobodan Manojlović

14.06.2024.

05.07.2024.

Petak

13:30h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

11:00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

07.06.2024.

01.07.2024.

Petak

Ponedeljak

13:30h

13:00h

 

II SEMESTAR

Matematika II

Prof. dr Sead Rešić

18.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

10:00h

 

Matematika II vježbe

Mr Mirsad Trumić

 

 

 

 

Uvod u arhitekturu

Doc. dr Dragica Arnautović - Aksić

22.06.2024.

06.07.2024.

Subota

09:00h

 

Istorija umjetnosti i arhitekture

Prof.dr Ivan Balta

07.06.2024.

05.07.2024.

Petak

10:00h

 

IZBORNI PREDMETI*

Likovne forme*

Nemanja Smičiklas, predavač

15.06.2024.

06.07.2024.

Subota

11:00h

 

Osnovi informatike*

Prof. dr Halid Žigić

13.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

13:00h

13:00h

 

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

14.06.2024.

12.07.2024.

Petak

09:30h

 

 

 

DRUGA GODINA

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Matematika III

Prof. dr Radoslav Galić

21.06.2024.

19.07.2024.

Petak

10:00h

 

Matematika III

vježbe

Mr Mirsad Trumić

 

 

 

 

Elementi projektovanja

Doc. dr Dragica Arnautović - Aksić

22.06.2024.

06.07.2024.

Subota

09:00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

11:00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

07.06.2024.

01.07.2024.

Petak

Ponedeljak

13:30h

13:00h

 

IV SEMESTAR

Arhitektonske konstrukcije

Doc. dr Dragica Arnautović - Aksić

22.06.2024.

06.07.2024.

Subota

09:00h

 

Urbanističko i prostorno planiranje

Doc. dr Dragica Arnautović - Aksić

22.06.2024.

06.07.2024.

Subota

09:00h

 

Otpornost materijala

Prof. dr Zdravko Vučičević

27.06.2024.

18.07.2024.

Četvrtak

10:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Grafike i vizuelne komunikacije *

Nemanja Smičiklas, predavač

15.06.2024.

06.07.2024.

Subota

11:00h

 

Građansko pravo *

Prof.dr Brana Komljenović

08.06.2024.

27.07.2024.

Subota

09:00h

 

Građevinski materijali *

Prof.dr Lenart Đerđ

12.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

Srijeda

10:00h

 

 

TREĆA GODINA

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Statika konstrukcija

Prof. dr Lenart Đerđ

13.06.2024.

16.07.2024.

Četvrtak

Utorak

10:00h

 

Projektovanje – porodično stanovanje

Doc. dr Dragica Arnautović - Aksić

22.06.2024.

06.07.2024.

Subota

09:00h

 

Principi konstruisanja

Prof.dr Lenart Đerđ

12.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

Srijeda

10:00h

 

VI SEMESTAR

Projektovanje – javni objekti

Doc. dr Dragica Arnautović - Aksić

22.06.2024.

06.07.2024.

Subota

09:00h

 

Osnovi fundiranja

Prof. dr Lenart Đerđ

13.06.2024.

16.07.2024.

Četvrtak

Utorak

10:00h

 

Tehnička mehanika

Doc. dr Srđan Marinković

12.06.2024.

17.07.2024.

Srijeda

Srijeda

17:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Izvođenje radova u građevinarstvu *

Prof.dr Lenart Đerđ

12.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

Srijeda

10:00h

 

Organizacija građenja *

Prof.dr Lenart Đerđ

12.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

Srijeda

10:00h

 

Zaštita i revitalizacija *

Doc. dr Dragica Arnautović - Aksić

22.06.2024.

06.07.2024.

Subota

09:00h

 

 

ČETVRTA GODINA

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Projektovanje – višeporodično stanovanje

Doc. dr Dragica Arnautović - Aksić

22.06.2024.

06.07.2024.

Subota

09:00h

 

Drvene i zidane konstrukcije

Prof.dr Lenart Đerđ

12.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

Srijeda

10:00h

 

Savremena arhitektura

Doc. dr Dragica Arnautović - Aksić

22.06.2024.

06.07.2024.

Subota

09:00h

 

VIII SEMESTAR

Projektovanje – privredni objekti

Doc. dr Dragica Arnautović - Aksić

22.06.2024.

06.07.2024.

Subota

09:00h

 

Menadžment tehnologija građenja

Prof. dr Lenart Đerđ

12.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

Srijeda

10:00h

 

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

IZBORNI PREDMETI

Projektovanje – urbani kontekst *

Doc. dr Dragica Arnautović - Aksić

22.06.2024.

06.07.2024.

Subota

09:00h

 

Osnovi ekološkog inženjerstva *

Prof. dr Darko

Manjenčić

15.06.2024.

06.07.2024.

Subota

09:00h

 

Mjerenje i vrednovanje radova *

Prof. dr Lenart Đerđ

12.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

Srijeda

10:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti