ZAKLJUČEN SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU EVROPSKOG UNIVERZITETA I ŠVICARSKOG DIPARTIMENTO DI STUDI EUROPEI “JEAN MONNET” – FOUNDATION “ZAKLADA EUROPA”


U svrhu promocije i razvijanja kulturnih i obrazovnih veza, Evropski univerzitet “Kallos” Tuzla, kao i Evropski univerzitet Brčko distrikt, potpisali su Protokol o obrazovnoj i naučnoj saradnji sa Dipartimento di Studi Europei “Jean Monnet” – Foundation “Zaklada Europa”, sa sjedištem u Luganu, Švicarska. Ugovorne strane će nastojati sarađivati u području obrazovanja i istraživanja u oblastima od zajedničkog interesa.

Institucije su se sporazumile da će poticati direktan kontakt i saradnju između nastavnog osoblja, odsjeka, istraživačkih institucija i studenata. Protokol je zasnovan s ciljem razvijanja saradnje između institucija, kao i s ciljem razvoja aktivnosti i projekata koji će biti predmet posebnog ugovora.

V.d. rektor Evropskog univezriteta Kallos Tuzla akademik prof. dr. Nedeljko Stanković izabran je za člana Naučnog i tehničkog odbora Dipartimento di Studi Europei “Jean Monnet”, a kojeg, između ostalih, čine pojedinci koji uživaju visoki ugled akademske zajednice, uključujući ministre, rektore univerziteta, univerzitetske profesore, kako iz Evrope, tako i van granica Evrope, i drugi.

Profesor Salvatore Messina, predsjednik Naučnog i tehničkog odbora Dipartimento di Studi Europei “Jean Monnet”, kao i profesor Alfons Barbarisi posjetili su Evropski univerzitet „Kallos“ u Tuzli dana 27.11.2017. godine i izrazili svoje zadovoljstvo, prije svega, opremljenošću Medicinskog fakulteta i Fakulteta zdravstvenih nauka. Na kraju sastanka zaključeno je da će se međusobna saradnja nastaviti i uskoro dobiti svoju prvu konkretizaciju kroz projekte na kojima će institucije raditi.